Want to make creations as awesome as this one?

https://app.genial.ly/editor/5fdb42b754ca94100fc1d789

Transcript

לימוד משנה בבא מציעא ו,ג

בואו ונלמד את המשנה-

משנה בבא מציעא ו,ג

המשנה עוסקת בשאלה -מה קורה במקרה של הפרת תנאי השכירות של השוכר- מי יישא בתוצאות.


הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא,

אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ;

מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה,

חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב.

לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב, וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר.

אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב:


הישג 1: מתורה שבכתב לתורה שבעל פה- התורה מדריכה אותנו לנהוג ביושר ובהגינות כלפי אחרים. "ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח)

המשנה מפרטת מקרים שונים של תקלות בשכירת החמור ופוסקת מי האחראי לכל אחת מן התקלות – השוכר או המשכיר. הבסיס לדינים במשנה זו הוא הדין ששוכר פטור מלשלם על נזק שנגרם תוך כדי שימוש רגיל בחפץ או בבהמה, וחייב כאשר הנזק נגרם באשמתו וכאשר שינה מהתנאים שנקבעו מראש.


נפצח את המילים הקשות

נחלק את המשנה

1

2

פרשנות המשנה- לחצו על כל אחד מן הפלאפונים שלפניכם וענו על השאלות בקובץ.

3

4

א

ב

מה למדנו מהמשנה לחיים?

הישג 6- ערכים ומשמעות

שמירה על הסכם שנחתם ע"י שני צדדים הוא תנאי בסיסי להתנהלות בין אנשים.

כל משכיר הנותן חפץ שלו לשימוש של אדם אחר ,גם שזה נעשה בתשלום, המשכיר מעונין שהחפץ יחזור שלם ותקין, ולשוכר ישנה אחריות לשמור על החפץ ששכר.

השוכר משלם כסף עבור השכירות – והרשות שהוא מקבל היא אך ורק לשימוש הנכון בדבר, ובל נטעה לחשוב ש"אם שילמתי על זה כסף ,מותר לי להשתמש בזה איך שארצה'. מי ששכר –מחויב לשמירה על החפץ. אם השוכר איננו מסוגל לעמוד במה שסוכם שלא ישכור, ואם לא השתמש שימוש נכון עליו לשאת בתוצאות.

לדוגמא- שכרנו קיאקים לשיט משפחתי , שטנו מעבר לתחום שהוקצה לנו. נתקלנו באבן גדולה ונוצר סדק גדול בקייאק. מה הדין במקרה זה- מי יצטרך לשלם על הנזק ומדוע?


ספרו אם יצא לכם לשכור או להשכיר חפץ כלשהו במשפחתכם. מהם התנאים שנדרשו? האם עמדו בתנאים?

כתיבה: צוות פיקוח תושב"ע

עריכה : יעל ניסנבוים- אולפנת גילה
מדריכה ארצית משנה

5

משנה בבא מציעא ו,ג

המשנה עוסקת בנושא : הפרת תנאי השכירות של השוכר


הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא,

אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ;

מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה,

חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב.

לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב, וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר.

אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב:


הישג 1: מתורה שבכתב לתורה שבעל פה- התורה מדריכה אותנו לנהוג ביושר ובהגינות כלפי אחרים. "ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח)

המשנה מפרטת מקרים שונים של תקלות בשכירת החמור ופוסקת מי האחראי לכל אחת מן התקלות – השוכר או המשכיר. הבסיס לדינים במשנה זו הוא הדין ששוכר פטור מלשלם על נזק שנגרם תוך כדי שימוש רגיל בחפץ או בבהמה, וחייב כאשר הנזק נגרם באשמתו וכאשר שינה מהתנאים שנקבעו מראש.משנה בבא מציעא ו,ג

המשנה עוסקת בנושא : הפרת תנאי השכירות של השוכר


הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא,

אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ;

מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה,

חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה,

אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב.

לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר,

אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב, וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר.

אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב:


הישג 1: מתורה שבכתב לתורה שבעל פה- התורה מדריכה אותנו לנהוג ביושר ובהגינות כלפי אחרים. "ועשית הישר והטוב" (דברים ו, יח)

המשנה מפרטת מקרים שונים של תקלות בשכירת החמור ופוסקת מי האחראי לכל אחת מן התקלות – השוכר או המשכיר. הבסיס לדינים במשנה זו הוא הדין ששוכר פטור מלשלם על נזק שנגרם תוך כדי שימוש רגיל בחפץ או בבהמה, וחייב כאשר הנזק נגרם באשמתו וכאשר שינה מהתנאים שנקבעו מראש.

שמירה על הסכם שנחתם ע"י שני צדדים הוא תנאי בסיסי להתנהלות בין אנשים.

כל משכיר הנותן חפץ שלו לשימוש של אדם אחר ,אמנם זה נעשה בתשלום, אך הוא מעונין שהחפץ יחזור שלם ותקין. לכן לשוכר ישנה אחריות לשמור על החפץ או ששכר. הוא משלם כסף עבור השכירות, – והרשות שהוא מקבל היא אך ורק לשימוש הנכון בדבר, ובל נטעה לחשוב ש"אם שילמתי על זה כסף ,מותר לי להשתמש בזה איך שארצה'. מי ששכר –מחויב לשמירה על החפץ. אם השוכר איננו מסוגל לעמוד במה שסוכם שלא ישכור.

לדוגמא- שכרנו קיאקים לשיט משפחתי , שטנו מעבר לתחום שהוקצה לנו. נתקלנו באבן גדולה ונוצר סדק גדול בקייאק. מה הדין במקרה זה- מי יצטרך לשלם על הנזק ומדוע?


ספרו אם יצא לכם לשכור או להשכיר חפץ כלשהו במשפחתכם. מהם התנאים שנדרשו? האם עמדו בתנאים?


הישג 2- מושגים

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב. הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא, אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ; מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה, חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר. הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב. לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב, וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר. אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב

הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ" -ביטוי שמופיע במקורות אחרים (משנה, תוספתא), ומשמעותו: הפסדת, זו בעיה שלך. זה כמו "מזלך גרם."

מזלך גרם"- תקלות שאינן תחת אחריותו של בעל החמור, מדובר בגורמים חיצוניים. הכוונה שהתקלה אינה באחריות בעל החמור (או בעל המכונית), אלא נגרמה לשוכר, והוא זה שצריך להתמודד עם תוצאותיה.

לחצו עלי להמשך

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב. הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא, אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ; מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה, חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר. הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב. לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב, וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר. אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב

שוכר- מקבל חפץ מהבעלים כדי להשתמש בו בזמן מסויים תמורת שכר

להוליכה בהר- בתנאי שיוליך אותה בהר

בבקעה- עמק, מקום נמוך וחם

מילין- מידת מרחק, מיל שווה בערך לק"מ

אפילו זו עשרת מילין וזו עשרת מילין-אפילו אם שתי הדרכים באותו אורך

והבריקה- התעוורה

נעשית אנגריא-נלקחה למס לעבודת המלך

הרי שלך לפניך- "בעיה שלך"

נשברה- נשברה רגל החמור

הוחמה- מתה בשל החום

המעלה- העלייה להר

הישג 3- אוצר מילים

הישג 4- מבנה המשנה

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר להוֹלִיכָהּ בָּהָר, וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אֲפִלּוּ זוֹ עֶשֶׂר מִילִין וְזוֹ עֶשֶׂר מִילִין, וָמֵתָה, חַיָּב. הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר וְהִבְרִיקָה, אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית אַנְגַּרְיָא, אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ; מֵתָה אוֹ נִשְׁבְּרָה, חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ חֲמוֹר.

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהוֹלִיכָהּ בָּהָר וְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה, אִם הֶחֱלִיקָה – פָּטוּר, וְאִם הוּחַמָּה – חַיָּב. לְהוֹלִיכָהּ בַּבִּקְעָה וְהוֹלִיכָהּ בָּהָר, אִם הֶחֱלִיקָה – חַיָּב,
וְאִם הוּחַמָּה – פָּטוּר. אִם מֵחֲמַת הַמַּעֲלֶה, חַיָּב

חלקו את המשנה למקרה ודין.
כתבו במחברת את המקרים בצבע כחול
ואת הדינים בצבע אדום

לחצו עלי להמשך מבנה המשנה

הישג 4 - מבנה המשנה

השלימו את שתי הטבלאות עפ"י המשנה

1

2

השלימו את שתי הטבלאות עפ"י המשנה

3

4

הישג 4 - מבנה המשנה

השלימו את שתי הטבלאות עפ"י המשנה

3

4

הישג 4 - מבנה המשנה

התקדמו והשלימו את הטבלה האחרונה

5

לחצו עלי ובדקו עצמכם

הישג 4 - מבנה המשנה

מקרה

דין

Home

הישג 4 - מבנה המשנה