Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

percepcja wzrokowa -
synteza

Zajęcia z p. Martą

percepcja
słuchowa

motoryka
mała

koordynacja wzrokowo- ruchowa

grafomotoryka

percepcja
wzrokowa

orientacja przestrzenna

lateralizacja

myślenie
przyczynowo-skutkowe