Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

התחלה

משנה מסכת שביעית פרק י

משניות ח-ט

כתיבה: צוות פיקוח תושב"ע
עריכה : יעל ניסנבוים- אולפנת גילה
מדריכה ארצית משנה

סרטון - שמיטת כספים

שביעית פרק י, משניות ח-ט

הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית, יֹאמַר לוֹ: מְשַׁמֵּט אֲנִי.
אָמַר לוֹ: אַף עַל פִּי כֵן - יְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו, ב)"וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה"........ הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית,
רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה מִמֶּנּוּ.

מַסֶּכֶת שְֹבִיעִית היא המסכת החמישית בסדר זרעים, שהוא הסדר הראשון בשישה סדרי משנה. מסכת זו מכילה עשרה פרקים ו-89 משניות.

במסכת מפורטות הלכות דיני השמיטה, שהיא מצווה האוסרת את עבודת הקרקע במשך אותה שנה (שמיטת קרקעות) ומבטלת את כל החובות שעוד לא נפרעו (שמיטת כספים). שנת השמיטה חלה כל שבע שנים

על מסכת זו אין תלמוד בבלי, אלא תלמוד ירושלמי ותוספתא בלבד

.04

מצווה השייכת למלווה

מצווה השייכת למלווה

מצווה השייכת ללווה

במוצאי שנת שמיטה הלווה איננו מצווה להחזיר את ההלוואה. במשנה נלמד שאם הלווה רוצה בכל זאת להחזיר, וברור שהמלווה רצה לקיים את המצווה ולהשמיט, ההדרכה של חכמים היא שהמלווה יקבל חזרה את החוב. רוחם של חכמים נוחה מרצון הלווה שבקש להחזיר את ההלוואה,
על אף שהיה פטור. זו מידה טובה וערכית.

הישג 1: מתורה שבכתב לתורה שבעל פה

עיינו בספר דברים טו,ב -

על הפסוק אודות השמיטה,

והעתיקו למחברת

עיינו בספר שמות כב,כד-

על הפסוק אודות השמיטה,

והעתיקו למחברת

הלווה מצווה להחזיר את ההלוואה "פריעת בעל חוב – מצווה" (כתובות פו ע"א)-

חיוב הלווה לפרוע את חובו למלווה, אינו רק חוב ממוני, אלא מצווה יש בדבר.Any questions?

ממי רוח חכמים נוחה?

רוח חכמים נוחה ממנו- דברים שמן הדין אין מחויבים לעשותם, אך חכמים מרוצים מהלווה שעושה אותם. זהו הכיוון שחכמים מעודדים ומכוונים, (מדובר בלווה המעוניין להחזיר את החוב למרות שאינו חייב ומפציר במלווה לקבל ממנו)

הישג 2- מושגי תוכן

לחץ על המחשב לשאלה שלפניך

ממי רוח חכמים נוחה, ומדוע ?

"המחזיר חוב בשביעית"

הישג 3 :אוצר מילים

"אף על פי כן "-

הסבר את המילים שלפניך,לבדיקה לחץ על הפלפון

"המחזיר חוב בשביעית"- לווה שמחזיר חוב לאחר צאת השנה השביעית שנת השמיטה, למרות שאינו חייב בכך


"אף על פי כן "- בכל זאת, הלווה רוצה להחזיר את החוב (הלווה מעוניין להחזיר את ההלוואה למרות שהחוב נשמט)

"המחזיר חוב בשביעית"- לווה שמחזיר חוב לאחר צאת השנה השביעית שנת השמיטה, למרות שאינו חייב בכך


"אף על פי כן "- בכל זאת, הלווה רוצה להחזיר את החוב (הלווה מעוניין להחזיר את ההלוואה למרות שהחוב נשמט)

נושא הסיפא

אמירה ערכית של חכמים למי שמחזיר חוב שנשמט על אף שהוא לא היה חייב להחזיר

Date

הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית, יֹאמַר לוֹ: מְשַׁמֵּט אֲנִי. אָמַר לוֹ: אַף עַל פִּי כֵן -יְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טו,ב) "וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה"........


הַמַּחֲזִיר חוֹב בַּשְּׁבִיעִית, רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה מִמֶּנּוּ.

נושא הרישא

תיאור השיח בין המלווה לבין הלווה שמעונין להחזיר החוב

הישג 4- מבנה המשנה

תיאור השיח בין המלווה לבין הלווה שמעונין להחזיר החוב

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

הישג 5- פרשנות

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

"המחזיר חוב בשביעית- יאמר לו "משמט אני"- מי אמר למי?

אמר לו: "אף על פי כן"- מי אמר למי? הסבר את המשפט

אמר לו: "אף על פי כן"-יקבל ממנו", מי יקבל ממי?

כשהלווה אומר "אף על פי כן", מה הוא מבטא בכך,
?ומדוע על המלווה לקבל חזרה את החוב

אחרי שענית על התשובה, לחצי על הריבוע לבדוק את תשובתך

הלווה אומר למלווה - ברצוני להחזיר את החוב, למרות שאני יודע שהחוב נשמט

המלווה ללווה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

למדו מהפסוק שדי למלוה בדיבור אחד, שאומר "משמט אני", ואינו צריך לחזור עליו

המלווה רשאי לקבל מהלווה בחזרה את כספו

הראי"ה קוק, עין איה, ברכות, חלק ב, עמ' 314-313

התכלית העיקרית של שמיטת החוב בשביעית, היא מפני: "כי קרא שמיטה לה' " (דברים טו, ב). להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שליטת העשירים על העניים, מפני שהוצרכו להם איזו פעם להלוואה... ההשמטה של השביעית צריכה עם זה שמירה, שלא תחליש את הרגש היושר והצדק מנגוע ברכוש רעהו. על כן די לו ליסוד תכלית השביעית בדיבור: "משמט אני" שבזה יסור הסבל ועול העבדות מלווה [=מהלווה] למלווה. אמנם מקום הניחה התורה לרגש היושר הטהור שילך על פי דרכו, כי בעל נפש טהורה כאשר יאתה [ראוי, נאה, מתאים] לאיש הישראלי המודרך על פי חוקי ה', לא יאבה להיות נהנה מיגיע רעהו. על כן באמרו: "אף על פי כן", יקבל ממנו.

הראי"ה קוק הסביר: מה המטרה-התכלית בכך ששביעית תשמט החוב, מדוע על המלווה לסרב לקבל את הפירעון, ועם זאת מדוע על המלווה לקבל בכל זאת. על הלווה שמחזיר החוב למרות שהוא נשמט, נאמר שרוח חכמים נוחה הימנו.

הישג 5- פרשנות

הרב אברהם יצחק הכהן קוּק היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. הרב קוק שימש ברבנות בלטביה, עלה לארץ ישראל בכ"ח אייר תרס"ד, בראשית ימי העלייה השנייה, ופיתח משנה פילוסופית־קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש.

מתוך ויקיפדיה

הרב אברהם יצחק הכהן קוּק היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. הרב קוק שימש ברבנות בלטביה, עלה לארץ ישראל בכ"ח אייר תרס"ד, בראשית ימי העלייה השנייה, ופיתח משנה פילוסופית־קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש.

מתוך ויקיפדיה

עפ"י דברי הראי"ה קוק:
?מה התכלית – המטרה, של השמטת החוב ע"י המלווה
"ההשמטה של השביעית צריכה עם זה שמירה, שלא תחליש את
הרגש היושר והצדק מנגוע ברכוש רעהו". הסבירו בלשונכם מה היא השמירה המדוברת, ומי צריך לשמור על כך
"?מה תפקיד האמירה של המלווה "משמט אני
?כשהלווה אומר "אף על פי כן", מה הוא מבטא בכך,

Date

מטרת השמטת החוב נועדה להסיר עול כבד שמוטל על הלווה, ולמנוע את שליטת העשירים על העניים

"השמירה שלא תחליש את הרגש היושר והצדק מנגוע ברכוש רעהו"- השמירה על הערכים ,שאדם שלווה כסף צריך להיות ישר ולהחזיר חוב כפי שמצווה על כך. השמירה מוטלת על החכמים.

תפקיד האמירה של המלווה: "משמט אני"- בזה המלווה מביע בצורה ברורה שהוא וויתר על החוב, הוא בעצם אומר שבזה יסור הסבל ועול העבדות –יסור השעבוד מן המלווה ללווה. (אם הלווה מתעקש להחזיר, מותר למלווה כאמור לקבל ממנו)

כשהלווה אומר "אף על פי כן", הוא מבטא בכך, שהוא בכל זאת מעונין להחזיר את ההלוואה, כדי להיות ישר והגון כלפי המלווה , ובכך שאומר "אף על פי כן". הוא אומר למלווה : למרות שוויתרת קבל ממני את פירעון החוב.

הרב אברהם יצחק הכהן קוּק היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. הרב קוק שימש ברבנות בלטביה, עלה לארץ ישראל בכ"ח אייר תרס"ד, בראשית ימי העלייה השנייה, ופיתח משנה פילוסופית־קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש.

מתוך ויקיפדיה

Any questions?

המלווה והלווה הנזכרים במשנה, מקיימים שניהם את המצוות שהוטלו עליהם. המלווה שהלווה כסף ובסוף שנת השמיטה עליו לשמט. והלווה שצריך להחזיר. לאחר שהמלווה הצהיר בבירור שהוא מקיים את מצוות התורה ומשמיט החוב, והלווה מצהיר שהוא בכל זאת רוצה להחזיר החוב, דברי הלווה גוברים והוא מחזיר החוב למלווה.

למדנו מכך שעל כל אחד מאיתנו למלא את המוטל עליו בעבודת ה'. לעיתים יש התנגשויות או ניגודים, לשם כך קבעו חכמים כללים מה גובר על מה, אך על כל אחד מוטל לעשות את חלקו, והעיקר שנעשה זאת מתוך דבקות ברצון ה' יתברך ובשלמות.

האם נתקלתם בהתנגשות או ניגוד בין שני ערכים שנפגשתם בהם? ספרו על כך. (לדוגמה כיבוד הורים מול הליכה להתנדבות ועוד).

הישג 6- ערכים ורלוונטיות- תורת חיים

לחצו עלי

האם נתקלתם בהתנגשות או ניגוד בין שני ערכים שנפגשתם בהם? ספרו על כך.

(לדוגמה כיבוד הורים מול הליכה להתנדבות ועוד).