Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oferta
szkół

w najbliższej okolicy

Terminarz
rekrutacji
w skrócie

kliknij

Jaka szkoła?

Liceum ogólnokształcące

Nauka w liceum ogólnokształcącym w Polsce trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym

By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do atury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).

Szkoła branżowa

szkoła na podbudowie programowej szkoły podstawowej, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.. Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie robotniczym bądź czeladniczym, w zależności od organu prowadzącego szkołę. Ukończenie szkoły branżowej jest potwierdzane świadectwem jej ukończenia. Absolwent uzyskuje jedynie świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe można uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze.

Technikum

Od 2019 r. w wyniku reformy oświaty z 2017 r. (likwidacji gimnazjów) naukę w technikach (trwającą 5 lat) można podjąć po ukończeniu ośmioletniej (ośmioklasowej) szkoły podstawowej.

Liceum
ogólnokształcące

w Obornikach

strona

REKRUTACJA

Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Obornikach

STRONA

REKRUTACJA

OFERTA EDUKACYJNA

http://www.zs.oborniki.info/

Rekrutacja

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Adama Mickiewicza

STRONA

REKRUTACJA

Rekrutacja

Kliknij

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie

Rekrutacja

STRONA

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH

w Rokietnicy

EDUKACJA LUBASZ
SZKOŁY IM. I. J. PADEREWSKIEGO

Kierunki

https://www.lubasz.edu.pl/kierunki.html

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3

Rekrutacja


link do strony

Dziękuję
za
uwagę