Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

eduroomhistoria zamknięta w pokoju

Wejdź do pokoju.Rozwiąż zagadki.Zapamiętaj cyfry.Otwórz sejf i...zobacz więcej.

Czas to dar...Wykorzystaj go najlepiej jak potrafisz.

khmerska

1

2

3

4

6

5

8

9

10

11

12

13

14

ז

hebrajski

chiński

bengalski

٧

hinduski

amharski

dewanagari

VII

Znalazłeś już cyfrę kodu?Jeśli tak, to guzik.

mistyczna - musisz ją znaleźć i zapamiętać

Jestem Hugo Kołłątaj – polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, historyk.(źródło: Wikipedia)Zostałem odznaczony Orderem Orła Białego. Mój portret wisi w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.- zmieniła ustrój na monarchię dziedzicznąPrzyznaję. Brałem w tym udział.

Znalazłeścyfrę?Idź dalej.

C2

D3

B3

A3

A1

C3

B1

A2

C1

E1

E2

E3

Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie, w której podpisano dokument Ustawy.Przesuń obraz i zobacz, co się za nim kryje.

Stanisław Małachowski Zostałem odznaczony Orderem Orła Białego.- ograniczyła znacząco demokrację szlacheckąRównież w tym uczestniczyłem.

Często najmądrzejszą odpowiedziąjest milczenie. L.Tołstoj

Kraków

.

Poznań

.

Wrocław

.

Gn iezno

.

Sandomierz

.

znajdźwieżę

???

Ignacy Potocki.Ja także zostałem odznaczony Orderem Orła Białego.- odebrała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemiJestem współodpowiedzialny za to wydarzenie.

Warszawa

Jestem Julian Ursyn Niemcewicz.- wprowadziła zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachtyNależałem do współtwórców tego wydarzenia.

B

Ł

Ą

D

Stanisław August PoniatowskiByłem królem Polski i ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Wysunąłem własne propozycje oraz nanosiłem poprawki do projektu ustawy regulującej ustrój państwa.- stawiała chłopów pod ochroną państwa

1

Stanisław StaszicNie brałem aktywnego udziału w pracach nad dokumentem, ale mój wpływ na treść Ustawy był duży.- formalnie zniosła liberum veto

1

7

Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie

1

7

9

1

Konstytucja 3 maja 230. rocznica

jedno państwojeden naródjedna flagaZnajdź i przeciągnij odpowiednią cyfrę.

Brawo! Wyszedłeś z pokoju.

ODBIERZ NAGRODĘ