Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

eduroom

historia zamknięta w pokoju

Wejdź do pokoju.
Rozwiąż zagadki.
Zapamiętaj cyfry.
Otwórz sejf i...
zobacz więcej.

Czas to dar...

Wykorzystaj go najlepiej jak potrafisz.

khmerska

1

2

3

4

6

5

8

9

10

11

12

13

14

ז

hebrajski

chiński

bengalski

٧

hinduski

amharski

dewanagari

VII

Jestem Hugo Kołłątaj – polski polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, historyk. (źródło: Wikipedia) Zostałem odznaczony Orderem Orła Białego. Mój portret wisi w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

- zmieniła ustrój na monarchię dziedziczną

Przyznaję. Brałem w tym udział.

mistyczna - musisz ją znaleźć i zapamiętać

Znalazłeś już cyfrę kodu?

Jeśli tak, to guzik.

Znalazłeś
cyfrę?
Idź dalej.

E3

B3

D3

C3

C1

B1

E2

A3

C2

E1

A1

A2

Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie, w której podpisano dokument Ustawy.

Przesuń obraz i zobacz, co się za nim kryje.

Często najmądrzejszą odpowiedzią

jest milczenie. L.Tołstoj

Stanisław Małachowski

Zostałem odznaczony Orderem Orła Białego.

- ograniczyła znacząco demokrację szlachecką

Również w tym uczestniczyłem.


Kraków

.

Poznań

.

Wrocław

.

Gn iezno

.

Sandomierz

.

znajdź
wieżę

???

Ignacy Potocki.
Ja także zostałem odznaczony Orderem Orła Białego.

- odebrała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi

Jestem współodpowiedzialny za to wydarzenie.

Warszawa

Jestem Julian Ursyn Niemcewicz.

- wprowadziła zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty

Należałem do współtwórców tego wydarzenia.

B

Ł

Ą

D

Stanisław August Poniatowski

Byłem królem Polski i ostatnim władcą Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wysunąłem własne propozycje oraz nanosiłem poprawki do projektu ustawy regulującej ustrój państwa.

- stawiała chłopów pod ochroną państwa

1

Stanisław Staszic

Nie brałem aktywnego udziału w pracach nad dokumentem, ale mój wpływ na treść Ustawy był duży.

- formalnie zniosła liberum veto

1

7

Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie

1

7

9

1

Konstytucja 3 maja
230. rocznica

jedno państwo

jeden naród

jedna flaga

Znajdź i przeciągnij odpowiednią cyfrę.

Brawo! Wyszedłeś z pokoju.

ODBIERZ NAGRODĘ