Want to make creations as awesome as this one?

Aasta ilma ülevaade 2020. Keskkonnaagentuur | Riigi Ilmateenistus 2021

Transcript

Eesti kliimaajaloo kõige soojem aasta

Päikesepaistet oli normist enam ja sademeid normi jagu.

www.ilmateenistus.ee

õhutemperatuur


sajusumma

päikesepaistelisi tunde

8,4°C

1. koht

arvestatuna 1961. aastast.
Eelmised rekordiliselt soojad aastad olid 2015 ja 2019

667 mm

norm 6,0 °C

norm 672 mm

1995,3 h

norm 1765,8 tundi

Eesti keskmine

Eesti keskmine

Kõige soojem kuu

JUUNI

Kõige külmem kuu

DETSEMBER

0,6 ºC

Kõige sajusem kuu

JUULI

89 mm

Kõige kuivem kuu

MAI

314,3 h

Kõige päikeselisem

kuu JUUNI

32 mm

17,4ºC

Normid

2020

Eesti keskmisena

23. koht

sademete rohkuse poolest
alates 1961. aastast

6. koht
päikese rohkuse poolest,
arvestatuna 1961. aastast

Rekordiliselt soe NOVEMBER arvestatuna 1961. aastast. Mitmed ilmajaamad said uued kuu soojarekordid

JAANUAR

alates 1961. aastast kõige soojem

VEEBRUAR

soojuselt
2. koht alates 1961. aastast

MÄRTS

rekordiliselt soe esimene dekaad ja eriliselt soe teine dekaad

26.-27. JUUNI mõõdeti mõnes ilmajaamas uued kuu soojarekordid

SEPTEMBER

soojuselt
3. koht alates 1961. aastast

OKTOOBER

2. koht alates 1961. aastast. Mitmed rannikujaamad said uued kuu soojarekordid

Juuni õhutemperatuuri norm on 14,4 °C

Detsembri õhutemperatuuri norm on −2,0 °C

Juuli sajuhulga norm on 72 mm

Mai sajuhulga norm on 42 mm

Juuni päikesepaistekestuse norm on 267,9 tundi

Kliimanormid ehk pikaajalised keskmised arvutatakse konkreetsete vaatlusjaamade teatud pikkusega andmerea põhjal. 2015. aasta jaanuarist on Riigi Ilmateenistusel kasutusel uued kliimanormid, mis on arvutatud perioodi 1981-2010 kohta. Kõiki kliimanorme saab vaadata veebilehelt http://www.ilmateenistus.ee/kliima/kliimanormid

Eelmine rekordiliselt soe aasta oli nii 2019 kui ka 2015. Arvestatuna 1961. aastast on kõige jahedam olnud 1987. aasta, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 3,5 °C.

Pärnu rannikujaamas oli aasta õhutemperatuur 9,1 °C (norm 6,3 °C). Peaaegu pooleteise sajandi pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, ei ole varem nii sooja aastat esinenud. Kõige jahedam on Pärnus olnud aga 1942. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli vaid 3,2 °C.

Kõige soojem oli möödunud aasta Vilsandil, kus aasta keskmine õhutemperatuur oli 9,6 °C (norm 7,1 °C). Peaaegu 150 aasta pikkuses vaatlusreas, milles küll esineb mõningaid andmelünki, on see kõige soojem aasta. Kõige jahedam on Vilsandil olnud 1871. aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 2,4 °C.

Tartu enam kui poolteise sajandi pikkuses vaatlusreas on 2020. aasta samuti kõige soojem. Tartu aasta keskmine õhutemperatuur oli 2020. aastal 8,1 °C (norm 5,8 °C). Kõige jahedamad on Tartus olnud 1867 ja 1875 aasta, mil aasta keskmine õhutemperatuur oli 2,4 °C.

Aasta 2020 oli erandlik – Eesti keskmine õhutemperatuur ei olnud ühelgi kuul alla nulli. Kuu keskmine õhutemperatuur oli normist madalam vaid kahel kuul – mais ja juulis. Normi lähedane oli õhutemperatuur kuu keskmisena nii aprillis kui ka augustis. Ülejäänud kuudel oli õhutemperatuur normist kõrgem. Eriliselt soojad olid jaanuar ja veebruar, mis olid normist enam kui 6 °C soojemad. Eesti keskmine õhutemperatuur jaanuaris oli +3,1 °C (norm –3,5°C) ja veebruaris +1,7 °C (norm –4,5 °C). November oli normist 4 °C soojem – Eesti keskmine õhutemperatuur oli 5,4 °C (norm 1,4 °C).

2020

JAANUAR

Eriliselt soe ja väga lumevaene.

Kõik kolm dekaadi olid erakordselt soojad.
Arvestatuna 1961. aastast ei ole jaanuari teine ja kolmas dekaad veel nii soojad olnud.

Jaanuari esimene kolmandik oli veel soojem vaid aastal 2007, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +3,3 °C.

Jaanuaris oli Eesti keskmine õhutemperatuur +3,1 °C, aastate keskmine −3,5 °C.
Arvestatuna 1961. aastast ei ole varem nii sooja jaanuari veel esinenud.

Eelmine rekordiliselt soe jaanuar oli 1989. aastal,
mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli +0,9 °C.

www.ilmateenistus.ee

2020

Eriliselt soe ja väga sajune.


Tavapäratult soe ilm tõi mõnele rannikujaamale uued veebruari soojarekordid (Kihnu, Ruhnu ja Sõrve). Hoolimata vaatlusrea pikkusest, kas 50 või 150 aastat, platseerus veebruar kõikides ilmajaamades esikolmikusse.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli +1,7 °C, norm on −4,5 °C. Arvestatuna 1961. aastast on veebruar veel soojem olnud vaid 1990. aastal.

Veebruar oli kõikides ilmajaamades ka väga sajune, enamikes kohtades oli sademeid enam kui kaks korda kuu sajunormist rohkem. Mõnes ilmajaamas ei ole varem nii sajust veebruari esinenud.

Eesti keskmine sajuhulk oli 78 mm (norm 35 mm). 2019. aastal sadas keskmiselt 22 mm. Arvestatuna 1961. aastast on veebruar veel sajusem olnud vaid 1990. aastal.




www.ilmateenistus.ee

VEEBRUAR

2020

APRILL

MÄRTS

Soe kuu esimene kolmandik.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli esimesel dekaadil 4,9 °C (norm 2,7 °C). Arvestatuna 1961. aastast on aprilli esimene kolmandik veel soojem olnud kuuel aastal.

www.ilmateenistus.ee

Soe kuu, eriliselt soe oli nii esimene kui teine dekaad.


I dekaadil oli Eesti keskmine õhutemperatuur +3,0 °C (norm –2,7 °C) ja II dekaadil +2,9 °C (norm –1,2 °C). Arvestatuna 1961. aastast ei ole märtsi esimene kolmandik varem nii soe olnud ja teine dekaad on veel soojem olnud vaid 2015. aastal.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli +2,4 °C (norm −1,1 °C). Arvestatuna 1961. aastast on märts veel soojem olnud kolmel aastal (2007, 2015, 1990).

2020

www.ilmateenistus.ee

MAI

Eriliselt jahe teine dekaad.
Lumesadu teise dekaadi algul, Kagu–Eestis kattis maapinda
12. mai hommikul kuni 3 cm lumevaip, mis päeva jooksul kõikjal sulas. Eesti keskmine õhutemperatuur oli teisel dekaadil 6,3 °C, aastate keskmine 10,2 °C. Arvestatuna 1961. aastast ei ole nii jahedat mai teist kolmandikku varem esinenud.

JUUNI

Eriliselt soe oli juuni teine pool.
Kuu viimasel kolmandikul kõrgel püsinud õhutemperatuur tõi mõnele ilmajaamale uue kuu soojarekordi, mõnel pool oli rekordi kordamine. Mõnel pool tõusis maksimaalne õhutemperatuur 2−7 järjestikusel päeval 27 °C-ni või kõrgemale. Üksikutes kohtades tõusis maksimaalne õhutemperatuur kahel järjestikusel päeval 30 °C-ni või kõrgemale.
Eesti keskmine õhutemperatuur oli 17,4 °C, norm 14,4 °C. Arvestatuna 1961. aastast on juuni veel soojem olnud kahel aastal (1999, 2019). Välgudetektorite andmetel oli juunis Eesti aladel äikest 16 päeval.
Kõige enam oli pilv-maatüüpi välkusid 8. juunil – 7256.
UV-indeksi maksimaalseim väärtus mõõdeti juunikuus, kui Roomassaare rannikujaamas oli UV-idenks 7,2.

Viimane lumesadu registreeriti 15. mail kui Jõhvis ja Väike-Maarjas sadas lühi-ajaliselt vähest lund, siiski lumevaipa ei tekkinud. Kagu–Eestis kattis maapinda 12. mai hommikul kuni 3 cm lumevaip, mis päeva jooksul kõikjal sulas.

2020

AUGUST

Välgudetektori järgi oli augustis välkusid Eesti territooriumil 10 päeval.

Kõige enam oli pilv-maa tüüpi välkusid
23. augustil (227).
Ruhnus sadas 4. augustil vihmavett 50 mm, mis on 71% kuu sajunormist.

www.ilmateenistus.ee

Kuu esimese dekaadi lõpul üle Eesti liikunud torm murdis mitmel pool puid-põõsaid ja põhjustas elektrikatkestusi.

Tuuleiilide maksimaalseks kiiruseks mõõdeti Roomassaare rannikujaamas 11. juulil 27,1 m/s.

Välgudetektorite andmetel oli juulis äikest Eesti aladel 17 päeval. Kõige enam oli pilv-maatüüpi välkusid 28. juulil (896).

JUULI

2020

OKTOOBER

SEPTEMBER

Soe kuu, eriliselt soe kuu viimane kolmandik. Kõrgel püsinud õhutemperatuur tõi küll mõnel päeval siin-seal kaasa uued soojarekordid, aga kuu soojarekordid jäid siiski püsima. Eesti keskmine õhutemperatuur septembri viimasel kolmandikul oli 14,8 °C (norm 10,2 °C). Arvestatuna 1961. aastast ei ole septembri viimane dekaad veel nii soe olnud. Eesti keskmine õhutemperatuur septembris oli 14,0 °C, norm 11,5 °C. Arvestatuna 1961. aastast on september veel soojem olnud vaid 2006. ja 2018. aastal.

www.ilmateenistus.ee

Eriliselt soe oli nii esimene kui kolmas dekaad. Kõrgel püsinud õhutemperatuur tõi mõnele rannikujaamale kaasa uue kuu soojarekordi.

Eesti keskmine õhutemperatuur oktoobri esimesel dekaadil oli 13,0 °C (norm 8,8 °C) ja viimasel dekaadil 8,8 °C (norm 4,9 °C).

Oktoobri esimene ja viimane kolmandik ei ole (arvestatuna 1961. a) nii soe varem olnud. Eesti keskmine õhutemperatuur oktoobris oli 9,5 °C (norm 6,7 °C). Arvestatuna 1961. aastast on oktoober pisut soojem olnud vaid 1967. aastal.

Esimene lumesadu: 18. oktoobril kattus mitmel pool maapind õhukese lumevaibaga.

2020

DETSEMBER

NOVEMBER

Detsember oli üks soojemaid alates 1961. aastast.


Eesti keskmisena oli õhutemperatuur 0,6 °C (norm -2,0 °C).

Kõige soojem oli detsember 2006. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli
4,3 °C.

www.ilmateenistus.ee

Kindlalt võib öelda, et tänavune november oli kogu Eesti kliimaloo kõige soojem.
Alates 1866. aastast, kui alustati vaatlusi Tartu Ülikooli meteoroloogiaobservatooriumis, pole kõrgemat näitu arvutatud.

Eesti keskmine õhutemperatuur novembris oli 5,4 °C (norm 1,4 °C).

Eesti keskmine õhutemperatuur novembri I dekaadil oli 7,6 °C (norm 3,2 °C). Arvestatuna 1961. aastast ei ole novembri esimene kolmandik nii soe olnud.

Kuu möödus kõikjal väga soojalt. Seda vaatamata sellele, et kuu teisel poolel sadas siin-seal lund, kattes maapinna õhukese lume-vaibaga. Tavapäratult kõrge õhutemperatuur tõi 3. novembril mitmele ilmajaamale uued novembri soojarekordid.