Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KRENITE!

Pisano množenje višeznamenkastoga broja jednoznamenkastim brojem

Umnošku brojeva 1 305 i 3 dodajte trokratnik broja 100.

3 915

4 215

4 205

Koji je broj 4 puta veći od zbroja brojeva 1 570 i 976?

10 185

10 184

10 183

Koji brojevi mogu biti x ako je 72 ۰ 6 < x < 145 ۰ 3?

432,433

433,434

432,433,434

130

129

128

Kolika je razlika između umnoška brojeva 4 467 i 7 i umnoška brojeva 5 190 i 6?

IZVRSNO, ČESTITAM!

IGRAJTE PONOVNO!