Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

prezentacja

Frazeologizmy
biblijne

.

" Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy - wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie pojąć nawet zwykłej mowy, bo wiele frazeologizmów pochodzi właśnie z tego dzieła."

~ Wisława Szymborska

1

Sprawdź jakie
biblizmy pamiętasz?
Co one znaczą?

Eden

raj,
miejsce wiecznej szczęśliwości,
niebo.

Strój Adama

nagość.

Alfa i Omega

Najwyższy autorytet w jakiejś dziedzinie;
wyrocznia;
istota wszechwiedząca (Ap 1,8)

Arka Noego

symbol ratunku, schronienia;

statek zbudowany przez Noego - schronił się w nim wraz z rodziną i licznymi zwierzętami
(Rdz 6,9-22 i 7,1-5)

najmłodsze dziecko, ulubieniec, faworyt, pupil
(Rdz 42,4)

Beniaminek

Dom zbudowany na piasku

rzecz niepewna, niemająca solidnych podstaw (Mt 7,24-27)

chrząstka tarczowata,
tworząca wyniosłość krtaniową u mężczyzn;
przenośnie coś dławiącego, przeszkadzającego.

Jabłko Adama

Goliat

człowiek potężnie zbudowany, wielkolud, siłacz, nazwa pochodzi od imienia biblijnego olbrzyma (1 Sm 17)

Gehenna

orka, utrapienie, kierat, krzyż, koszmar, katorga, piekło.
W Nowym Testamencie termin ten pojawia się 12 razy z tego 11 razy w wypowiedziach Jezusa. Jest ono zwykle tłumaczone jako piekło. W czasach Jezusa stanowiła symboliczne miejsce. Według Nowego Testamentu jest miejscem przebywania osób odrzuconych przez Boga oraz cierpiących katusze w niegasnącym ogniu.

Niewierny
Tomasz

niedowiarek, człowiek nieufny, sceptyczny, chcący wszystko sprawdzić
(J 20,24-29)

Zabłąkana owieczka – ktoś, kto się zgubił, nie wie gdzie jest; ktoś kto błądzi (Ps 119 (118),176; Iz 53,6)

Czarna owca – osoba przynosząca wstyd, źle widziana w określonym otoczeniu, ktoś negatywnie się wyróżniający.

Golgota

cierpienie,
zwłaszcza moralne, męka;
także przyczyna tego stanu
(Mt 27,33)

dokuczliwa, dręcząca,
zbędna rzecz
(Lb 33,55)

Cierń w oku

Hiobowa wieść

wiadomości złe, straszne, tragiczne, katastrofa, (Hi 1,12)

przyjaciel, który w obliczu nieszczęścia chce nam udowodnić, że wynikło ono z naszej winy, i w ten sposób powiększa nasze zmartwienie.

Hiobowy przyjaciel

Człowiek obłudny. hipokryta,
kłamca.

Faryzeusz

Jeźdźcy Apokalipsy

Jeźdźcy Apokalipsy

zwiastuny nieszczęścia, końca,
zagłady (Ap 6,1-8).

Judasz

z tą osobą wiążą się, aż trzy frazeologizmy.
Judaszowy pocałunek
fałszywy znak przyjaźni; pocałunek obłudny, ukrywający prawdziwe, nieprzychylne zamiary wobec kogoś.

zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze (Mt 26,14-15)

Judaszowe srebrniki

włosy rude
(według legendy takie miał Judasz); oznaka człowieka zdradliwego, fałszywego.

Judaszowe włosy

początek jakiejś działalności, podstawa jej rozpoczęcia, najważniejsza rzecz (Ps 118,22)

Kamień węgielny

kraina żyzna, urodzajna, bogata, raj na ziemi
(Lb 13,27)

Kraina mlekiem i miodem płynąca

Kozioł ofiarny

osoba obarczana winą i ponosząca odpowiedzialność za czyny popełnione przez innych (Kpł 16,21-22)

Rzucać perły przed wieprze

ofiarowywać coś wartościowego komuś, kto na to nie zasługuje i nie potrafi tego docenić; „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały”
(Mt 7,6)

Lata tłuste i chude

czasy powodzenia, dobre obfite, bogate i następujący po nich okres kryzysu, upadku (Rdz 41,1-7.24-27)

Kainowe
znamię

Kainowa zbrodnia

piętno zbrodniarza, bratobójcy
(Rdz 4,8-16)

bratobójstwo

Manna z nieba

coś niezasłużonego, przychodzącego bez wysiłku, nieoczekiwany dar, zysk, ratunek w trudnej sytuacji
(Wj 16,4; 16,12-15.35)

Miska soczewicy

oddanie czegoś bardzo cennego za coś, co nie jest wiele warte. Wyrażenie pochodzi z przypowieści o Ezawie, który wyrzekł się pierworództwa za miskę soczewicy.

Salomonowy wyrok

wyrok mądry, sprawiedliwy, uwzględniający interesy przeciwnych stron
(1 Krl 3,16-28)

Sodoma i Gomora

gniazdo rozpusty, siedlisko zła i zepsucia obyczajów; wielkie zamieszanie, chaos i bałagan
(Jud 1,5-7)

Trąby jerychońskie

przeraźliwy, silny dźwięk. Nawiązuje do historii miasta Jerycha, które Izraelici z Jozuem na czele zdobyli, grając na siedmiu trąbach z baranich rogów, siódmego dnia obalili mury miasta.
(Joz 6, 1-21)

zrzucać z siebie odpowiedzialność. Ten gest wykonał Piłat, który nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za śmierć Chrystusa.

Umywać ręce

Wdowi grosz

niewielka kwota ofiarowana przez osobę ubogą;
dar okupiony wieloma wyrzeczeniami (Mk 12,41-44)

Ciekawska
kobieta ;
wg Biblii została zamieniona w słup soli
(Rdz 19,17; 19,26)

Żona Lota

Dziękuję za uwagę!