Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

BATXILLERAT

BATXILLERAT

artístiC

artístiC

I+TReC

Clica sobre per veure què és I+TREC

TOUR VIRTUAL DE L'ESCOLA

Clica sobre per veure el pla d'estudis

TREC (Taller de Recerca Creativa):Matèria específica de centre on es fa una introducció a la recerca i es desenvolupa el Treball de Recerca a través dels itineraris.

1r

2n

ITINERARIS:Opcions formatives que ofereix el centre amb tres especialitats (Artística,Disseny,Audiovisual)

I+TReC

ENRERE

ENRERE

Disseny

BATXILLERAT

taller de recerca creativa

Treball d' investigació amb l’ajuda d’un tutor/a especialista de cada itinerari que otorga les competències necessàries per realitzar el Treball de Recerca. Gràcies al TreC l’alumnat millora competències com: la concreció i l’elaboració d’un projecte, la gestió del temps, la selecció de la informació, l’autonomia i la creativitat. TreC culmina amb l’elaboració d’una memòria escrita i d’una creació pròpia. L’èxit de TreC se sustenta en la presentació del Treballs de recerca de l’alumnat, els quals estan estretament lligats als seus interessos professionals i/o intel·lectuals, amb el plus que presenten una creació pròpia, a més de la memòria escrita.

CurtmetratgesVideoclipsVideojocsCòmics

Disseny de productesDisseny d'espais / personatgesDisseny de moda...

PinturaEsculturaDibuixArt Urbà...

1r

Disseny

Expressió Artística

TREC

Audiovisual

BATXILLERAT

1r

2n

ENRERE

BATXILLERAT

Matèries

1r

ENRERE

BATXILLERAT

Matèries

2n

ENRERE

Modalitat

Comunes

Matèries

I+TReC

1r

Específiques

ENRERE

Modalitat

Comunes

2n

Matèries

I+TReC

Específica

Específiques

ENRERE

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaCiències per al Món

D'opció

Comunes

Fonaments de les arts

ENRERE

Matèries

1r

Llengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaHistòria de la FilosofiaHistòriaTreball de Recerca

D'opció

Comunes

Fonaments de les arts II

ENRERE

2n

Matèries

Cultura Audiovisual

Modalitat

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Volum

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Volum

Optativa

ENRERE

Matèries

1r

Es tria una de les tres

Modalitat

Optativa

Dibuix Artístic II

Disseny

Disseny

Cultura Audiovisual II

Cultura Audiovisual II

ENRERE

2n

Matèries

Tria una de les dues

TGP

Específica

Expressió Artística

Audiovisual

Disseny

TREC

ITINERARI

Es tria un dels tres: Audiovisual,Disseny o Expressió artística

ENRERE

Matèries

1r

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Optativa

Expressió Artística

Audiovisual

Disseny

Serigrafia

Enquadernació

Específica

Joieria

3D

Grafisme

AV/VR

Guió

Animació

Il·lustració

ITINERARI

ENRERE

2n

Matèries

Es tria duesde les matèries

Es tria duesde les matèries

Es tria duesde les matèries

Audiovisual

Itinerari d'Audiovisuals

Específica

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Volum

Optativa

Modalitat

Dibuix Artístic

Disseny

Itinerari de Disseny

Expressió Artística

Itinerari d'Expressió Artística

TREC

Taller de Recerca Creativa

I+TReC

D'opció

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaCiències per al Món

Fonaments de les arts

Comunes

Teòric

Tecnològic

Producte

Gràfic

Dibuix

Volumètric

TGP

BATXILLERAT

1r

2n

Perfils

Perfils

Perfils

ENRERE

o

o

itinerari

itinerari

itinerari

Es tria una de les tres en relació a l'itinerari a seguir

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Optativa

Dibuix Artístic II

Específiques

Modalitat

Llengua Castellana Llengua Catalana Llengua Anglesa Història de la Filosofia Història Treball de Recerca

Comunes

Disseny

Audiovisual

Expressió Artística

Animació

Il·lustració

Guió

Joieria

Serigrafia

Enquadernació

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Disseny

Disseny

Disseny

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Disseny

Disseny

Disseny

D'opció

Fonaments de les arts II

BATXILLERAT

2n

AV/VR

3D

Guió

Animació

Il·lustració

AV/VR

3D

Grafisme

Grafisme

Enquadernació

Serigrafia

Joieria

I+TReC

Optatives

ENRERE

Es tria una de les dues: Cultura AudiovisualoDisseny

Es tria dues de les tres matèries en relació a l'itinerari

Presentació de sol·licituds calendari provisionalde l'11 al 17 de maig de 2021

PREINSCRIPCIÓ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

Presentació de sol·licituds calendari provisionalde l'11 al 17 de maig de 2021

PREINSCRIPCIÓ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

Del 12 al 16 de juliol de 2021

Matrícula ordinària

Del 7 al 10 de setembre de 2021

Matrícula extraordinària

Alumnes de 1er del centre amb 1 o més matèries pendents

Criteris generals:40 punts: Germans/es escolaritzats al centre , o pares/tutors legals que hi treballen en aquell moment.30 punts*: Domicili es troba a l’àrea proximitat al centre (Barcelona ciutat).20 punts*: Lloc de treball del pare, mare o tutors es troba dins l’àrea proximitat al centre (Barcelona ciutat).10 punts: El pare, mare o tutors són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora).10 punts: L'alumne/na acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare,tutor/a, un germà/ana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. Nota mitjana: Qualificació mitjana dels cursos finalitzats de l'ESO (de 1er a 3er d'ESO) amb 2 decimals.

Criteris d’assignació de vacants

*Per aquest criteri no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos.

Criteris complementaris:15 punts: Família nombrosa/monoparental.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678

Criteris d’assignació de vacants

15 punts: domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa.10 punts: domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc,però no en la seva àrea d'escolarització.Per aquest criteri no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos..

Criteris d’adjudicació

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678

Criteris d’adjudicació

1ª opció2ª opció

Criteris d’adjudicació

PREGUNTES FREQÜENTS

Amb quants punts van entrar a l'escola els últims el curs passat?36,00-36,20. Si no tens cap punt, tens alguna opció per entrar-hi? Amb 0 punts impossible, com a mínim has d'haver aprovat l'ESO. Es pot fer la sol·licitud al Batxillerat i a un cicle mitjà? Sí, perquè són 2 ensenyaments diferents, el que NO ES POT FER fer, és 2 sol·licituds de Batxillerat o de CFGM, sí que poden posar fins a 10 opcions a cada sol·licitud, però del mateix ensenyament; però variant el cicle i el centre. Quin percentatge es queda fora?Un 30-40% (un de cada 3), acostumen a venir 100 persones per seixanta places. Places disponibles? Acostumen a estar al voltant de 52-62. Depèn del càlcul de repetidors que faci l'equip docent de batxillerat. Els criteris complementaris sumen als generals? NO: els criteris complementaris serveixen per donar prioritat, en cas d'empat amb els criteris generals. Quina és l'àrea d'influència? Barcelona CIUTAT: Badalona, Santa Coloma i L'Hospitalet NO SÓN BARCELONA.

Criteris d’adjudicació

PREGUNTES FREQÜENTS

Quantes places tenim a Grau mitjà? Acostumen a estar al voltant de 20-26. Depèn del càlcul de repetidors que faci l'equip docent del Cicle, però recordeu que han de fer la prova específica, i que s'han d'apuntar del 15 al 25 de març. Si són germans escolaritzats als cicles, també tenen punts? Si ja estan matriculats SI, si es preinscriuen la mateix temps NO.Si truquen el 15 de maig, podem informar si tenim moltes inscripcions amb més de 30 punts? (per no posar aquesta opció a la sol·licitud)És millor fer-ho abans, són molts els que s'apunten a l'últim moment.Si no són de Barcelona tenen possibilitats?Mínimes, sempre n'entra algún, però normalment quan truquem de llista d'espera, per tant acostumen a patir molt temps.Quantes opcions poden posar en la sol·licitud?Fins a 10.Quins són els centres adscrits?No en tenim.Si fan batxillerat a l'escola, després tenen preferència per passar a un cicle superior?La normativa no ho contempla.

Criteris d’adjudicació

La nota ESO suma sobre 10 als punts? Sí.però com a mínim ha d'haver aprovat l'ESO (en el moment de fer la matrícula), sinó no té plaça, encara que la resta de punts s'enfili fins als núvols. La preinscripció és electrònica? Com saben si són admesos? Sí, però li diuen telemàtica. L'aplicatiu va enviant emails informatius, seguint el calendari oficial de preinscripció i matrícula, a l'adreça de correu, si l'han posat malament, no en rebran cap, i de vegades no s'entenen bé, però poden trucar per fer-nos consultes, i igualment anirem penjant les llistes "anonimitzades" (això vol dir que el nom de l'alumne serà "NNC1C2", amb 2 lletres del nom i 2 de cada cognom) al web del centre.

PREGUNTES FREQÜENTS