Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

BATXILLERAT

BATXILLERAT

artístiC

artístiC

I+TReC

Clica sobre per veure què és I+TREC

Clica sobre per veure el pla d'estudis

TREC (Taller de Recerca Creativa):Matèria específica de centre on es fa una introducció a la recerca i es desenvolupa el Treball de Recerca a través dels itineraris.

1r

2n

ITINERARIS:Opcions formatives que ofereix el centre amb tres especialitats (Artística,Disseny,Audiovisual)

I+TReC

ENRERE

BATXILLERAT

1r

2n

ENRERE

BATXILLERAT

Matèries

1r

ENRERE

BATXILLERAT

Matèries

2n

ENRERE

Modalitat

Comunes

Matèries

I+TReC

1r

Específiques

ENRERE

Modalitat

Comunes

2n

Matèries

I+TReC

Específica

Específiques

ENRERE

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaCiències per al Món

D'opció

Comunes

Fonaments de les arts

ENRERE

Matèries

1r

Llengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaHistòria de la FilosofiaHistòriaTreball de Recerca

D'opció

Comunes

Fonaments de les arts II

ENRERE

2n

Matèries

Cultura Audiovisual

Modalitat

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Volum

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Volum

Optativa

ENRERE

Matèries

1r

Es tria una de les tres

Modalitat

Optativa

Dibuix Artístic II

Disseny

Disseny

Cultura Audiovisual II

Cultura Audiovisual II

ENRERE

2n

Matèries

Tria una de les dues

TGP

Específica

Expressió Artística

Audiovisual

Disseny

TREC

ITINERARI

Es tria un dels tres: Audiovisual,Disseny o Expressió artística

ENRERE

Matèries

1r

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Optativa

Expressió Artística

Audiovisual

Disseny

Serigrafia

Enquadernació

Específica

Joieria

3D

Grafisme

AV/VR

Guió

Animació

Il·lustració

ITINERARI

ENRERE

2n

Matèries

Es tria duesde les matèries

Es tria duesde les matèries

Es tria duesde les matèries

Audiovisual

Itinerari d'Audiovisuals

Específica

Cultura Audiovisual

Dibuix Tècnic

Volum

Optativa

Modalitat

Dibuix Artístic

Disseny

Itinerari de Disseny

Expressió Artística

Itinerari d'Expressió Artística

TREC

Taller de Recerca Creativa

I+TReC

D'opció

Educació FísicaLlengua CastellanaLlengua CatalanaLlengua AnglesaFilosofiaCiències per al Món

Fonaments de les arts

Comunes

Teòric

Tecnològic

Producte

Gràfic

Dibuix

Volumètric

TGP

BATXILLERAT

1r

2n

Perfils

Perfils

Perfils

ENRERE

Es tria una de les tres en relació a l'itinerari a seguir

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Optativa

Dibuix Artístic II

Específiques

Modalitat

Llengua Castellana Llengua Catalana Llengua Anglesa Història de la Filosofia Història Treball de Recerca

Comunes

Disseny

Audiovisual

Expressió Artística

Animació

Il·lustració

Guió

Joieria

Serigrafia

Enquadernació

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Disseny

Disseny

Disseny

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Cultura audiovisual

Disseny

Disseny

Disseny

D'opció

Fonaments de les arts II

BATXILLERAT

2n

AV/VR

3D

Guió

Animació

Il·lustració

AV/VR

3D

Grafisme

Grafisme

Enquadernació

Serigrafia

Joieria

I+TReC

Optatives

ENRERE

Es tria una de les dues: Cultura AudiovisualoDisseny

Es tria dues de les tres matèries en relació a l'itinerari

Presentació de sol·licituds de l'11 al 17 de maig de 2021

PREINSCRIPCIÓ

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

Criteris generals:50 punts: germans/es matriculats/des al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció. 30 punts: domicili es troba a l’àrea d’influència (Barcelona ciutat)20 punts: lloc de treball del pare, mare o tutors es troba a l’àrea d’influència.15 punts: el pare, mare o tutors són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora).

Criteris d’adjudicació

Quan l'alumne o alumna demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'admissió al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana. (de 1er a 3er d'ESO)

Criteris complementaris:10 punts: pare, mare o tutor/a legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció.10 punts: família nombrosa/monoparental/part múltiple o situació d'acolliment familiar.10 punts: condició de víctima de violència de gènere o terrorisme d'acord amb el règim regulador.15 punts: l'alumne/na acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare,tutor/a, un germà/ana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris d’adjudicació

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678

15 punts: domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa.10 punts: domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc,però no en la seva àrea d'escolarització.Per aquest criteri no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos..

Criteris d’adjudicació

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893678

1ª opció:2ª opció

Criteris d’adjudicació

1ª opció:2ª opció