Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DRUŽBOSLOVJE

Start

"Energija uma je bistvo življenja." (Aristotel)

Družboslovje

· Sociologija

· Psihologija

· Filozofija

· Geografija

· Zgodovina

Resničen človek

čuti (psihologija)

razpravlja (filozofija)

živi v skupnosti (sociologija)

Sociologija, psihologija, filozofija

Geografija in zgodovina

ORIENTACIJA V PROSTORU IN ČASU

KRITIČNO MIŠLJENJE

POVEZOVANJENARAVE IN DRUŽBE

TERENSKE VAJE, RAZISKOVALNE NALOGE