Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Działania podjęte przez WODNw Piotrkowie Trybunalskimw ramach obchodówRoku św. Jana Pawła II

Rok św. Jana Pawła II

Wirtualny pokój zagadek opublikowany na profilu WODN na facebooku

Konkurs plastyczny dla uczniów przedzkoli i szkół podstawowych"Jan Paweł II - Jego talent i pasje"

Warsztaty dla nauczycieli"Planszówki z Janem Pawłem II" - stworzenie gotowej edukacyjnej gry planszowej

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu gry Paniom:Annie Biazik-Ruszkiewicz,Elżbiecie Fiderek,Magdalenie Kłoda,Małgorzacie Krasoń,Annie MaćkowiakPaulinie Rybińskiej-Rosiak.

Akcja"Nauczyciele dla Jana Pawła II"(stworzenie kolażu z miniatur zdjęć nauczycieli z województwa łódzkiego)

Konferencja online"Jan Paweł II - człowiek, poeta, święty"

PROGRAM

11.00 Przywitanie gości11.05 Wprowadzenie w tematykę konferencji11.15 Wykład – Jan Paweł II – człowiek, poeta i święty11.45 Strefa dobrych praktyk – Prezentacja przykładowych działań – Rodzina Szkół noszących imię św. Jana Pawła II - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Komornikach – Prezentacja działań podjętych przez WODN w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II 12.30 Odkrywanie tajemnic św. Jana Pawła II – wirtualny edukacyjny pokój zagadek – konkurs z nagrodami dla uczestników konferencji13.00 Zakończenie konferencji

Konferencja online"Jan Paweł II - człowiek, poeta, święty"(wirtualny pokój zagadek)