Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jak dobrze znasz kolędy i pastorałki?

1.Pierwszą kolędę zaśpiewali małemu Jezusowi...

A: dziadkowie

B:aniołowie

2. "Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie. Z wszystkimi znaki danymi sobie" to fragment kolędy:

A: Przybieżeli do Betlejem

B: Wśród nocnej ciszy

3. Kto z dalekiego kraju zmierzał do Jezusa?

A: 3 Prezydenci

B: 3 Królowie

4. W której kolędzie padają słowa: "Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej kolęda, kolęda”

A: "Hej w dzień narodzenia"

B: "Dzisiaj w Betlejem"

5. "Zbawicielu drogi, jakżeś to ubogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi” to
fragmant kolędy..

A: "Ach ubogi żłobie"

B:"A wczora z wieczora"

6. W jakiej miejscowości narodził się Jezus?

A: w Betlejem

B: w Betsaidzie


7. Kiedy spożywamy uroczystą wieczerzę wigilijną?

A: 24 grudnia

B: 25 grudnia

8.Motyw jakiej kolędy wykorzystał F. Chopin w Scherzo h-moll op. 2 :

A: Lulajże Jezuniu

B: Tryumfy króla niebieskiego

9. Jakie drzewko przystrajamy na święta:

A: Choinkę

B: Brzozę


10. Która miejscowość jest wspomniana w pastorałce "Mesyasz przyszedł"?:

A: Kana Galilejska

B: Jerozolima


11. Do czego prowadzi gwiazda betlejemska w kolędach?:

A: do stajenki

B: do marketu


12. Czego nie miały aniołki na święta?

A: Choinki

B:Opłatka

13. Która pastorałka jest zobrazowana na rysunku?:

B: Kolędnicy wędrownicy

A: Anioł pasterzom mówił


14. "A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami” to fragment królowej polskich kolęd zatytułowanej?

A: "Chrystus sie nam narodził"

B: "Bóg sie rodzi"

15. W której pastorałce są wymienione dwa zwierzęta z obrazka?:

A: "Wołek i osiołek"

B: "Kolędnicy"


16. Przed kim Święta Rodzina musiała uciekać do Egiptu?:

A: przed Cezarem

B: przed Herodem

17. Mirra pochodziła z ?

A: Saby

B: Arabii


18. "Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała: Lili lili laj, moje ...":

A: dzieciąteczko

B: dzieciątko

19. Dokończ:"Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli. Aby do Betlejem, czym prędzej ...?

A: pobiegli

B: przybiegli

20. Imię Archanioła obecnego przy Zwiastowaniu to:

A: Michał

B: Gabriel

21. Kto oprócz 3 Króli przyszedł do Jezusa oddać mu pokłon?

A: pasterze

B:stolarze

TAK!


Gratulacje!

jeszcze raz?

1 źle!

jeszcze raz?

2 źle!

jeszcze raz?

3 źle!

jeszcze raz?

4 źle!

jeszcze raz?

5 źle!

jeszcze raz?

6 źle!

jeszcze raz?

7 źle!

jeszcze raz?

8 źle!

jeszcze raz?

9 źle!

jeszcze raz?

10 źle!

jeszcze raz?

11 źle!

jeszcze raz?

12 źle!

jeszcze raz?

13 źle!

jeszcze raz?

14 źle!

jeszcze raz?

15 źle!

jeszcze raz?

16 źle!

jeszcze raz?

17 źle!

jeszcze raz?

18 źle!

jeszcze raz?

19 źle!

jeszcze raz?

20 źle!

JESZCZE RAZ?

21 Źle!