Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RAST

PROJEKTI, V KATERIH SODELUJEMO

PODVIG

MEPI

MRK

KRVODAJALSTVO

PO SLATN'I PO RAVNAH

FIT ZA ŽIVLJENJE 2

UNESCO

NA-MA POTI


Spodbujanje prožnih oblik učenja, podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki

domov

RaST - Razvojno središče talentov

domov

MEPI

Spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa.

Vsak udeleženec napreduje v lastnem tempu na področju rekreativnega športa, veščin, prostovoljstva in pustolovskih odprav.

Program osebnega razvoja mladih.

Program je priznan na mednarodni ravni in omogoča udeležencu pridobiti bronasto, srebrno in zlato mednarodno priznanje.

Utrinki iz naše prve odprave.

domov

Širimo kulturo medsebojnih odnosov, spodbujamo prostovoljstvo (učna pomoč, medgeneracijsko sodelovanje), organiziramo dobrodelne akcije, skrbimo za čisto in urejeno okolje.

Dijaki imajo možnost sodelovati na mnogih natečajih, delavnicah, okroglih mizah, (mednarodnih) konferencah itd.

Na šoli obeležujemo mednarodne dneve in se posvečamo številnim aktualnim temam (okolje, priložnosti za mlade, solidarnost, šport,
trajnostni način življenja, vode in oceani, vrednote in stališča, zdrav način življenja, demokracija, diskriminacija, materni jezik itd.)

Učiti se, da bi vedeli.

Učiti se, da bi znali
delati.

Učiti se, da bi znali
živeti skupaj.

Učiti se biti.

Gimnazija Ravne je edina srednja
šola na Koroškem, ki je vključena v Slovensko
mrežo ASPnet, ki je članica mednarodne UNESCO Associated
Schools Network. Mreža ima 10 ASPnet središč, naše ima sedež na Prvi
osnovni šoli v Slovenj Gradcu.

Prizadevamo si, da živimo vrednote, ki jih predstavljajo stebri UNESCO:

Na šoli izvajamo vrsto aktivnosti, ki bogatijo temeljne vsebine UNESCA:

U N E SC O

Ekskurzija v Trst

V Črni smo gradili gradovedomov

Projekt Podjetnost v gimnazijah
Odpira dijakom nove priložnosti,
Da svoje zamisli in ideje z
Vizijo, vztrajnostjo in motivacijo,
Izkustvenim učenjem,
sodelovanjem, ustvarjalnostjo in
Gimnazijsko iznajdljivostjo uresničijo in jim dajo vrednost za življenje.

Trudili smo se tudi na daljavo.
Dan Zemlje smo obeležili malo drugače, s projektnimi dnevi VODA. Poglejte publikacijo, ne bo vam žal.

POGLEJ me!

domov

,

,

pREBERI VEČ

MRK (MLADI RAZISKOVALCI KOROŠKE)

domov

Naša šola je nosilka gibanja Mladi raziskovalci Koroške – MRK in koordinira raziskovanje srednješolcev.

Aktivnosti za spodbujanje raziskovanja med mladimi.
Dijaki naše regije imajo priložnost, da z raziskovalno dejavnostjo dosegajo državna priznanja.

PREBERI VEČ

KRVODAJALSTVO

domov

Predavanje o krvodajalstvu in povabilo na darovanje krvi

domov


Sodelovanje s Šolskim centrom Rogaška Slatina (Gimnazija).

Projekt nacionalne izmenjave dijakov (dve enodnevni srečanji).

Dijaki za vrstnike s partnerske šole pripravijo voden ogled po domačem kraju s poudarkom na ogledu kulturno-zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti kraja.

Gostujoči dijaki sodelujejo pri urah rednega pouka in v delavnicah, ki obravnavajo aktualne teme, od trajnostnega razvoja, človekovih pravic, zdravega načina življenja in družbene odgovornosti, do eksperimentalnega dela in športnih aktivnosti.

Ob druženju, ustvarjanju in eksperimentih dijaki odkrivajo podobnosti in razlike med delom dveh sorodnih institucij, spoznavajo naravne in družbene danosti obeh lokalnih okolij ter razvijajo socialne zmožnosti.

PO SLAT'NI PO RAVNAH

FIT ZA ŽIVLJENJE 2

domov

Izzivi krepitve zdravega in aktivnega življenjskega sloga prebivalcev Mežiške doline

Ozaveščanje staršev, otrok in mladostnikov ter širše javnosti

Izvedba delavnic za mlade športnike

Obveščanje in informiranje