Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Comissiód'inclusiódel BALTÀ!

Integrants

Elisabeth RiusFamília Subirats Rius

Maria ParésFamíia Rafecas Parés

Trini BovéFamília Bové Martínez

Eva MatoFamília Zambrano Mato

Objectiu principal

L'objectiu d'aquesta comissió és treballar i col·laborar amb la comunitat educativa per aconseguir una educació inclusiva de qualitat

Línies de treball

Donar suport i assessorament a les famílies NEE i altres

Suport a la comunitat

Donar la visió de les famílies NEE i altres per poder adecuar les activitats i altres per una inclusió de qualitat

Sinergia amb AMPA

Donar visibilitat i fomentar la inclusió a tots els nivells de la comunitat educativa del Baltà!

Treballar amb l'equip directiu i docent per millorar la integració i relació amb les families NEE i altres.

Sinergia amb l'escola

Dissenyar i implementar mecanismes per a conèixer opinions i propostes de les famílies sobre la convivència entre diferents capacitats i maneres de ser que habiten l'EscolaCrear reunions periòdiques per donar suport a les famílies que ho sol·licitin, oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir demandes i expectatives. .Informar i assessorar sobre temes d’interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat (CAD), dictamen d'escolarització, plans d’adaptació individualitzats, centres de teràpies, etc. A través de l’experiència pròpia i de les informacions públiques per tal de facilitar la dinàmica de tràmitsEnfortir el clima inclusiu davant les famílies amb xerrades, cinefòrum o si cal cafès-tertúliesRecolzar en l'adaptació o creació de materials i espais físics a l'escola que responguin a les diverses necessitats d'estimulació, relaxació, motivació...Repensar aules, pati, menjador, extraescolar…

Objectius específics

Liderar la cerca de recursos administratius, econòmics o subvencions per a donar suport als diferents projectes de l'escola per tal què tots els infants amb NEE tinguin les mateixes oportunitats en horari lectiu i no lectiu.Coordinar amb l'Equip Directiu i Docent i Ampa, alternatives inclusives en les activitats més representatives de l'Escola, esdeveniments com la Festa Major, Concert de Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Festa i sopar fi de curs….Organitzar tallers i xerrades de professionals externs especialitzats dins l’àmbit de la diversitat funcional per a famílies i professionals de l’escola.Generar i donar suport a processos de formació especialitzada de l'equip docent en les estratègies educatives amb els alumnes de necessitats educatives especials

Moltes gràcies!

inclusio@ampabalta.cat

Contacta amb nosaltres a: