Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć

Nie bądź obojętny!

oprac. Magdalena Bukowska
PBP w Gnieźnie

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć -
to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, są symboliczne, zaznaczają związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i podkreślają, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło datę
25 listopada Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Kampania Białej Wstążki
(White Ribbon Campaign)

Powstała w Kanadzie w 1991 roku w reakcji na zastrzelenie w Montrealu 14 studentek przez anty-feministów. Inicjatorami Kampanii było kilku mężczyzn, którzy zdecydowali, że noszenie białej wstążeczki przypiętej do piersi będzie znakiem sprzeciwu wobec przemocy męskiej wobec kobiet, a także sprzeciwu wobec przemocy każdego typu. Po zaledwie kilku tygodniach białą wstążkę nosiło już 100 tys. Kanadyjczyków. Oprócz budzenia świadomości, organizacje WRC prowadzą m.in. warsztaty edukacyjne w szkołach. WRC jest kampanią prowadzoną przez mężczyzn i skierowana do mężczyzn, ale otwarta także dla kobiet.

Ogólna liczba ofiar przemocy -
kobiet - 65 195
mężczyzn - 10 676
małoletnich - 12 161


Przemoc w Polsce -
dane za 2019 rok

88 032

10 rzeczy,
które mogą zrobić mężczyźni,
by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet
wg Jacksona Katza

Traktuj przemoc ze względu na płeć jako kwestię dotykającą mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie socjoekonomicznym oraz zobacz ich nie tylko jako potencjalnych sprawców, ale również jako tych, którzy mogą takim zdarzeniom przeciwdziałać.

W sytuacji, gdy brat, przyjaciel, kolega z klasy czy z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki, czy wobec jakiejkolwiek innej kobiety, nie odwracaj głowy. Jeśli nie czujesz się dobrze z taką sytuacją, spróbuj porozmawiać z nim. Nie pozostań obojętnym!

Miej odwagę do spoglądania w głąb siebie. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których to, co robisz lub mówisz, rani kogoś innego. Próbuj zrozumieć, w jaki sposób twoje zachowania mogą nieść ze sobą treści seksistowskie czy przemocowe. I pracuj nad tym, by je zmieniać.

1.

2.

3.

Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta doświadczyła przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.

Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.

Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy
ze względu na płeć.

Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.

4.

5.

6.

7.

Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć. Edukuj siebie i innych na temat sił społecznych, które oddziałują i podsycają konflikty pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.

Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.


8.

9.

10.


 • Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 • Seksualna - naruszenie intymności.
 • Ekonomiczna - naruszenie własności.
 • Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Rodzaje przemocy

 • Więcej informacji na temat przemocy
  znajdziesz na stronie
  http://przemoc.edu.pl/

Książki, które możesz wypożyczyć

 • http://przemoc.edu.pl
 • http://kampania16dni.pl/
 • Katz J., Paradoks Macho. Skąd się biorą mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012.


Bibliografia