Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Szukasz liceum humanistycznego?

Zapraszamy do 21 SLOim. Jerzego Grotowskiego w Warszawie

POZNAJ NAS!

Kontakt

sekretariat - 664 038 410 rekrutacja@21slo.edu.pl www.21slo.edu.pl

ANKIETA WSTĘPNA

O nas

Rekrutacja

Jak poznać szkołę lepiej?

Grotowski - liceum dla humanistek i humanistów

Czy to szkoła dla mnie?

Program szkoły

Gdzie jesteśmy?

Liceum humanistyczne

W naszej kameralnej szkole tworzymy środowisko humanistów.Dla nas oznacza to środowisko ludzi, którzy chcą rozumieć świat, w którym żyją, interesują się szeroko pojętą kulturą i chcą w niej uczestniczyć. Nie boją się trudnych naukowych poszukiwań i artystycznych wyzwań.Wspieramy ludzi z pasją - aktywnych, pracowitych, ciekawych świata, poszukujących swojej drogi - ludzi, którzy chcą poznawać i twórczo zmieniać otaczającą rzeczywistość.

Terminy i formalności

Jak poznać nas lepiej?

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja

Co oprócz egzaminu wstępnego?

Egzamin wstępny

1. Egzaminy odbywają się w soboty od godziny 9.00.2. Termin egzaminu do wyboru 15 i 29 maja 2021.3. Po zapisaniu się na egzamin prześlemy formularz egzaminacyjny, w którym m.in. należy zgłosić temat prezentacji i wybraną z listy lekturę.4. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.5. Egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Rekrutacja krok po kroku

1. Udział w dniu otwartym.2. Wybranie terminu egzaminu.3. Wypełnienie formularzarekrutacyjnego.4. Rozmowa egzaminacyjna (do 150 punktów).5. Dosłanie dyplomów i zaświadczeń z olimpiad i konkursów (do 20 punktów).6. Ogłoszenie wyników rekrutacji.7. Dopełnienie formalności.8. Przed wakacjami spotkanie nowych uczennic, uczniów i rodziców z klasy pierwszej z wychowawczynią i dyrekcją.9. Do 13 lipca dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Zapisyna egzamin

Co oprócz egzaminu?

Dodatkowo 20 punktów można uzyskać za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach (co najmniej na poziomie wojewódzkim).Skany dyplomów i zaświadczeń należy przesłać do 7 czerwca na adres rekrutacja@21slo.edu.pl

Jesteśmy w centrum

Dla kogo?

Czy to liceum dla mnie? Wspieramy ludzi z pasją - aktywnych, pracowitych, ciekawych świata, poszukujących swojej drogi - ludzi, którzy chcą poznawać i twórczo zmieniać otaczającą rzeczywistość. Jesteśmy kameralną społeczną szkołą, w ciągu roku uczy się u nas około 100 osób. Wszyscy się znamy! Klasy liczą od 16 do 22 osób

Koła

Profil

Program szoły

Dodatkowe przedmioty obowiązkowe

Języki obce

Wychowanie fizyczne

Rozszerzenia

Rozszerzenia

Od klasy pierwszej na poziomie rozszerzonym realizowany jest język polski i język angielski. Dodatkowo od klasy trzeciej można wybrać rozszerzenie z historii, WOS-u,historii sztuki, filozofiilub drugiego języka obcego.

Profil

21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest liceum humanistycznym i wszystkie klasy realizują ten sam profil - przedmioty z podstawy programowej rozszerzamy o przedmioty humanistyczne z autorskim programem nauczania. Jesteśmy kameralną społeczną szkołą, w ciągu roku uczy się u nas około 100 osób. Wszyscy się znamy! Klasy liczą od 16 do 22 osób

Języki obce

Obowiązkowym językiem jest język angielski, który programowo rozszerzamy. W naszej szkole wszyscy uczą się podstaw łaciny. Drugi język do wyboru według stopnia zaawansowania tofrancuski, niemiecki, hiszpański. Grupy językowe z drugiego języka są międzyklasowe.

Wychowanie fizyczne

W ramach zajeć z wychowania fizycznego można wybrać dwie dyscypliny:jogateatr ruchutenis stołowyzajęcia ogólnorozwojowe.Dla uczniów klas 1 i 4 obowiązkowy jest taniec.

Dodatkoweprzedmioty

W naszej szkole wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie oprócz przedmiotów z podstawy programowej realizują także autorskie programy z: filozofii z etykąhistorii sztuki historii muzyki wiedzy o teatrze i filmie retoryki

Koła

Po lekcjach zapraszamy na koła zainteresowań: Koło j. angielskiego BBCJęzyk angielski (poziom C1)Koło filozoficzneLiteratura najnowszaPoezja współczesnaHistoria muzyki (częściowo po angielsku)Koło polonistyczne - olimpijskieKoło historii sztukii innew zależności od potrzebuczennic i uczniów.

Przebieg egzaminu

Prezentacja

Egzamin wstępny

Lista lektur na egzamin

Formalności

Kalendarium

Zapisyna egzamin

Zapisy na egzamin

Na egzamin można zapisać się przez poniższe formularze:

Egzamin wstępny 15 maja

Egzamin wstępny 29 maja

Prezentacja

W trakcie 15 minut należy zaprezentować dobrze przygotowany wybrany przez siebie temat, odzwierciedlający pasję i/lub osiągnięcia. W trakcie wystąpienia można zaprezentować wlasne utwory literackie, pokazać swoje prace plastyczne lub obiekty z własnej kolekcji,zaśpiewać,wyrecytować fragment utworu,zagrać na in­strumencie,opowiedzieć o udziale w zorganizowanych impre­zach. Prezentacja musi przekonać komisję, że jej autor/ka powinien/na być przyjęty/a do 21 SLO.

Formalności

1. Egzaminy odbywają się w wyznaczone soboty (15 i 29 maja 2021) od godziny 9.00. 2. Przed egzaminem należy wypełnić ankietę rekrutacyjną (przesyłana po zapisaniu się na egzamin), do której będą odnosili się egzaminatorzy. 3. Przy zapisywaniu się na egzamin należy zgłosić temat prezentacji i wybraną z listy lekturę. 4. Aby przystąpić do egzaminu należy wy­kupić indeks (100 zł). 5. Egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej)Zapisy na egzamin od 15 marca

regulamin rekrutacji

Skrócone kalendarium rekrutacji

Pełne kalendarium

Przebieg egzaminu

Egzamin trwa 30 minut i składa się z: 1. Piętnastominutowej prezentacji opracowanego tematu odzwierciedlającego zainteresowania. 2. Piętnastominutowej rozmowy z komisją dotyczącej prezentacji, zainteresowań humanistycznych, wypełnionego formularza i wybranej z listy lektury. Z egzaminu można uzyskać maksymalnie 150 punktów.

Lektura

Od 21 maja 2021 na egzaminie obowiazuje dowolna lektura zaproponowana przez kandydatkę lub kandydata.

Absolwenci

Targi

Jak poznać nas lepiej?

Dni otwarte

Absolwenci

Dni otwarte

Na dzień otwarty zapraszamy jużw sobotę 17 kwietniao godzinie 10.00.Chcesz wziąć w nim udział? Wypełnija my wyślemy Ci link do spotkania mailem.

ANKIETę wstępną

Targi

Wzięliśmy udziałw Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy online 28 marca.

Lekcje otwarte

Po feriach zapraszamy na bezpłatne otwarte lekcje online. Chcesz wziąć w nich udział? Wypełnija my poinformujemy Cię o terminach mailem.

ANKIETę wstępną

Program szkoły

Rekrutacja

O czym chcesz się dowiedzieć?

Dodatkowe przedmioty obowiazkowe

Lekcje otwarte ??

Jak poznać szkołę?

ANKIETA