Want to make creations as awesome as this one?

Међународни дан људских права

More creations to inspire you

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

EXPEDITIE ROBINSON

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

Transcript

Поштована децо,Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“одређује први члан декларације.Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима.Погледајте филмове предвиђене за ваш узраст и подсетите се основних дечијих и људских права.Ваш педагог, Марија Савић