Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

FIRA EMPRESESINS FP SANT CUGAT

15/12/2020

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Tots en sortim guanyant!

Endavant

Qui Som?

FP DUALen marxa

Programa INNOVAReptes empreses

Cicles del centre(vídeo)

Alguna dadaestadística

Recursos d'interès

Casos d'èxitFP DUAL(vídeo)

Si no podeu acollir alumnes, també podeu proposar els vostres reptes (no solucionats) com a empresa (tecnològics, organitzatius, de gestió, etc) i els nostres alumnes els poden desenvolupar al nostre centre, aconseguint un aprenentatge molt més significatiuWEB PROGRAMA INNOVA FP

Qui som?

Som un institut públic de Sant Cugat del Vallès que imparteix cicles formatius, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament personal de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals de cada especialitat.Tots els cicles que impartim segueixen un currículum en modalitat DUAL amb la col·laboració d’empreses de Sant Cugat del Vallès i les poblacions veïnes. És voluntat del centre oferir una formació integral capaç de formar professionals ben qualificats, afavorint la seva inserció i promoció laboral.

Info

CERTIFICAT ISO

Calendari ANUAL

Adjudicació alumnes Empreses

Volver

DUAL en marxa

Procediment

Cicles formatius de 2000 h

Pla d'Activitats

Recullen els resultats d'aprenentatges que l'alumnat pot adquirir a l'empresa

Plataforma Qbid

Plataforma de la cambra de comerç per tal de fer el seguiment de les pràctiques de l'alumnat

PRIMER CURS

SEGON CURS

ACORDS

SEGUIMENT

TIPUS ACORD

PLANS DELS CIClES

Intensiu al centre (molta càrrega lectiva). L'equip docent selecciona els alumnes que poden incorporar-se a les pràctiques DUALS.

Poca càrrega lectiva.L'alumnat de primer a partir d'abril-maig envien CV i cada empresa fa la seva selecció. Poden començar el període de proves al juny (80h).

Una vegada el període proves ha estat positiu, es passa a signar ACORD DUALEs signa a tres partsHorari compatible institut a partir de l'inici de classes.Max 40h setmanals entre institut i empresa (aprox. 25-28h setmanals empresa)Total 1000h.Empresa pot marcar un repte als alumnes en el període de formació dual per incorporar a la seva memòria final.

Cada alumne té un tutor de seguiment a l'InstitutCada empresa assigna un tutor al centre de treball. Tots els acords estan registrats a la plataforma QBID, a on es fa el seguiment i valoració de l'alumnatEl tutor d'empresa rep una formació impartida per l'Institut i reconeguda pel Departament d'Educació.Alumnat fa diàriament una valoració de les seves activitats al QBID.La valoració del tutor és mensual.Trimestralment es fa el contacte de seguiment entre els tutors.

L’empresa gestiona l'alta a la Seguretat Social com a becari (compte de cotització, codi 9928 Pràctiques curriculars externes i realitza l'aportació econòmica a l’alumnat).SS bonificada al 100% per ambdues parts.Qualsevol modalitat de contracte laboral també és possiblecontracte de formació

Estadística Alumnes

Alumnes de Grau mitjà

Informació d'interés

WEB FP DUAL

Web específica

INFORMACIÓ DUAL

Informació general

EMPRESES-FP DUAL

Informació general

FPDUAL.CAT

Web FP dual

Plans D'activitats

Màrqueting

Gestió Adm.

CUINA

Inst. TELECOS

Grau Mitjà

Grau Superior

Sist. de telecos

EduCACIÓ INF.

Administració i FINANCES

AteN. DEPENDÈNCIA

Act. comercials

Gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.