Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Zjednoczywszy pod swoją władzą znaczną część zachodnich ziem dawnego Imperium Romanum, Karol Wielki zapragnął odnowienia Cesarstwa. W Boże Narodzenie roku 800 papież koronował Karola na cesarza.

W 496 roku, Chlodwig, król Franków z dynastii Merowingów przyjął chrzest.

W 843 roku trzech wnuków Karola Wielkiego podzieliło państwo między siebie - to tzw. traktat z Verdun

Renesans Karoliński - okres rozwoju kultury w czasie panowania Karola Wielkiego.

  • W tym czasie król Franków sprowadził wykształconych mnichów z Irlandii, a następnie nakazał budowę szkół przyklasztornych i przypałacowych. Uczono tam języka łacińskiego (retoryka, gramatyka) a także sztuk wyzwolonych: muzyki (to jest teorię harmonii dźwięków), arytmetyki, geometrii i astrologii (w znaczeniu przyrody).
  • Ponadto Karol wprowadził nową, bardziej czytelną czcionkę - Minuskułę karolińską.
  • Wybrał też jedno miasto - Akwizgran, w którym zbudował swój pałac, tworząc nowy styl architektoniczny.

Najwybitniejszym przedstawicielem dynastii Karolingów był Karol Wielki.

  • Wzmocnił on armię.
  • Rozszerzył znacznie granice państwa - od zachodniej Hiszpanii na zachodnie po rzekę Łabę na wschodzie. Na południu pokonał Longobardów w północnej Italii.
  • Usprawnił administrację dzieląc państwo na hrabstwa i przygraniczne marchie.
  • Zaczął wystawiać pisane dokumenty, których przygotowywaniem zajmowała się kancelaria.
  • Przeprowadził reformę monetarną wprowadzając funta karolińskiego i zwiększając kontrolę nad biciem monety.

Monarchia patrymonialna - ustrój, w którym władca jest właścicielem ziemi kraju, którym włada i może nią dowolnie dysponować

Z czasem dynastia Merowingów zaczęła słabnąć. Majordomus Karol Młot pokonał Arabów w bitwie pod Poitiers w 732 roku czym zyskał wielki szacunek i chwałę. Jego syn - Pepin Krótki, który wspomógł papieża w walce z Longobardami, przejął władzę w państwie Franków. Od tego czasu rozpoczyna się historia dynastii Karolingów (od Karola Młota).

Majordomus - najważniejszy urzędnika w państwie Franków.