Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zajęcia z p. Martą

percepcja wzrokowa -
synteza

kompetencje emocjonalne

grafomotoryka

kompetencje społeczne

percepcja wzrokowa:
analiza

percepcja wzrokowa:
analiza

percepcja wzrokowa:
synteza

koordynacja wzrokowo-
ruchowa

lateralizacja

myślenie przyczynowo-skutkowe

myślenie
logiczne

percepcja
słuchowa