Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Día de Rosalía

24 de febreiro

COMEZAR

Rosalía de Castro

MISIÓNS

1

2

3

4

RESPONDE DE CERTO

O 24 de febreiro celébrase o Día de Rosalía porque foi nesta data cando...


naceu.publicou Cantares Gallegos.

morreu.

RESPONDE DE CERTO

Alén de festexar a literatura e o libro galego, nesta data preténdese...

que nos recoñezamos nunha cultura que permanece activa

que celebremos a cultura só como tradición

que enchamos o calendario de festividades

RESPONDE DE CERTO

Os seus primeiros anos pásaos na aldea de Ortoño. Alí entra en contacto coa...

ignorancia

coa cultura popular

coa vida marabillosa do campesiñado

PARABÉNS!

14

-

13

*Recorda o resultado da operación para máis adiante

RESPOSTA
FALLIDA

*Volve a intentalo!

PREME NUN LIBRO DE ROSALÍA EN GALEGO

En las orillas del Sar

Conto gallego

FOLLAS NOVAS

Cantares gallegos

Lieders

La hija del mar

MATEMÁTICAS

Ciencias Naturales

El primer loco

ÉTICA

Las literatas

Ciencias Sociales

Cando xa é adolescente vai vivir a unha cidade galega onde toma contacto coa mocidade intelectual progresista do momento. De que cidade estamos a falar?

Padrón

A Coruña

Santiago de Compostela

En 1856 trasládase a Madrid, cidade onde publica o seu primeiro libro de poemas La Flor e casa con...

AURELIO
AGUIRRE

EDUARDO PONDAL

MANUEL MURGUIA

En 1863 publica Cantares gallegos co obxectivo de...

tomar con sentido de humor como se falaba en Galiza

dar a coñecer a paisaxe galega independente da súa paisaxe social

dignificar unha cultura e unha lingua agraviadas

PARABÉNS!

x

-

3

4

(

)

4

Recorda o resultado da operación para máis adiante!

RESPOSTA
FALLIDA

*Volve a intentalo!

ACENDE O PROXECTOR

No libro Follas novas, que publica en 1880, hai poemas intimistas que tratan sobre temas persoais e existenciais como...

a saudade e o paso do tempo

felicidade de vivir

o goce da estética da chuvia en Galiza.

Pregunta 1 de 3

Rosalía tamén trata temas sociais da súa época e que aínda son de actualidade como...

a fidalguía

a emigración e as súas consecuencias

o despoboamento do rural

Pregunta 2 de 3

Esta autora plasma na súa obra as dificultades que a muller ten para ter un lugar no ámbito da creación literaria; mais tamén escribe sobre...

a soidade e a pobreza da muller labrega

a moda das mulleres burguesas da época

o manual da perfecta esposa

Pregunta 3 de 3

PARABÉNS!

O número desta misión é 3

En 1871 instálase en Padrón de xeito definitivo até que morre en 1885. En 1891 os seus restos son trasladados ao

Liceo da la Juventud

cemiterio da aldea de Ortoño

Panteón de Galegos Ilustres

Pregunta 1 de 2

Como curiosidade, por ser pioneira na defensa das mulleres, dos dereitos sociais e dunha cultura e dunha lingua minorizadas, Rosalía de Castro é o nome que se escolleu para pórllo a ...

un produto lácteo galego

unha compañía aérea escandinava

unha ONG en defensa dos animais en perigo de extinción

Pregunta 2 de 2

PARABÉNS!

O número de esta misión é 7

RESPOSTA
FALLIDA

*Volve a intentalo!

RESPOSTA
FALLIDA

*Volve a intentalo!

Introduce

o número secreto

· Número misión 1


1

Número misión 2


18


Número misión 3

183


Número misión 4

PARABÉNS!

Volver o inicio