Want to make creations as awesome as this one?

- zbrajanje i oduzimanje do 100- 2.r.

Transcript

1

2

3

4

5

6

POČETAK

Pokušaj riješiti matematičke zadatke riječima koje se kriju u ukrasima na božićnoj jelki- kreni redom prema brojevima:1. Pažljivo pročitaj zadatak nekoliko puta.2. U bilježnicu iz matematike pravilno zapiši zadatak (razmisli treba li ti i zagrada).3. Riješi zadatak.4. Zapiši odgovor riječima.Kada sve završiš, u zvijezdi na vrhu jelke čeka te iznenađenje!

BRAVO!!!!! Ti si matematička

Zbroj brojeva 46 i 32 umanji za 5.

Broj 23 uvećaj za razliku brojeva 54 i 4.

Zbroj brojeva 45 i 34 umanji za razliku brojeva 20 i 11.

Koliki je umanjenik ako je umanjitelj broj 8, a razlika 70.

Ana je dobila knjigu koja ima 53 stranice. Prvi dan je pročitala 7 stranica, a drugi dan 20 stranica. Koliko stranica knjige Ana još mora pročitati?

Luka je posudio knjigu koja ima 68 stranica. On je pročitao prvi dan 8 stranica, a drugi dan 2 stranice više nego prvi dan. Koliko stranica knjige Luka još treba pročitati?