Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Cum îmi pot ajuta copilul dislexic?

elemente de sprijin pentru părinți

Ce este / ce NU este dislexia?

Simptome la diferite vârste

Depistarea timpurie a dislexiei

Cum îmi pot sprijini copilul în deprinderea limbii?

CE ESTE DISLEXIA

01

Dislexia se referă la dificultăţi legate de procesarea informaţiei, care se manifestă în probleme de citire, de ortografiere şi de scriere. În majoritatea cazurilor, slăbiciunile pot fi identificate în domenii diferite, dislexia putând afecta :*corectitudinea (decodarea și pronunțarea corectă a literelor și silabelor);* fluența (rapididatea);* comprehensiunea (înțelegerea) textului citit.

<<click aici>>

Dificultățile, slăbiciunile pot fi identificate în mai multe domenii:- recunoașterea şi memorizarea cuvintelor;- urmareainstrucțiunilor;- identificarea secvențelor de litere în cuvinte, de cuvinte în propoziții şi de propoziții în texte;recunoașterea şi înțelegerea a ceea ce se poate auzi şi/sau scrie (procesare auditivă şi vizuală);ortografia şi gramatica slabe;organizarea;adeseori probleme suplimentare (coordonare, discalculie, disgrafie, hiperactivitate, probleme de vedere, etc.).

CE NUESTE DISLEXIA

01

Performanțele scăzuteîn învățarea citituluipot aveași alte cauze,care NU țin de dislexie:

coeficientul de inteligenţă al elevului (IQ) mai mic de 85 (prezenţa uneidizabilităţi intelectuale sau a unui intelect liminar)

absenţa oportunităţilor de învăţare: absenteism, spitalizare prelungită,partenenţa la grupuri defavorizate, nefrecventarea învăţământului preşcolar, lipsa exersării, educaţie precară sau insuficientă etc.-

deficite senzoriale auditive şi vizuale necorectate

tulburări psihiatrice sau neurologice organice sau funcţionale de achiziţie

PREŞCOLARI(3-5 ani)

+ info

SIMPTOME ale dislexiei,în perioada 3-5 ani:- dificultăți de memorare a sunetelor, cuvintelor, literelor;- dificultăți de memorare a secvențelor de litere ale alfabetului, a cuvintelor, instrucțiunilor etc.;- confundarea cuvintelor care sună la fel;- capacitate slabă de copiere și de colorare;- memorie slabă;- capacitate slabă de reacție la anumite sarcini.

+ info

SIMPTOME ale dislexiei,în perioada 6-11 ani:- reticența de a merge la școală;- dificultăți de memorare a cuvintelor / literelor/ sunetelor;- dificultăți în urmarea instrucțiunilor;- dificultăți de silabisire și pronunțare pe litere a cuvintelor;- cunoștințe precare privind cuvintele și literele;- dificultăți de citire și/sau pronunție.

SIMPTOME, LA DIFERITE VÂRSTE

simptome...

ȘCOLARUL MIC(6-11 ani)

simptome...

simptome...

+ info

SIMPTOME ale dislexiei,în perioada 12-18 ani:- dificultăți de identificare a secvențelor de sunete/litere, de citire și/sau pronunție;- petrecerea unui timp mai îndelungat pentru sarcinile scrise și temele de acasă;- intrarea, frecvent, în criză de timp;- dificultăți de memorare, organizare;- frustrare permanentă;- dezvoltarea unor strategii de evitare a școlii.

GIMNAZIU, LICEU(12-18 ani)

DUPĂ LICEU

simptome...

+ info

SIMPTOME ale dislexiei,în perioada continuării studiilor,a activității profesionale:- compensare (modalități de evitare a activităților de citire/scriere);- slaba apreciere de sine (în funcție de experiențele de la școală);- probleme organizatorice (utilizarea tehnologiilor);- preferă slujbe care presupun doar sporadic activități de lectură și/sau scriere.

DEPISTAREA TIMPURIE

Cercetătorii din diverse ţări au descoperit că este posibil să prezică dacă un copil va întâmpina dificultăţi în a învăţa să citească şi să scrie, prin observarea evoluţiei anumitor funcţii până la vârsta de 5 sau 6 ani.

funcții de conștientizarefonologică

funcții de conștientizarevizual - spațială

FUNCȚII DE CONȘTIENTIZARE VIZUAL SPAȚIALEfuncțiaCum se poate verificarecunoașterea literelor„Care este denumirea literei de pe indicatorul de autobuz?”diferențierea între litere asemănătoare„Următoarele litere sunt la fel sau suntdiferite: m-n, l-t, p-b-d-g?”

funcții motorii

<< click aici >>

CONȘTIENTIZAREA FONOLOGICĂfuncția:cum se poate verifica:- recunoașterea rimelor”Care două cuvinte, dintre următoarele, rimează între ele: sare, scaun, mâncare? ”- producerea rimelor”Găsește un cuvânt care rimează cu cuvântul << minge>> ”.- sunete și cuvinte „Care sunt anotimpurile anului/ zilele săptămânii?”- recunoașterea sunetelor„Sună la fel: dar – dor? Dacă nu, care este diferența?”- recunoașterea opoziției sunetelor și a silabelor în cuvinte„Care este primul sunet în cuvântul <<mamă>>?”- învățarea corespondențelor între sunete şi litere” Pronunță sunetul care corespunde literei A”.

<< click aici >>

FUNCȚIACUM SE POATE VERIFICA?* recunoașterea literelor Se solicită copilului să spună care este denumirea unei litere, identificate împreună cu adultul în mediul înconjurător (spre exemplu, pe un indicator , pe o reclamă stradală, pe o pagină de carte etc)* diferențiere între litere asemănătoare” Următoarele litere sunt la fel, sau diferite:m-n; l-t; p-b; d-g ?”

<< click aici >>

FUNCȚII MOTORIIFUNCȚIICUM SE POATE VERIFICAfuncții motorii de finețe Poate copilul să înșiruie ușor mărgelele? coordonarea motorie Poate copilul să prindă o minge?echilibrul Poate copilul să stea într-un picior?coordonarea vizual motorie „Poți desena aceeași imagine ca aici?”

Ar fi bine să:

Nu e bine să:

* vorbiţi cât mai mult copilului;mamele pot/ştiu cum să vorbească bebeluşului lor chiarînainte de a se naşte (cam de la 6 luni încolo);• uitaţi-vă la cărţi ilustrate împreună şi povestiţi despreilustraţii;• numiţi diversele lucruri din casă şi de afară; • spuneţi-i copilului ce faceţi în momentul prezent șiascultaţi-l;• jucaţi jocuri de vorbire; • învăţaţi-l poezioare simple; • în fiecare zi vorbiţi şi jucaţi-vă cu el fără televizor saualţi factori care să-i distragă atenţia, pentru cel puţin ojumătate de oră;• acordaţi timp copilului să-şi corecteze singur greşelile.

* vă folosiţi de televizor ca şi compensaţie a comunicării interpersonale; • râdeţi de greşelile copilului; • plecaţi de lângă el atunci când a făcut o greşeală.

Deprinderea limbii este un proces foarte complex.

Pentru a vă sprijini copilul în acest proces.....

materialul a fost realizat cu valorificarea ghidului conceput în cadrul proiectului DYPATEC, finanțat de Comisia Europeană:

Dislexia - Ghid pentru părinți. Colaborarea dintre părinți și profesori