Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

elemente de sprijin pentru părinți

Cum îmi pot ajuta copilul dislexic?

Cum îmi pot sprijini copilul în deprinderea limbii?

Depistarea timpurie a dislexiei

Simptome la diferite vârste

Ce este / ce NU este dislexia?

  • <<click aici>>

Dislexia se referă la dificultăţi legate de procesarea informaţiei, care se manifestă în probleme de citire, de ortografiere şi de scriere. În majoritatea cazurilor, slăbiciunile pot fi identificate în domenii diferite, dislexia putând afecta :* corectitudinea (decodarea și pronunțarea corectă a literelor și silabelor);* fluența (rapididatea);* comprehensiunea (înțelegerea) textului citit.

01

CE ESTE DISLEXIA

tulburări psihiatrice sau neurologice organice sau funcţionale de achiziţie

deficite senzoriale auditive şi vizuale necorectate

absenţa oportunităţilor de învăţare: absenteism, spitalizare prelungită, partenenţa la grupuri defavorizate, nefrecventarea învăţământului preşcolar, lipsa exersării, educaţie precară sau insuficientă etc.-

coeficientul de inteligenţă al elevului (IQ) mai mic de 85 (prezenţa unei dizabilităţi intelectuale sau a unui intelect liminar)

Performanțele scăzute în învățarea cititului pot avea și alte cauze, care NU țin de dislexie:

01

CE NU ESTE DISLEXIA

+ info

simptome...

DUPĂ LICEU

GIMNAZIU, LICEU(12-18 ani)

+ info

simptome...

simptome...

ȘCOLARUL MIC(6-11 ani)

simptome...

SIMPTOME, LA DIFERITE VÂRSTE

+ info

+ info

PREŞCOLARI (3-5 ani)

<< click aici >>

<< click aici >>

<< click aici >>

funcții motorii

funcții de conștientizare vizual - spațială

funcții de conștientizare fonologică

Cercetătorii din diverse ţări au descoperit că este posibil să prezică dacă un copil va întâmpina dificultăţi în a învăţa să citească şi să scrie, prin observarea evoluţiei anumitor funcţii până la vârsta de 5 sau 6 ani.

DEPISTAREA TIMPURIE

Pentru a vă sprijini copilul în acest proces.....

Deprinderea limbii este un proces foarte complex.

* vă folosiţi de televizor ca şi compensaţie a comunicării interpersonale; • râdeţi de greşelile copilului; • plecaţi de lângă el atunci când a făcut o greşeală.

* vorbiţi cât mai mult copilului; mamele pot/ştiu cum să vorbească bebeluşului lor chiar înainte de a se naşte (cam de la 6 luni încolo);• uitaţi-vă la cărţi ilustrate împreună şi povestiţi despre ilustraţii;• numiţi diversele lucruri din casă şi de afară; • spuneţi-i copilului ce faceţi în momentul prezent și ascultaţi-l;• jucaţi jocuri de vorbire; • învăţaţi-l poezioare simple; • în fiecare zi vorbiţi şi jucaţi-vă cu el fără televizor sau alţi factori care să-i distragă atenţia, pentru cel puţin o jumătate de oră;• acordaţi timp copilului să-şi corecteze singur greşelile.

Nu e bine să:

Ar fi bine să:

Dislexia - Ghid pentru părinți. Colaborarea dintre părinți și profesori

materialul a fost realizat cu valorificarea ghidului conceput în cadrul proiectului DYPATEC, finanțat de Comisia Europeană: