Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ŚWIĘTO

NIEPOKALANEGO

POCZĘCIA

Maryja jestNiepokalanie Poczętato znaczy ,że jako jedyny człowiek na ziemi była wolna od grzechu pierworodnego. Maryja nigdy nie popełniła żadnego grzechu.

Dlaczego tak ?

Bóg wybrał Maryję na MatkęJEZUSA -SYNA BOŻEGO.

Prawda o NIEPOKALANYM POCZĘCIU została ogłoszona przezpapieża Piusa IX 08.12.1854.

DOGMAT - prawda wiary objawiona przez Boga iogłoszona uroczyście przez papieża; każdy katolikjest zobowiązany do wiary w niego.

W 1854 roku Maryja objawia się w Lourdess (czyt.Lurd)we Francji dziewczynce -Bernadecie Soubiross (czyt.Subiru)18 razy.

W czasie modlitwy różańcowej Bernadetta pyta Maryję kim jest i otrzymuje odpowiedź :,, Jestem Niepokalnym Poczęcie".

Bernadetta była zaskoczona tą odpowiedzią, gdyż nie wiedziała, co znaczy to dziwne imię "Niepokalanie Poczęta", tym bardziej że nigdy o nim nie słyszała. Nie zdążyła się już jednak o nic więcej zapytać, ponieważ śliczna Pani zniknęła. Bernadetta szybko pobiegła do swojego proboszcza Peyramale'a, aby przekazać mu to dziwne imię. Aby go nie zapomnieć, w drodze ciągle powtarzała: "Niepokalanie Poczęta". Bernadetta nie wiedziała, że 8 grudnia 1854 r. w Bazylice Watykańskiej został uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Kiedy proboszcz usłyszał z ust Bernadetty imię "Niepokalanie Poczęta", z wrażenia aż zaniemówił. Proboszcz zrozumiał bowiem, że Maryja użyła teologicznie doskonałej formuły, która potwierdzała dogmat ogłoszony cztery lata wcześniej. Maryja jest Niepokalanie Poczętą, ponieważ od momentu swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, po to by mogła wypełnić misję Matki Zbawiciela. Dopiero wtedy proboszcz zrozumiał ,że ma do czynienia z rzeczywistymi objawieniami Matki Bożej ,a ta czternastoletnia dziewczynka w swej prostocie i niewiedzy stała się przekazicielką Bożego Orędzia o Niepokalanym Poczęciu .

Tak na marginesie...

Osiem lat później Bernadetta wstąpiła do klasztoru Nôtre Dame de Nevers,unikającw ten sposób powszechnego zainteresowania, jakie budziła z powodu otrzymanych objawień. Spędziła w Nevers resztę swojego krótkiego życia.Zmarła w wieku 35 lat na gruźlicę.W czasie procesu kanonizacyjnego w 1919 roku stwierdzono, że ciało Bernadety mimo upływu czasu pozostało nienaruszone.

W 1830 ROKU ŚW. KATARZYNA LABOURE W CZASIE OBJAWIEŃ OTRZYMAŁA OD MATKI BOŻEJ PROŚBĘ ,BY MODLIĆ SIĘ DO NIEJ SŁOWAMI:"O MARYJO BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI ,KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY..."

Dziekuję za uwagę

Trwajmyw adwentowym oczekiwaniu ...