Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

EVENTS

"Jasno je da moje pravo da se razmahujem svojomšakomprestaje tamo gdje započinje nos drugog čovjeka."

Nijedan zločin što ga čovjek čini za svoju slobodu ne može biti tako velik, kao zločin onih koji mu slobodu uskraćuju.Erich Fromm

10. prosinca

Međunarodni dan ljudskih prava

SLOBODA MIR SREĆA OBITELJ POSAO JEDNAKOST PRAVDA

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

P O V I J E S T LJ U D S K I H P R A V A

JOHN LOCKE

važna uloga u razvoju ljudskih pravaEngleska, 17. st.svaki čovjek ima neotuđivo pravo na život, slobodu i privatno vlasništvosuprotstavlja se Hobesovoj tezi o potrebi apsolutne vlastiprirodni zakon - RAZUM- uči ljude da su jednakisvatko sam brine za svoje održanje, pojedinci pristrani u rješavanju svojih sporovaDRUŠTVENI UGOVOR - pojedinac se odriče onog svog prirodnog prava da sam brani i održava prirodno stanje

zakonodavna (najviša)izvršnafederativna (vanjska politika)

Ljudska prava ili prava čovjeka temeljna su prava koja pripadaju svakome čovjeku samom činjenicom njegova postojanja kao čovjeka. To su neotuđiva prava svih ljudi.

Podjela vlasti

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

PISANI DOKUMENTI O LJUDSKIM PRAVIMA

MEDINSKA POVELJA

nastala 623. g. u Medinimuslimanske, židovske i kršćanske zajednicezaštićeno pravo čovjeka kao ljudskog bića bez obzira na običaje i vjersku pripadnost

MAGNA CHARTA LIBERTATUM

1215. g.najpoznatiji i prvi pisani srednjovjekovni pravni dokument koji utvrđuje prava i slobode u Europiengleski kralj Ivan bez Zemlje daje ustupke visokome plemstvu

VELIKA POVELJA SLOBODE

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

VINODOLSKIZAKONIK

1288. g. - područje Hrvatskog primorjapotvrđena prava, dužnosti i odnosi kmeta, feudalca i biskupastrogo kažnjavao nasilje muškarca nad ženom

HABEAS CORPUS ACT

1679. g., Engleskaštitio je sve građane od samovoljnog uhićenja i držanja u zatvoru bez sudske presude

ZAKON PROTIV ZATVORA BEZ PRESUDE

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

AMERIČKA DEKLARACIJA NEZAVISNOSTI

4. srpnja 1776. g.13 sjedinjenih državautvrđivala neotuđiva prava čovjeka na život, slobodu i težnju k sreći

"Mi držimo da su ove istine same po sebi razumljive: svi su ljudi stvoreni jednakima i obdarenima od svojeg Stvoritelja određenim neotuđivim pravima među kojima su pravo na život, slobodu i traganje za srećom."

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA I GRAĐANINA

1789.

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

POVELJA PRAVA

Bill of Rights (Povelja prava) (1869.) utvrđuje Parlament kaosredište zakonodavne vlasti u EngleskojParlament su birali građani na slobodnim izborima

Pariz, 1990.države potpisnice obvezale su se:pridržavati ljudskih prava i slobodaštititi i unapređivati ljudska prava i slobodeizgrađivati demokratski poredak utemeljen na volji naroda

PARIŠKA POVELJA ZA NOVU EUROPU

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

POVELJA UJEDINJENIH NARODA

utemeljila je 1945. godine nove međunarodne odnose i međunarodnu zaštitu prava i sloboda čovjekatemeljni cilj Povelje jest stvaranje svjetske organizacije koja će potvrditi vjeru u osnovna prava čovjeka, vrijednost i dostojanstvo ljudske ličnosti i ravnopravnost muškaraca i ženatakođer govori o jednakosti malih i velikih naroda te o važnosti međunarodne suradnje

Next

Sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut la oreet dolore magna.

UNIVERZALNA DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA

proglasila ju je Opća skupština UN-a 1948. godine u Parizutemeljni i općepriznati međunarodni dokument o pravima čovjekatemelj svih budućih dokumenata o ljudskim pravimaregulira opće slobode i prava čovjeka