Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UČENJE NA REKATIMA

SUNNETI SE KLANJAJU:

SUBHANEKE, EUZA, BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

SUBHANEKE, EUZA, BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

SUBHANEKE, EUZA, BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

BISMILLA, FATIHA I JEDNA SURA

ETTEHIJJATU, SALAVATI, DOVA I SELAM

FARZOVI SE KLANJAJU:

BISMILLA I FATIHA

BISMILLA I FATIHA

ETTEHIJJATU, SALAVATI, DOVA I SELAM

ETTEHIJJATU

AKO SE RADI O NAMAZIMA SA DVA I TRI REKATA, NA POSLJEDNJEM SJEDENJU SE UČI: ETTEHIJJATU, SALAVATI, DOVA I SELAM

ETTEHIJJATU I SALAVATI