Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

CUDA JEZUSA

Czywiesz, co to są cuda?

Czy słyszałeś o cudach?

Najbardziej udokumentowany cud

Przywrócmi wzrok

Cuduzdrowienia

Obrażonana Boga

Jezus dokonuje cudów wobec tych, którzy Mu wierzą, lub wobec tych, w których pragnie wiarę obudzić.Wiara jest podstawowym warunkiem, aby cud się dokonał.Pan Jezus powiedział:„Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze:«Przesuń się stąd tam!», a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was”

Kapłan

Pan dał,Pan zabrał

Guzzniknął

Marianna, będąc w ciąży, dowiedziała się, że jej dziecko jest ciężko chore.Ponieważ lekarze nie dawali nadziei na jego przeżycie, zaproponowali aborcję.Marianna jednak nie zgodziła się na nią. Wraz z mężem Władysławem udali sięna Jasną Górę, by powierzyć swoje nienarodzone jeszcze dziecko opiece MatkiBożej. Wiedzieli, że tylko Bóg może sprawić, aby dziecko żyło. I stał się cud.23 września 1981 roku, w szpitalu św. Barbary w Częstochowie urodził się chłopiec,dwa i pół miesiąca wcześniej niż to było planowane. Ważył zaledwie 900 gramów,czyli mniej niż kilogram cukru. Urodził się bez włosów i paznokci, miał problemyz oddychaniem, ponieważ płuca jeszcze dostatecznie się nie wykształciły.Lekarzeznowu nie dawali mu szans na przeżycie. Mówili o tym rodzicom otwarcie, przygotowując ich na śmierć dziecka. Marianna i Władysław ciągle modlili się, nie tracącnadziei.Dokonał się kolejny cud, dziecko przeżyło. Chłopiec został ochrzczonyi otrzymał imię Michał. 28 maja 2011 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąkks. bp. Kazimierza Ryczana.Obecnie ks. Michał Glin posługuje w diecezji kieleckiej. Pierwsze lata kapłańskie przeżywał w parafii Narodzenia NMP w Piekoszowie, gdzie znajduje się obrazMatki Bożej Miłosierdzia.

Ludzie na całym świecie modlą się doPana Boga o cud,a On ich wysłuchuje.

„Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;Ciebie pragnie moja dusza,za Tobą tęskni moje ciało,jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,moje wargi będą Cię sławić.Tak błogosławić Cię będę w moim życiu:wzniosę ręce w imię Twoje”. Ps 63, 2-5

A jak było w czasie, kiedy żył Jezus?

Mk 6, 34-44

Przed dokonaniem cudu Pan Jezus modlił się do swojego Ojca.Od nas również oczekuje, abyśmy z wiarą prosili o cud.

J 2,1-11

Mt 17,14-18

Mk 1,23-27

„Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nimna kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzocierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoichuczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewiernei przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj!» Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owejpory chłopiec odzyskał zdrowie.(Mt 17,14-18)

„Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jakowce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu [sprawach]. A gdy pora byłajuż późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem,a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobiecoś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamypójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?» On ich spytał: «Ilemacie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. rozłożyli się,gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwieryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom,by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytai zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i [resztek] z ryb. A tych, którzyjedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn”.

„Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś naszgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milczi wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiemwyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co tojest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Muposłuszne»”.(Mk 1,23-27)

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, MatkaJezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lubTwoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy MatkaJego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tamsześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każdamogła pomieścić dwie lub trzy miary.Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą».I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieściestaroście weselnemu». Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody,która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpaliwodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiekstawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobrewino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”.(J 2,1-11)

Czyniąc cuda, Jezus pokazuje, że jest Synem Bożym i potwierdza, że królestwo Boże jest już obecne na świecie. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.Pragnie, aby ludzie rozpoznali w Nim prawdziwego Mesjasza zapowiadanego przez proroków.

koniec