Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PISMO ŚWIĘTE SŁOWEM BOGA

Katecheza 15

Index

1. Temat

2. Index

3. modlitwa

4. wprowadzenie

5. pismo święte-biblia

6. słowo boże

7. przypowieść

8. gdzie słuchamy

9. Wiersz

10. zaśpiewajmy

11. Ćwiczenia

12. modlitwa

13. bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej:

"BÓG NASZYM OJCEM"
pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Uczyńmy znak krzyża
i pomódlmy się słowami piosenki
"Jezus jest tu"

Witam was bardzo serdecznie!

MODLITWA

wprowadzenie

Na świecie jest bardzo dużo różnych książek.
Są książki grube i ciężkie, niektóre cienkie i małe. Każda ma swojego autora i czytelnika.
Są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jest jednak jedna księga,
która skierowana jest do każdego z nas,
zarówno do dzieci, młodzieży
jak i dorosłych.

Tą księgą jest Pismo Święte, nazywane również Biblią.

Jest to najważniejsza księga, ponieważ zawiera słowa samego Pana Boga, który mówi, jak trzeba żyć, aby być szczęśliwym i osiągnąć niebo.

Pismo Święte - Biblia

Słowo Boże

W Piśmie Świętym są zapisane słowa Pana Boga.

Posłuchajmy, co mówi do nas Pan Bóg.

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33)

Pan Bóg uczy nas, że Jego słowa nie przeminą, są wieczne.

Czytając Pismo Święte, lepiej poznamy Boga i Jego miłość do człowieka.

Przypowieść Pana Jezusa - "dom na skale"

Pismo Święte zawiera wiele dobrych rad, które kieruje do nas Pan Bóg. Należy je uważnie słuchać oraz żyć

i postępować tak, jak Pan Bóg nakazuje.

Oglądnijmy

Gdzie słuchamy SŁOWO bOŻE?

Gdy będziemy uważnie słuchać słowa Bożego,

wtedy lepiej poznamy Pana Boga.

Słowo Boże słuchamy w:

KOŚCIELE

DOMU

SZKOLE

Uczymy się wiersza

„Pismo Święte, Księga święta”.


Pismo Święte, Księga święta,
każde dziecko to pamięta.
Słowo Boże tam spisane,
kto je słucha, niechaj wstanie.
Sam Pan Jezus mówi z nieba,
jak na ziemi żyć nam trzeba.
Byśmy wszyscy w niebie byli,
szczęściem wiecznym się cieszyli.

ZAŚPIEWAJMY

Ćwiczenia

Nie tylko

Pokoloruj obrazek w podręczniku na stronie 39.

Poproś rodziców, aby przeczytali Ci fragment Pisma Świętego.

Zastanów się:

Jak słuchasz słów Pisma Świętego?

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pomódlmy się "Aktem wiary"

Dziękuję. Z Bogiem.

bibliografia i netografia

Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej
"Bóg naszym Ojcem",
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020 r., str. 70-73.

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej "Bóg naszym Ojcem", pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020 r. str. 38-39.

https://www.youtube.com/watch?v=bLohI3_GeVU


https://youtu.be/o7gMNS7M2YU

https://youtu.be/DYqefLDwYHI

https://youtu.be/BWEMT2eV1eg

https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0dfaf1f40dc7

https://learningapps.org/view1900942

https://youtu.be/MSVVmI2iUvI