Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Watery

Write a subtitle here

Katecheza

Dzisiaj w Betlejem - Wesoła Nowina.

Jezus Chrystus urodził się w Betlejem ponad 2000 lat temu. Pamiątkę Jego narodzin obchodzimy w liturgii Kościoła każdego roku 25 grudnia. W wigilię Bożego Narodzenia zasiadamy z całą rodziną do wieczerzy,
a o północy możemy uczestniczyć
w uroczystej Pasterce.

Masz do wyboru: przepisać notatkę

lub narysować stajenkę

a w niej Jezusa w żłóbku,

Maryję, Józefa, i zwierzęta.

Ty decydujesz:)

Kościół zaczął obchodzić święta Bożego Narodzenia prawdopodobnie w pierwszej połowie IV wieku. Nie znamy jednak dokładnej daty narodzenia Jezusa, a 25 grudnia to dzień przesilenia zimowego, gdy ciemność nocy zostaje zwyciężona przez słońce.
W tym dniu obchodzono pogańskie święto „narodzin niezwyciężonego słońca”. Chrześcijanie wybrali 25 grudnia na umowną datę święta Bożego Narodzenia, by pokazać, że to właśnie Chrystus jest światłem dla ludzi.


Prorok Malachiasz zapowiadał Go jako „Słońce sprawiedliwości” (Ml 3,20),

ewangelista Jan napisał o Jezusie: „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9),

a starzec Symeon powiedział, że Jezus jest „Światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32)

Orędzie z Groty Betlejemskiej


Narodziłem się NAGI,
mówi Bóg,
abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie
za jedyne bogactwo.


Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK,
abyś ty mógł się stać synem Bożym.

Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności.

Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany.

Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU,
mówi Bóg,
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben

Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się mnie nie lękał.

Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie zwątpił
w moją miłość.

Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył,
iż mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością.

Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI,
mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Powiła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie.
Łk 2, 7.

Łk 2,1-14

1. Gdzie Maryja ułożyła Syna?

2. Kto ogłosił pasterzom radosną nowinę o narodzeniu Zbawiciela?
3. Kto trzymał straż nocną nad swoją trzodą?
4. Pasterze ujrzeli leżące w żłobie.....
5. Z jakiego miasta wyruszył Józef na spis ludności?
6. Pasterze udali się do.......... oddać pokłon dzieciątku?

Łk 2,1-14

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Narodzenie Jezusa
21 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta*, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz*. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego* Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Pasterze u żłóbka
8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»*.

– Kiedy Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego?


– Co zamierzał zrobić Józef?

– Kto ukazał się Józefowi we śnie?

– Co anioł polecił zrobić Józefowi?

– Jakie imię anioł polecił nadać Synowi Maryi?

– Co oznacza imię Emmanuel?

– Co zrobił Józef po zbudzeniu się ze snu?

– Jakie imię nadał Synowi Maryi?

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. (Mt 1,18-25

W czasie świąt Bożego Narodzenia pochylamy się nad prawdą wiary dotyczącą wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na świat jako człowiek – Syn Maryi.
Stało się to za sprawą Ducha Świętego. Nie wiemy jak to się dokonało, dlatego mówimy o tajemnicy wcielenia.
Maryja zgodziła się, że zostanie Matką Zbawiciela, mimo że wiązało się to z wieloma trudnościami.

Była już przecież zaręczona z Józefem. Z pomocą przyszedł anioł, który wyjaśnił Józefowi, że został wybrany na opiekuna Syna Bożego oraz Jego Matki.
Święty Mateusz przytacza słowa proroka o narodzinach Emmanuela. Imię
Emmanuel znaczy „Bóg z nami”.
Od dwudziestu wieków, od betlejemskiej nocy, Pan Jezus – Syn Boży jest z nami.
Rodzi się w ludzkim sercu, gdy człowiek przyjmuje Ewangelię, gdy w znaku Dzieciątka dostrzega miłość Boga.

Jezus urodził się w bardzo ubogich warunkach
– bez lekarzy, pielęgniarek, specjalnie wyposażonej sali, pieluszek i kaftaników. Żadna mama
nie chciałaby, aby jej dziecko rodziło się w stajni. Bóg przyszedł na ziemię jak żebrak... z miłości
do nas.

Wieczór wigilijny ma swój jedyny i niepowtarzalny rytuał oraz klimat. Zgodnie
z polską tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie wszystkie elementy wieczerzy wigilijnej powinny następować w odpowiedniej kolejności. Przypomnijmy więc, jak w polskich rodzinach obchodzona jest Wigilia Bożego Narodzenia.

Dekorowanie choinki, przygotowywanie tradycyjnych potraw, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, czytanie fragmentu Pisma Świętego, dzielenie się opłatkiem, wspólny posiłek, prezenty, śpiew kolęd, udział w pasterce wszystkie te czynności przypominają o wieczorze sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy narodził się Ktoś, kto na zawsze zmienił historię świata.

Co jest najważniejsze w przeżywaniu wigilii?

Czy to tylko tradycja, w której bierzemy udział po to, by miło spędzić czas?

Przeżywając Boże Narodzenie, nie powinniśmy zatrzymywać się tylko na tradycji. Musimy pamiętać, że Jezus tego wieczoru pragnie narodzić się w sercu każdego z nas i pozostać z nami przez pozostałe 364 dni w roku.

z drugiego rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, mówiący o narodzinach Jezusa.

Pasterka to uroczysta msza odprawiana w Kościele rzymskokatolickim o północy z 24 na 25 grudnia (lub w godzinach wieczornych w Wigilię), upamiętniająca przybycie pasterzy do Betlejem do nowo narodzonego Jezusa Chrystusa

Wkrótce w naszych domach
zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej i będziemy wspominać wieczór, w którym aniołowie obwieścili pasterzom narodziny Zbawiciela.

Dla chętnych.