Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

3

6

4

8

5

2

1

7

motoryka mała

9

Zajęcia z p. Martą -
Barbórka

grafomotoryka

percepcja wzrokowa -
analiza

percepcja wzrokowa -
synteza

myślenie przyczynowo-skutkowe

koordynacja wzrokowo-
ruchowa

wiedza o otaczającym świecie

myślenie logiczne

filmik edukacyjny

Wytnij starannie strój górnika i załóż go na postać chłopca :)


Pokoloruj starannie ilustrację:W każdym rzędzie znajdź obrazek, który nie pasuje do pozostałych: