Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dla nauczyciela

Władysław Łokietek

Król Polski

Władysław Łokietek

śpiewamy

z Władysławem

Przydomek

Panowanie i śmierć

Mapa

T-Raperzy znad Wisły

Historia bez cenzury

Kiedy rządił

Mały, ale wariat

Panowanie Władysława Łokietka

Władysław Łokietek

Łokietek

Łokietek

Polska w czasach Łokietka

1

skąd mam przydomek?

Imię otrzymał po swoim wuju, bracie matki, księciu opolskim Władysławie.
Już we współczesnych źródłach występuje z przydomkiem Łokietek (w źródłach obcych w formie niezdrobniałej: Łokieć).
Genezę tego przydomka, jako wynikającego z niskiego wzrostu Władysława, tłumaczy jednak dopiero w XV wieku Jan Długosz.

Kronikarz

[…] Spośród duchowych darów cnót trzem zajaśniał wspaniale ponad ludzkie pojęcie, mianowicie nadzwyczajną dobrocią, ponieważ nikogo nie kazał wydawać na stracenie, chyba z konieczności, nieocenioną pokorą, tak, iż zupełnie nie wiedział, co to jest wyniosłość i pycha, niewypowiedzianą cierpliwością, nie potrafił bowiem żadną miarą mścić się za doznaną krzywdę, raczej okazywał się względem krzywdzicieli bardzo ludzkim, zawsze mając dla nich łagodne oblicze. […]

1

2

3

4

kariera

Nic nie zapowiadało wielkiej kariery tego władcy. Władysław Łokietek urodził się w czasie największego rozdrobnienia Polski.

 • Był trzecim synem Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza, oraz jego trzeciej żony, Eufrozyny, córki księcia opolsko-raciborskiego.
 • Kazimierz był jeszcze władcą dużego księstwa, musiał je jednak podzielić pomiędzy synów.
 • Władysławowi przypadła malutka dzielnica brzesko-kujawska.

 • > Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem.
  • > Książęta dzielili swoje dzielnice między licznych synów.
  • > Państwo było bardzo słabe: najazdy Mongołów, ataki ze stron Czech, niemieckiej Brandenburgii.

 • > Władze w podzielonym Państwie mógł zdobyć tylko ten książę, który pokonałby pozostałych.
 • > Pierwszym królem po 200 latach został Przemysł II, książę Wielkopolski i Pomorza.
 • > Niestety zamordowano go rok później.
 • > Następnym władcą został Wacław, król Czech, jego rządy nie spodobały się Polakom, ponieważ faworyzował Czechów i Niemców.

 • > Po śmierci Wacława, władcą został Władysław Łokietek, książę kujawski.
 • > Zajął Kraków, walczył o Pomorze, prowadził wojnę na wszystkich granicach (z Krzyżakami, Czechami, Brandenburgią), walczył o Wielkopolskę.
 • > W ciągu kilku lat opanował Kraków i Wielkopolskę.

 • Wreszcie w 1320 roku koronował się na króla zjednoczonej Polski.śmierć

Krzyżacy

Bitwa pod Płowcami

Łokietek a Zakon Krzyżacki

1

2

3

4

Łokietek umiera w roku 1333.

Został pochowany w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.

>Najważniejszymi założeniami polityki Łokietka było odzyskanie zagarniętego przez Krzyżaków Pomorza, oraz doprowadzenia do swojej koronacji.

>Łokietek kilkukrotnie zwracał się do papieża z prośbą o zwrócenie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Papież zgadzał się, jednak Krzyżakom zawsze udawało się zatrzymać Pomorze.

>Polska zawarła sojusz z Litwą wymierzony przeciwko Krzyżakom, których wspierały min. Branderburgia i Czechy.

>Powstał spory konflikt, Łokietek najechał Branderburgie, ale Krzyżacy przejrzeli jego zamiary i zaatakowali Polskę w 1327 przejmując Kujawy, po czym Władysław nie pozostał dłużny i najechał Mazowsze.

>W 1329 roku Czechy przejęły Śląsk i na dobre rozgorzał spór między Polską, a Krzyżakami i ich sojusznikami.

Bitwa pod Płowcami 1331 r.


 • >W 1329 roku Łokietek zawarł pokój z Branderburgią.
 • >1330 rok - Władysław odzyskuje po części ziemie zajęte przez Zakon.
 • >W 1331 roku doszło do Słynnej bitwy pod Płowcami. Bitwa trwała długo, ale nie została rozstrzygnięta.
 • >Krzyżacy zdobywają całe Kujawy w 1332 roku.

Łokietek umiera w 1333 r.

Gry