Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Santa Claus lesson

www.tie24.pl

by Agata Jodko

A2

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

star

glass balls

lights

candle

www.tie24.pl

Are you ready for Christmas quiz?

www.tie24.pl

you will get 10 questions.write one answer check how many points you can get for your answer.count the pointsif you need more time - pause :)you can get 100 points

rules

www.tie24.pl

When do English children get presents?

question 1

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

3. 25.12.+ 5 points

2. In the morning + 7 points

1. On Christmas Day + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What presents do women usually get?

question 2

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

4. bags + 3 points

3. clothes + 5 points

2. jewellery + 7 points

1. cosmetics + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What presents do men usually get?

question 3

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. scarf + 2 points

4. underwear + 3 points

3. cosmetics+ 5 points

2. pyjamas + 7 points

1. socks + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What animals were there in the stable?

question 4

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. ox + 2 points

4. llamas + 3 points

3. donkey + 5 points

2. goats + 7 points

1. sheep + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

name one PET

question 5

What can you find in a craker?

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. Something sweet + 2 points

4. A motto/ proverb + 3 points

3. A small gift + 5 points

2. A joke + 7 points

1. A paper hat + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What is on a Christmas table in Poland?

question 6

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. herring + 2 points

4. Beetroot soup + 3 points

3. Cabbage + 5 points

2. Dumplings/ ravioli + 7 points

1. Carp/fish + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What do Polish people traditionally do on Christmas Eve?

question 7

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. Cook + 2 points

4. Wait for the 1st star + 3 points

3. Get presents + 5 points

2. Decorate a christmas tree+ 7 points

1. Share a holy wafer + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What is the most popular christmas song?

question 8

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. Silent night + 2 points

4. Santa claus is coming to town + 3 points

3. I am going home for christmas + 5 points

2. Last Christmas + 7 points

1. We wish you a merry christmas + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What can we decorate a christmas tree with?

question 9

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. candy canes + 2 points

4. tinsel/chains+ 3 points

3. star + 5 points

2. lights + 7 points

1. glass balls + 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

What outdoor activities can we do in winter?

question 10

www.tie24.pl

READY? STEADY? GO....

3

2

1

www.tie24.pl

answers

5. go ice-skating+ 2 points

4. ride a sledge + 3 points

3. ski+ 5 points

2. make a snow angel + 7 points

1. make a snowman+ 10 points

write down the points on your page next to your answer

www.tie24.pl

COUNT THE POINTS

www.tie24.pl

www.tie24.pl

Let's watch a video

www.tie24.pl

www.tie24.pl

True or false?Christmas traditions

www.tie24.pl

Can you find a present?

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

Menu

Gra na słówka - reading . Dzielimy klasę na 2 grupy. (albo indywidualnie z nauczycielem:)) Aby wygrać należy znaleźć prezent -> każdy gracz wybiera pole i układa na nich swoje kwadraty (w wybranym kolorze) poziomo lub pionowo w linii. Żeby móc położyć swój kwadracik należy przeczytać słówko - starsze grupy mogą układać zdania. Jeśli trafisz na obrazek z prezentem - wygrywasz rundę:) i tak można bez końca;) jesli jest literka - uczeń musi podać słówko na tę literkę:)

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

www.tie24.pl

Let's sing a song

www.tie24.pl

Happy Santa Claus Day