Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KRENI

Točno odgovori na pitanja i otključaj iduće pitanje !

ŠTO JE PRAVAC?

ravna, omeđena crta

ravna, neomeđena crta

točno!

DALJE

netočno!

NEXT

Koliko pravaca prolazi kroz jednu točku?

1 pravac

2 pravca

beskonačno mnogo pravaca

točno!

DALJE

Netočno!

DALJE

KOLIKO PRAVACA PROLAZI KROZ DVIJE TOČKE?

beskonačno mnogo pravaca

1 pravac

2 pravca

točno!

DALJE

netočno!

DALJE

U KOLIKO SE TOČAKA MOGU SJEĆI DVA PRAVCA?

u 1 točki

u 3 točke

u 2 točke

Točno!

DALJE

netočno!

DALJE

DUŽINA JE DIO PRAVCA.

Točno!

Neočno!

točno!

DALJE

netočno!

DALJE

Bravo!