Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

יצירת סרטון סטופ מושן

התחילו

יצירת סרטון סטופ מושן

הכנותמקדימות

צילום

עריכה

שלב 3

שלב 2

שלב 1

לחצו על השלב אותו תרצו ללמוד

חושבים על רעיון

1/5 הכנות מקדימות

חזרה לתפריט הראשי

השתמשו בחיצים לדפדוף

בוחרים חפצים

הכנות מקדימות 2/5

MeskPhotography / Shutterstock.com

חזרה לתפריט הראשי

בוחרים רקע

הכנות מקדימות 3/5

חזרה לתפריט הראשי

מעמידים את הטלפון הסלולרי

הכנות מקדימות 4/5

חזרה לתפריט הראשי

מתקינים את האפליקציה

הכנות מקדימות 5/5

חינם

18.90

חזרה לתפריט הראשי

יצירת סרטון סטופ מושן

הכנותמקדימות

צילום

עריכה

שלב 3

שלב 2

שלב 1

מתחילים לצלם

1/5 צילום

פרויקט חדש

חזרה לתפריט הראשי

השתמשו בחיצים לדפדוף

מתחילים לצלם

2/5 צילום

אישור

חזרה לתפריט הראשי

מתחילים לצלם

3/5 צילום

צילום

חזרה לתפריט הראשי

מתחילים לצלם

4/5 צילום

חזרה לתפריט הראשי

מתחילים לצלם

5/5 צילום

חזרה לתפריט הראשי

יצירת סרטון סטופ מושן

הכנותמקדימות

צילום

עריכה

שלב 3

שלב 2

שלב 1

צופים בסרטון

1/5 עריכה

צילום תמונה

הפעלה

חזרה לפרויקט

הקלטת קריינות

הגדרות

הוספת מדיה

Timeline

חזרה לתפריט הראשי

השתמשו בחיצים לדפדוף

עורכים את הסרטון

2/5 עריכה

מחיקה

Timeline

חזרה לתפריט הראשי

קובעים את מהירות הסרטון

3/5 עריכה

סרגל מהירות

חזרה לתפריט הראשי

שומרים את הסרטון

4/5 עריכה

לחיצה ארוכה על הסרטון

שיתוף

חזרה לתפריט הראשי

שומרים את הסרטון

5/5 עריכה

חזרה לתפריט הראשי

סרטון המדגים יצירת אנימציית סטופ מושן

העשרה

חזרה לתפריט הראשי

כעת תוכלו ליצור סרטוני סטופ מושן בעצמכם

!סיימתם

הכנותמקדימות

צילום

עריכה

המשיכו בלמידה

שלב 3

שלב 2

שלב 1