Want to make creations as awesome as this one?

Verbs irregulars en català.

Transcript

ACTIVITATS DE REPÀS

ACTIVITAT 1ACTIVITAT 2ACTIVITAT 3ACTIVITAT 4ACTIVITAT 5ACTIVITAT 6ACTIVITAT 7

O>UTossir > tusEngolir > engulCosir > cusCollir > cullPRESENT INDICATIUPRESENT SUBJUNTIUIMPERATIUtustussestustossimtossiutussentussatussestussatossimtossiutussen-tustussatossimtossiutussenE>IAfegir > afigVestir > vistFregir > frigLlegir > lligPRESENT INDICATIUPRESENT SUBJUNTIUIMPERATIUafigafigesafigafegimafegiuafigenafijaafigesafijaafegimafegiuafigen -afigafijaafegimafegiuafigen

Eixir > iscLluir > lluuOir > pres.ind: oig. Pres.sub: oja.D'altres d'ús molt comú: fer, haver, poder, saber, ser, veure, voler i dur.

- No porta dièresi en la 3a conjugació: conduir(però aïllar).- No tots els que en castellàacaben en-ECER(2a conjugació)acaben en -ÉIXERenValencià;n'hi ha quesón de la3a conjugació.Conéixer, meréixer, paréixer, aparéixer, créixer, nàixer...Afavorir, envellir, apetir...-Castellà-IR(3a conjugació)>Valencià-ER(2a conjugació)Incluir, permitir, ocurrir, batir (i derivats), fundir (i derivats)...Incloure, permetre, ocórrer, batre, fondre...batem (batim), concloem (concluïm), permetem (permitim), incloem (incluïm)

REGULARS 2a CONJUGACIÓ: -UT/-UDA- Perdre > perdut- Creure > cregut- Tindre > tingut- Voler > volgut- Valdre > valgut- Saber > sabut- Beure > begut- Caldre > calgut- Deure > degut- Poder > poguthttps://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl16/scl16_07_09.htmREGULARS 3a CONJUGACIÓ:-IT/-IDA- Acudir > acudit- Afegir > afegit- Llegir > llegit- Agrair >agraït- Traduir >traduït- Resumir > resumit- Servir > servit IRREGULARS 2a Conjugació3a ConjugacióTERMINACIONS1)-andre: ÀSromandre > romàs.-endre: ÉSaprendre > aprés.-ondre: ÓS confondre > confós....exceptepondre (i derivats:compost, respost).2)-metre:MÉSadmetre > admés.3)-oldre: OLT resoldre > resolt (excepte doldre > dolgut).D'ALTRES* CLOURE(i derivats): ÒS- cloure > clos- excloure > exclòs- incloure >inclòs- recloure >reclòs*COMPLETAMENT irregulars:vist, fet, dut, tret, rist (o rigut)...1)* Cobrir i Obrir (i derivats): -ERT- obrir > obert- descobrir > descobert* sofrir, establir, complir, omplir... -IT / ERT

Els gerundis VELARITZATSnoporten-GU-/-QU- en el radical:beguent, coneguent, ploguent, apareguent, caiguent, riguent, creguent, traguent, visquent bevent, coneixent, plovent, apareixent, caient, rient, creient, traient, vivint