Want to make creations as awesome as this one?

Activitats sobre valors envers el respecte als animals

More creations to inspire you

Transcript

ACTIVITATELS DRETS DELS ANIMALS

10 D. DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS ANIMALS

ACTIVITAT UN ANIMAL NO ÉS UNA JOGUINA

QUÈ FAN?FUNDACIÓ MONA

QUÈ FAN?CRAM

LA TRINIUN CONTE DE NADAL MOLT REAL

EXPOSICIÓ DE LLIBRES D'ANIMALS

MEDIATECA

PEL·LICULA ( A LA M: ) "DUMBO"TIM BURTON

CANÇÓ PEP LÓPEZ"SOU MOLT BÈSTIES"EN LLENGUA DE SIGNES

Informació per les profes

BESTIESES...

UNA NOTÍCIA MOLT ESPECIAL

activitat en lletra majúscula

Activitat en lletra d'impremta

Els animals no són joguines, ni per Nadal ni durant tot l'any

ACTIVITATELS ANIMALS NO SÓN JOGUINES

Per reflexionar una miqueta...

El Nadal és una època en la qual us recordem que els animals no són joguines. El motiu no és un altre que en aquestes dates moltes famílies opten per les mascotes com a regal. No obstant això, els animals són una responsabilitat per a molts anys.

Molts animals que es reglaen per nadal són tristament abandonats temps després.Els animals no són joguines que es puguin deixar tirats una vegada ens cansem d'ells. Una mascota és un ésser viu que necessita cures, com per exemple anar al veterinari. Per això abans de regalar un animal és molt important pensar-ho bé.

Abans de pensar en tenir un animal hem de tenir en compte: Si sabem tot el que comporta i necessita un animal: cures i protecció. Si el vol un nen/a, cal comprovar si la família es compromet a ajudar a cuidar-lo juntament amb el nen/a, ja que sol/a no pot .Si la persona té temps per a cuidar a les mascotes doncs cal dedicar atenció unes hores al dia cada dia de l’any .Si hi ha recursos econòmics per a alimentar-ho i portar-ho al veterinari Si la persona té algun tipus d'al·lèrgia i potser encara que li agradin molt no pot viure amb animals

Per a comprometre’s a ser el company/a d'un animal cal estar molt conscienciat de la situació actual respecte a l'abandó de mascotes. Per aquest motiu, és millor que adoptem abans que compar un gos o un gat. Adoptant ajudem aquests animals a tenir una segona oportunitat.Hi ha protectores que ajuden els gossos i gats que són abandonats o viuen al carrer. Voleu conèixer una? Et presentem GyG Rescat, una protectora del Masnou on és voluntària una mestra de l’escola!

Respon les següents preguntesT’agraden els animals?Quin t’agrada més?Convius amb algun animal?Si és que sí qui el cuida?Què necessita un animal per viure?Tots els animals tenen les mateixes caracterísitques i necessitats?Saps que és l’abandó de mascotes?Saps que és una protectora?Has visitat una protectora o t’agradaria?Els animals de la protectora és compren amb diners? per què?

ELS ANIMALS NO SÓN JOGUINES, NI PER NADAL NI PER TOT L'ANY

ACTIVITATELS ANIMALS NO SÓN JOGUINES

PER PENSAR-HI UNA MICA...

PER NADAL US RECORDEM QUE ELS ANIMALS NO SÓN JOGUINES. EL MOTIU ÉS QUE EN AQUESTES DATES ALGUNES PERSONES VOLEN REGALAR MASCOTES. PERÒ ELS ANIMALS SÓN UNA RESPONSABILITAT PER A MOLTS ANYS.

MOLTS ANIMALS QUE EST REGALEN PER NADAL SÓN TRISTAMENT ABANDONATS TEMPS DESPRÉS.ELS ANIMALS NO SÓN JOGUINES QUE ES PUGUIN DEIXAR TIRATS UNA VEGADA ENS CANSEM D'ELLS.UNA MASCOTA ÉS UN ÈSSER VIU QUE NECESSITA CURES, COM PER EXEMPLE ANAR AL VETERINARI. PER AIXÒ ABANS DE REGALAR UN ANIMAL ÉS MOLT IMPORTANT PENSAR-HO MOLT BÉ

ABANS DE REGALAR O DEMANAR UN ANIMAL DE REGAL HEM DE PENSAR:SI SABEM TOT EL QUE NECESSITA UN ANIMAL: CURES I PROTECCIÓ SI EL VOL UN NEN/A CAL PREGUNTAR SI LA FAMÍLIA ES COMPROMET A AJUDAR A CUIDAR-LO JUNTAMENT AMB EL NEN/ JA QUE SOL NO POT.SI LA PERSONA TÉ TEMPS PER A CUIDAR LES MASCOTES. CAL DEDICAR ATENCIÓ UNES HORES AL DIA I CADA DIA DE L'ANY. SI HI HA RECURSOS ECONÒMICS DINERS PER ALIMENTAR-LO I PORTAR-LO AL VETERINARI. SI LA PERSONA TÉ ALGUN TIPUS D'AL·LÈRGIA I POTSER ENCARA QUE LI AGRADIN MOLT NO POT VIURE AMB ANIMALS

PER SER EL COMPANY/A D'UN ANIMAL CAL ESTAR MOLT CONSCIENCIAT DE LA SITUACIÓ RESPECTE A L'ABANDÓ DE MASCOTES. PER AQUEST MOTIU, ÉS MILLOR ADOPTAR ABANS QUE COMPRAR UN GOS O GAT. ADOPTANT AJUDEM AQUESTS ANIMALS A TENIR UNA SEGNA OPORTUNITAT.HI HA PROTECTORES QUE AJUDEN ELS GOSSOS I GATS QUE SÓN ABANDONATS O VIUEN AL CARRER. VOLEU CONÈIXER UNA? ET PRESENTEM GYG RESCAT, UNA PROTECTORA DEL MASNOU ON ÉS VOLUNTÀRIA UNA MESTRA DE L'ESCOLA! :

RESPON LES PREGUNTES:T’AGRADEN ELS ANIMALS?QUIN T'AGRADA MÉS?CONVIUS AMB ALGÚN ANIMAL?SI ÉS QUE SÍ QUI EL CUIDA?QUÈ NECESSITA UN ANIMAL PER VIURE?TOTS ELS ANIMALS NECESSITEN EL MATEIX?SAPS QUÈ ÉS L'ABANDÓ DE MASCOTES?SAPS QUÈ ÉS UNA PROTECTORA?HAS VISITAT UNA PROTECTORA O T'AGRADARIA?ELS ANIMALS DE LA PROTECTORA ES COMPREN AMB DINERS? PER QUÈ?

ACTIVITA en lletra majúscula

Activitat en lletra d'impremta

10 DE DESEMBRE DIA DELS DRETS DELS ANIMALS

ACTIVITATELS DRETS DELS ANIMALS

INFORMEM-NOS!

Aquest dia té com a objectiu explicar els drets dels animals que habiten sobre el nostre planeta. Actualment existeix una problemàtica que afecta el nostre entorn natural i el de totes les espècies, i la gran majoria és causada pels humans. Cada vegada hi ha més espècies protegides, i moltes altres que estan a punt de desaparèixer ; estan en perill d’extinció.

L'any 1978 es va escriure LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS ANIMALS, en la que s’estableixen els drets fonamentals que tots els animals han de tenir garantits. Els més importants són:

- Tot animal que pertany a una espècie salvatge, té dret a viure lliure en el seu propi ambient natural, terrestre, aeri o aquàtic i a reproduir-se..

- Tot animal que l’home o dona ha escollit com company/a, té dret a ser cuidat, tingut en cura i protegit. .

- Cap animal ha de ser utilitzat per entreteniment d’homes i dones en espectacles doncs li causa patiment. Els animals no han de participar en espectacles de circ, en espectacles taurins o treballar per sortir en pel·lícules o anuncis.

- COM PODEM AJUDAR A PROTEGIR AQUESTS DRETS?

NO al maltractament animal.No vagis a espectacles on participin animals o miris pel·lícules o anuncis on surtin animals de veritat si no vols que els maltractin.

Protegir a les espècies en perill d’extinció. Existeixen nombroses organitzacions que lluiten per rescatar i cuidar aquests animals com la FUNDACIÓ MONA o EL CRAM. Els hi donem suport si volem saber que fan i les coneixem.

Cuida el medi ambient. La contaminació, la fabricació massiva de plàstics, accidents industrials… provoquen que els espais naturals estiguin cada cop més sotmesos. Aquesta és la causa directa de la desaparició o malestar de les espècies que habiten en llibertat. Cuida el medi ambient, reutilitza i consumeix de forma responsable.

Respon les següents preguntesHas anat a a algun espectacle on participen animals?Has vist alguna pel·lícula o anunci on participa un animal?Actualment creus que hi ha altres formes de representar animals per pel·lícules o anuncis?Coneixes alguna organització que lluiti per defensar els drets dels animals?Podem defensar els drets dels animals des de casa?Com?

10 DE DESEMBRE DIA DELS DRETS DELS ANIMALS

ACTIVITATELS DRETS DELS ANIMALS

INFORMEM-NOS!

L'OBJECTIU D'AQUEST DIA ÉS EXPLICAR I PENSAR ELS DRETS DELS ANIMALS QUE HABITEN SOBRE EL NOSTRE PLANETA. ACTUALMENT EXISTEIX UNA PROBLEMÀTICA QUE AFECTA EL NOSTRE ENTORN I EL DE TOTES LES ESPECIES I LA GRAN MAJORIA ES CAUSADA PELS HUMANS. CADA VEGADA HI HA MÉS ESPECIES PROTEGIDES I MOLTES ALTRES QUE ESTAN A PUNT DE DESAPARÈIXER: ESTAN EN PERILL D'EXTINCIÓ.

L'ANY 1978 ES VA ESCRIURE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS ANIMALS, EN LA QUE S'ESTABLEIXEN ELS DRETS FONAMENTALS QUE TOTS ELS ANIMALS HAN DE TENIR GARANTITS. ELS MÉS IMPORTANTS SÓN:

- TOT ANIMAL QUE PERTANY A UNA ESPÈCIE SALVATGE, TÉ DRET A VIURE LLIURE EN EL SEU PROPI AMBIENT ANIMAL QUE PERTANY A UNA ESPÈCIE SALVATGE, TÉ DRET A VIURE LLIURE EN EL SEU PRPI AMBIENT NATURAL, TERRESTRE, AERI O AQUÀTIC I A REPRODUIR-SE...

- TOT ANIMAL QUE L'HOME O DONA HA ESCOLLIT COM COMPANY/A TÉ DRET A SER CUIRDAT, TINGUT EN CURA I PROTEGIT.

- CAP ANIMAL HA DE SER UTILITZAT PER ENTRETENIMENT D'HOMES I DONES EN ESPECTACLES DONCS LI CAUSA PATIMENT. ELS ANIMALS NO HAURIEN DE PARTICIPAR D'ESPECTACLES DE CIRC, ESPECTACLES TAURINS TREBALLAR PER SORTIR EN PEL·LÍCULES O ANUNCIS.

- COM PODEM AJUDAR A PROTEGIR AQUESTS DRETS?

NO AL MALTRACTAMENT ANIMAL.NO VAGIS A ESPECTACLES ON PARTICIPIN ANIMALS O MIRIS PEL·LÍCULES O ANUNCIS ON SURTIN ANIMALS DE VERITAT SI NO VOLS QUE ELS MALTRACTIN.

PROTEGIR A LES ESPÈCIES EN PERILL D'EXTINCIÓ. EXISTEIXEN NOMBROSES ORGANITZACIONS QUE LLUITEN PER RESCATAR I CUIDAR AQUESTS ANIMALS COM LA FUNDACIÓ MONA O EL CRAM. ELS HI DONEM SUPORT SI VOLEM SABER QUE FAN I LES CONEIXEM.

CUIDA EL MEDI AMBIENT. LA CONTAMINACIÓ, LA FABRICACIÓ MASSIVA DE PLÀSTICS, ACCIDENTS INDUSTRIALS... PROVOQUEN QUE ELS ESPAIS NATURALS ESTIGUIN CADA VEGADA MÉS SOTMESOS I CONTAMINATS. AQUESTA ÉS LA CAUSA DIRECTA DE LA DESAPARICIÓ O MALESTAR DE LES ESPÈCIES QUE HABITEN EN LLIBERTAT. CUIDA EL MEDI AMBIENT, REUTILITZA I CONSUMEIX DE FORMA RESPONSABLE.

RESPON LES SEGÜENTS PREGUNTES:HAS ANAT A ALGUN ESPECTACE ON PARTICIPEN ANIMALS?HAS VIST ALGUNA PEL·LÍCULA O ANUNCI ON PARTICIPA UN ANIMAL?sACTUALMENT CREUS QUE HI HA ALTRES FORMES DE REPRESENTAR ANIMALS PER PEL·LÍCULES O ANUNCIS?CONEIXES ALGUNA ORGANITZACIÓ DE PERSONES QUE LLUITI PER DEFENSAR ELS DRETS DELS ANIMALS?PODEM DEFENSAR ELS DRETS DELS ANIMALS DES DE CASA? COM?

article en lletra majúscula

LA TONYINA «TRINI» DE L'ESCALA... COM UN CONTE DE NADALEL RETORN DE L'ANIMAL AL PORT DE L'ESCALA NO HA FET ALTRA COSA QUE AUGMENTAR LA SEVA LLEGENDA, DESPRÉS QUE ARA FA CINC ANYS ELS PESCADORS LA SALVESSIN DONANT-LI MENJAR.LLUÍS ROURÀ 05.12.2020 | 23:14LA HISTÒRIA D'AQUESTA TONYINA ÉS COM UN CONTE DE NADAL. VA SER PEL DESEMBRE DE 2015 QUE UNS PESCADORS QUE CONDUÏEN LA BARCA SUSANNA EN ENTRAR A PORT ES VAN ADONAR QUE ELS SEGUIA UNA TONYINA I VA ENTRAR A PORT AMB ELLS. DE SEGUIDA VAN VEURE QUE LA TONYINA ESTAVA FERIDA I DESNODRIDA. TENIA UNA FERIDA A LA GALTA AL COSTAT DE LA BOCA, I AIXÒ LI IMPEDIA MENJAR, JA QUE NO LA PODIA OBRIR. TAMBÉ DUIA LA PRIMERA ALETA DEL LLOM ESCAPÇADA.ELS PESCADORS LI VAN LLENÇAR SARDINA A TAL QUE MENGES PERÒ ELLA NO PODIA PER LA GREU FERIDA A LA BOCA. ALESHORES ELLS, AMB PACIÈNCIA, LI VAN DONAR A LA BOCA ELS PEIXOS D'UN EN UN, I AIXÍ ES VA ANAR ALIMENTANT AL LLARG DELS DIES, FINS QUE VA PODER MENJAR DE MANERA BASTANT NORMAL. ES VA ANAR ENGREIXANT BASTANT I VA QUEDAR MOLT RECUPERADA. VA ESTAR A PORT QUASI UN MES, FINS QUE UN DIA VA DESAPARÈIXER MAR ENDINS.AQUÍ SEMBLAVA HAVER ACABAT LA HISTÒRIA, PERÒ RESULTA QUE JUST AL CAP D'UN ANY, TAMBÉ A MIG DESEMBRE, VA APARÈIXER DE NOU A PORT, AMB GRAN ALEGRIA DE TOTS ELS PESCADORS QUE NO VAN PARAR D'ALIMENTAR-LA. FOU UNA GRAN FESTA.ALESHORES FORMANT JA PART DE L'AMBIENT FAMILIAR DEL PORT, ES VAN PROPOSAR DE POSAR-LI UN NOM, I D'ENTRE DIVERSOS ES VA ESCOLLIR EL QUE VAN PROPOSAR EN LAU, EN TONI I L'ALBERT I QEU VA ÉSSER EL NOM DE "TRINI", TOT FENT HONOR A LA SECRETÀRIA DE LA CONFRARIA DE PESCADORS QUE ES DIU: TRINI.PASSAT AQUELL NADAL, LA TONYINA VA TORNAR A MARXAR I JA NO LA VAN VEURE MÉS, FINS JUST AL CAP D'UN ANY PELS MATEIXOS DIES.AQUÍ ENCARA NO ACABA LA HISTÒRIA JA QUE LA TRINI HA VINGUT CADA ANY I SEMPRE PELS VOLTANTS DE NADAL EN AQUESTS DARRERS ANYS, MENYS L'ANY PASSAT, EL 2019.I QUAN JA NINGÚ CREIA VEURE-LA MAI MÉS, PER GRAN SORPRESA DE TOTHOM, ARA EN AQUESTS ÚLTIMS DIES DE NOVEMBRE DE NOU HA APAREGUT! I ARA LA TENIM A PORT TOTS ELS DIES I HEM DE SUPOSAR QUE TORNARÀ A MARXAR PASSATS ELS DIES DE NADAL.AQUEST FET ÉS COM UN VERITABLE CONTE DE NADAL I VOLEM QUE ES CONVERTEIXI EN LLEGENDA SORGIDA D'UN FET REAL AL PORT DE L'ESCALA.

Article en lletra d'impremta

EXPOSICIÓ DE LLIBRES D’ANIMALS A LA MEDIATECA: L’exposició estarà davant de la mediateca. Trobareu dos taules, cadires i un expositor amb material didàctic sobre els animals. També trobareu un desinfectant i draps per quan acabeu i el desinfectant de mans per aplicar abans de tocar algun llibre. Per tal de no anar tots al mateix moment hem organitzat l’exposició dels llibres d’animals en les següents dies. Deixem l’organització als propis grups a l’etapa perquè hi vagin en l’horari que els vagi millor. Us podeu apuntar al paper que haurà penjat a la porta de la mediateca .

Secundària: Dimecres 9. Franges de 30 min. ( Es poden juntar 1 família ) tutoria 5 ,6 ,7 ,8 ,9.Primària: Dijous 10h al matí . Franges de 30 min. ( Es poden juntar 1 família ) grup 1, 3, 2 Post: Dijous 10 tarda i divendres 11 tot el dia. Franges de 30 min. ( Es poden juntar 1 família ) Tutoria 1, 2 , 3, 4, 5 , 6, 7, 8 i 9 Si falta temps o algun grup vol i no pot assistir es pot allargar una setmana més.