Want to make creations as awesome as this one?

Marta Ł.

Transcript

Katecheza 27

Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża

14. bibliografia

13. modlitwa

12. ćwiczenia

11. zaśpiewaj

10. pomyśl

9. naucznie kościoła

7. analiza tekstu biblijnego

6. słowo boże

5. słowo klucz

4. wprowadzenie

3. modlitwa

2. Index

8. wąż miedziany zapowiedzią jezusa

1. temat

Index

MODLITWA

Uczyńmy znak krzyża i pomódlmy się "Aktem wiary"

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Na dzisiejszej katechezie dowiesz się o kolejnym znaku miłości Boga do narodu wybranego, który stał się zapowiedzią Krzyża Chrystusowego.

Pan Bóg w czasie wędrówki narodu wybranego do Ziemi Obiecanej wielokrotnie okazywał mu miłosierdzie i przebaczenie.

Wprowadzenie

Słowo klucz

Słowo Boże

Pan Jezus był wywyższony na krzyżu i umarł na nim dla zbawienia wszystkich ludzi. Potwierdził nieskończoną miłość Boga do człowieka.

Wąż miedziany podwyższony na palu zapowiadał Pana Jezusa.

Izraelici zgrzeszyli i prosili Mojżesza, aby wstawił się za nimi u Boga. Bóg wierny swoim obietnicom, okazał im miłość i przebaczenie

Analiza tekstu biblijnego

Kto łączy się przez wiarę z Chrystusem Ukrzyżowanym otrzyma życie wieczne.

Był podwyższony na drzewie krzyża dla zbawienia wszystkich ludzi.

Kto spojrzał na węża miedzianegozawieszonego na drzewie odzyskiwał zdrowie.

Był podwyższony na drzewie dla uratowania Izraelitów.

Pan Jezus

Wąż miedziany

WĄŻ MIEDZIANY ZAPOWIEDZIĄ PANA JEZUSA

NAuczanie Kościoła

Czym dla Ciebie jest krzyż.

pOMYŚL...

ZAŚPIEWAJ

Ćwiczenia

Dziekuję za uwagę. Z Bogiem.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020, str. 66-67.https://www.youtube.com/watch?v=Pd0YVQHdSqwhttps://youtu.be/zYSF_Pesavghttps://youtu.be/efRCRbY_E0Ihttps://learningapps.org/view1737058https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a4e9d4d5f98https://www.youtube.com/watch?v=OZXjAqG5GfE&feature=youtu.behttps://youtu.be/FfHF6BQDckE

Bibliografia i netografia