Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3 GRUDNIA - Międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnościami

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się te osoby i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

NIEPEŁNOSPRAWNI:My także chcemy wznosić latawcei tak jak zdrowi biegać pod wiatr.Niesprawną ręką zrywać dmuchawcei z krótszą nogą poznawać świat.Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.Niepełnosprawni i chcą i MOGĄodkrywać góry, zawieszać słońce,darować serca - czujesz? - gorące!Otwórzcie okna po nocy dzwonku,nie chcemy ciągle sterczeć w PRZEDSIONKU

Wśród nas są osoby niepełnosprawne. Chodzą także do naszej szkoły. Niektóre z nich mogą mieć problemy z poruszaniem się, inne z nauką, rozumieniem świata, z kontaktami z rówieśnikami.

Dowiedz się więcej......

Świat ludzi sprawnych często nie rozumie, ale także nie wie, jakie ograniczenia spotykają na swej drodze osoby niepełnosprawne.Zobacz, jak możesz prosto i łatwo nawiązać aktywny kontakt, a nawet zrobić więcej - współdziałać w różnego rodzaju życiowych sytuacjach.

A teraz oceń zachowanie dziewczynek wobec niepełnosprawnej Zosi....

Na koniec...utwór muzyczny :)Posłuchajcie koniecznie;)

Czy teraz inaczej uda nam się spojrzeć na kwestię niepełnosprawności?Skoro osoby niepełnosprawne mogą osiągnąć tak wiele, to co nas ogranicza?Świat jest wielki, piękny i stoi przed nami otworem!Jest też różnorodny i właśnie za to najbardziej go kochamy!

Przygotowała: Agata Nastyn

Dziękuję :)