Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CICLES FORMATIUS
D'ALT RENDIMENT

Cicles Formatius íntegrament per projectes

COMENCEM

QUI SOM?
QUÈ FEM?

Per quÈ VAM COMENÇAR A FER TOT UN CF PER PROJECTES?

El nostre alumnat APRÈN O APROVA?

Les empreses demanen competències que no estan al currículum

Els contracten per les competències tècniques els acomiaden per les transversals

Erem invisibles per les empreses

1.

2.

3.

4.

MOTIUS

5

Erem conscients que repetim continguts

Per quÈ CONTINUEM APOSTANT EN FER TOT UN CF PER PROJECTES?

INFORMES COMPETENCIALS

Mesurar el nivell d'assoliment de cada una de les competències professionals associades al CF

OBJECTIU

LLEGIR MÉS


INVOLUCRAR A LES EMPRESES EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE

FEEDBACK EMPRESA- CENTRE

lLEGIR MÉS

Les empreses del sector participen assistint a les exposicions orals dels equips . En aquest moment els alumnes reben el feedback dels seus projectes. En acabar , es comenta quina és l'evolució del sector i quines competències tècniques i transversals valoren més les empeses.


DADES 42

NEWORKING AMB LES EMPRESES

23 empreses

9 empreses

6 empreses

4 empreses

P1
Fincas Maria José Martínez
P2
GlobaLleida
P3
Fira de Lleida
P4
Actel

CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ

P1 Creació empresa d'esdeveniments
Fincas Maria José Martínez
P2 Organització d'una jornada
GlobaLleida
P3 Organització d'una fira
Fira Lleida
P4 Organització viatge corporatiu
Actel


CFGS LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

Projecte 1Salvatgines
Projecte 2Àger Aventura't
Projecte 3Centre excursionista de Lleida
Projecte 4Regidoria medi Natural, Ajuntament Torres de Segre
Projecte 5Dekra
Projecte 6Maria Araujo Consultora

AUTO AVALUACIÓ

Què se?

CO AVALUACIÓ

Què sap?

EQUIP DOCENT

Com ho fa?

ENTORN PROFESSIONAL

Com ho mostra?

1.

2.

3.

4.

MESURAR LES COMPETÈNCIES EN 360º

La contextualització dels projectes permet aportar coneixements i habilitats ja adquirides.

Creixement sense limitacions

1.

Treballen en equips diferents i equilibrats

Aprenentatge col·laboratiu

3

Els equips han demostrat autonomia i iniciativa en el desenvolupament dels projectes

Autonomia (Covid 19)

5.

La transmissió de conceptes es fa tenin en compte les competències professionals involucrades al projecte.

Coherència en el procés d'aprenentatge

2

L'aprenentatge ha de ser significatiu, funcional i rellevant

S'aprèn fent

4.

Espais intermodulars, oberts, flexibles , coworking

Transformació espais

6.

BENEFICIS OBSERVATS


CARNET INSTRUMENTALISTA (NIvell 1 i 2)

Coneixement de l'entorn laboral

Aplicatiu d'avaluació

2019

Aplicatiu de gestió

Quines ADAPTACIONS i MILLORES hem fet?

Destresa en l'ús dels aparells instrumentals

Nivell 1

Si l’alumme/a sap utilitzar els principals aparells i equips del laboratori (assisteix a les pràctiques concretes a l’institut i en redacta l’informe)

rep un CARNET DE L’INSTRUMENTALISTA

on se li reconeix l’aptitud👀REFLEXIONS:

"Necessitat de conèixer laboratoris diferents amb instruments diferents"


Coneixem diversos tipus d’empreses i laboratoris:

- grans, petits, públics, privats...

- que analitzen productes molt diversos: aliments, sinteritzats, aigües, àrids, plàstics...

- que tenen diferents línies de treball i recerca (Universitat, IRTA...)

A l’alumne/a que assisteix a les visites tècniques i les aprofita (assistència + informe tècnic) se li reconeix el seu especial interès a l’INFORME DE COMPETENCIES COMPLEMENTÀRIES

Destresa en l'ús d'aparells instrumentals

Nivell 2

Si l’alumme/a és expert en l’aparell/s que ha utilitzat al laboratori, els coneix i domina i identifica les anomalies principals de funcionament i és capaç de corregir-les,

se li reconeix l’expertesa

dins de l’INFORME DE COMPETÈNCIES COMPLEMENTÀRIES

APLICATIU AVALUACIÓAPLICATIU AUTO AVALUACIÓ ALUMNATAPLICATIU AVALUACIÓ EQUIP DOCENTAPLICATIU GESTIÓ

Quina repercusió ha tingut a centre?

CENTRE

Com ho viu el professorat?

PROFESSORAT

Que pensen els alumnes?

ALUMNAT

Quina opinió tenen les empreses?

EMPRESES

1.

2.

3.

4.

COM IMPACTEN ELS CICLES D'ALT RENDIMENT?

Quina repercusió ha tingut a centre?

CENTRE

1.

.

COM IMPACTEN ELS CICLES D'ALT RENDIMENT?

3 premis

12 visites

1 d'ABP , 2 d'altres xarxes

CAR com a punt fort

Com ho viu el professorat?

PROFESSORAT

2

.

COM IMPACTEN ELS CICLES D'ALT RENDIMENT?

8,40 satisfacció amb les relacions

500 professorat format altres centres

8,42 satisfacció global amb el centre

Què pensen els alumnes?

ALUMNAT

3

.

COM IMPACTEN ELS CICLES D'ALT RENDIMENT?

100% alumnat que supera el curs

increment d'alumnat que es gradua

8 premis a alumnat CAR Vs 3 alumnat resta de cicles

100% no convalida

0,5 a 1 punt superior a la resta alumnat

Què opinen les empreses?

EMPRESES

4

.

COM IMPACTEN ELS CICLES D'ALT RENDIMENT?

40 empreses participen en l'avaluació Vs 0 altres CF

només 2 mesos d'adaptació al lloc de treball Vs 6 mesos

9 alumnes en altenança simple Vs 1 altres CF

DARRERS INDICADORS (Novembre 2020)

8,98

8,45

8,39

7,71

1r

RESTA CICLES

2n

RESTA CICLES

Alumnat

ELS TESTIMONIS

Les empreses

ELS TESTIMONIS

UNA PINZELLADA

grÀCIES

L'aprenentatge passa quan algú vol aprendre, no quan algú vol ensenyar (Roger Schank)