Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRZYKAZANIA

KOŚCIELNE

Wiesz już, że Dekalog jest wyrazem miłości Boga do człowieka.
Dziś na lekcji poznasz kolejne drogowskazy na Twojej drodze do nieba.
Są to przykazania kościelne.

O winnym krzewie i latoroślach.

Nauka Jezusa

WYTŁUMACZENIE SŁÓW PANA JEZUSA

"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, wy latoroślami.
Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity,ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić" j15,5

Jezus nazywa siebie życiodajnym krzewem.

On jest dla nas źródłem życia wiecznego. To życie wyjednał nam Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu.Tymi, którzy w imieniu i zastępstwie Jezusa głoszą Ewangelię są następcy Apostołów.

WYTŁUMACZENIE SŁÓW

PANA JEZUSA

„Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”

Człowiek, popełniając grzech śmiertelny, zrywa więź z Bogiem. Chrześcijanin odcina się w ten sposób od źródeł łaski, pozostaje bez pokarmu dla swej duszy. Upada, ponieważ brakuje mu sił duchowych. Pan jednak chce, abyśmy owoc obfity przynosili. Dlatego oczyszcza latorośle, by dawały więcej owoców. Jezus ustanowił sakrament pojednania, abyśmy mogli oczyszczać się ze swoich upadków, grzechów.

WYTŁUMACZENIE SŁÓW PANA JEZUSA

Modląc się, przebywając z Jezusem, uczymy się od Niego być radosnymi, wyrozumiałymi, życzliwymi, słowem: być dobrymi chrześcijanami.

„latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie (...) – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”

Papież
Jan Paweł II

Biskup
Zdzisław FortuniakWróćmy do Następców Pana Jezusa.
Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie dalej wykonywali swoje zadanie.
Powierzoną im przez Jezusa posługę duszpasterską przekazali swoim następcom, których nazywamy biskupami. Dzisiejsi biskupi, kapłani, oraz papież są następcami apostołów.

Papież
Franciszek

Przykazania kościelne są rozszerzeniem i uzupełnieniem nakazów Dekalogu - zwłaszcza trzeciego przykazania.
Przykazania te mamy zachowywać, aby trwać w jedności z Chrystusem w
Jego Kościele.
Mają one na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrastaniu w miłości Boga i bliźniego.

Co nakazują nam przykazania kościelne?

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

1 2

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

3

4

5

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Świętami nakazanymi w Polsce, poza wszystkimi niedzielami, są:
1.Uroczystość Narodzenia Pańskiego
(25 grudnia)
2.Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
(1 stycznia)
3.Uroczystość Objawienia Pańskiego
(6 stycznia)
4.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
(11 czerwca 2020)
5.Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(15 sierpnia)
6.Uroczystość Wszystkich Świętych
(1 listopada).

JEZUS

chleb żywy, który z nieba zstąpił.

Z Panem Bogiem!