Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Krótka historia pieniądza

Jak to kiedyś było z pieniędzmi...

Gdy ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia, zaczęli potrzebować towarów, których nie mieli lub nie potrafili sami wytworzyć.Wpadli na pomysł, że mogą się wymieniać towarami z innymi ludzmi! Wymieniano np. bydło za zboże, skóry za narzędzia, broń za żywność.

Z czasem plemiona zaczęły się specjalizować w wytwarzaniu konkretnych dóbr i pojawiły się tzw. płacidła, czyli towary za pomocą, których się rozliczano. w lacjum, w kolebce starożytnego Rzymu, płacidłem było bydło, którego nazwa po łacinie brzmi "pecus", stąd "pecunia", czyli pieniądze.

Słowianie na późniejszych terenach polskich także używali do rozliczeń bydła rogatego
( żubry, tury i krowy).Używano też zwierząt futerkowych stąd nazwa chorwackiej waluty "kuna". W Wielkopolsce i Małopolsce płacidłami były wiewiórcze główki.

Ponieważ nie wszystkie płacidła dało się podzielić tak, aby obie strony były zadowolone, znaleziono inne towary, rzadko spotykane, zatem cenne, którymi można było płacić. Takimi towarami były kruszce i kamienie szlachetne. Stały się one pierwowzorem pieniądza.

Uznano, że kamienie szlachetne trudno jest podzielić, zaczęto więc płacić srebrem i złotem. Należało je dokładnie zważyć, a ponieważ nie było dokładnych wag możliwe były oszustwa. Wymyślono, że trzeba na pewnej ilości kruszcu nanieść informację o wadze i autentyczności metalu.

Tak stworzono pierwsze pieniądze metalowe. Przypominały spłaszczoną fasolkę, były wykonane ze złota i oznaczone znakiem świątyni. tak powstały monety. Władcy wybijali je w mennicach i umieszczali na nich swoje herby.

Potem władcy wprowadzili pieniądze papierowe, ponieważ przy dużych transakcjach na dużą sumę monety zbyt dużo ważyły. Początki polskich banknotów sięgają czasów Powstania Kościuszkowego w 1794 roku.

A co z polskimi pieniędzmi?

Za panowania Mieszka I, zaczęto bić, czyli wytwarzać monety, 1000 lat temu. Były ze srebra i nazywały się denary. Weszły w obieg także monety ze złota - floreny i dukaty. Potem pojawiły się jeszcze talary, tynfy i szelągi.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, naszą walutą była marka polska. W 1924 roku rozpoczęto wymianę marki polskiej na złoty.

Banknoty z 1994 roku:

Nominały polskich
monet

Nominały polskich banknotów

Gdzie i w jaki sposób powstają pieniądze?

Bankomat

Ćw. 1 str. 35 (podręcznik)

Notatka to krótki tekst o charakterze informacyjnym, zawierający istotne wg autora spostrzeżenia. Informacje przedstawione są w sposób skrótowy,

często – porządkujący. Notatka umożliwia zapamiętanie istotnych kwestii.

Temat: Historia pieniądza.Co to jest notatka?

Lekcja 9.12.20 r.

Praca domowa

Matematyka

Dziś będziemy rozwiązywać zadania dotyczące obliczeń pieniężnych.
Przygotuj zeszyt!

Lekcja 9.12.20 r.

Temat: Obliczenia pieniężne - zadania.

Zapisz w zeszycie poniższe zadania:
Zad. 1
Zad. 2
Zad. 3

Jacek kupił klocki lego, za króre zapłacił 125 zł, grę za 97 zł i rower za 480 zł. Jakimi nominałami mógł zapłacić? Ułóż pieniądze .

Mama kupiła bombki na choinkę za 25,90, łańcuch za 10,50 i lampki za 18, 30. Ułóż monety tak, jak kosztowała każda rzecz.

Ułóż pieniądze tak, jak wskazują ceny towarów:

199 zł

559 zł

889 zł

Teraz to co lubisz

Zajęcia ruchowe

Dziękuję za uwagę