Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

By: Simun Fistrovic

Nikola tesla

Nikola Tesla

Nikola Tesla

Zivotopis

Obrazovanje

Trofazna struja

Teslin transformator

Bežični prijenos energije

Električni motor ili elektromotor

Zanimljivosti

Slike

IZUMI

Muzej Nikole Tesla

Video

Teslin transformator,rezonancijski transformatoriliTeslina zavojnicajetransformator za proizvodnju visokoganapona(do nekoliko milijunavolti) i izmjenične struje visokih frekvencija (10 do 300kHz) koji je izumio Nikola Tesla 1891. Primar Teslina transformatora sastoji se odelektricne zavojnicenačinjene odzices malo zavoja, visokonaponskogelektricnog kondezatoraiiskrista.Frekvencije tritranjatitrajnoga strujnoga kruga primara ovisi oelektricnom kapacitetukondenzatora i oinduktivnosti zavojnice. Sekundarna zavojnica ima vrlo velik broj zavoja od tanke žice, a nalazi se unutar primarne zavojnice kako bi prijenosenergijebio što bolji. Zavojnice ne sadržezeljeznu jezgrujer bi s njom, zbog visokih frekvencija Tesline struje, gubitci energije bili veliki. Električni se kondenzator električki nabija do napona od nekoliko kilovoltas pomoću izvora izmjenične struje, najčešće s pomoću transformatora. Kada je kondenzatorelektricki nabijen,strujni krugprimara zatvara se preko iskrišta, kondenzator se prazni i nastaje visokofrekventno titranje (punjenje i pražnjenje kondenzatora kroz zavojnicu), amagnetsko polje primarne zavojniceinduciranapon u sekundarnoj zavojnici. Visoki naponi u Teslinu transformatoru stvaraju snažne iskre ili duge pramenovesvijetlostiako se na vrh sekundarne zavojnice stavimetalniprsten ilitoroid, a mogu se pojaviti i drugi učinci, na primjer u blizini sekundara uGeisslorovim sjevimanastajeluminiscencija, i kad one nisu povezane vodičima sa sekundarom.

Bežični prijenos energije ili bežično slanje energije je proces koji se odvija u bilo kojem sustavu gdje se elektricna strija prenosi od izvora do trošila, bez njihovog spajanja u elektricni krug. Bežični prijenos je savršen u slučajevima kada je potreban trenutan ili stalan prijenos energije, ali je spajanje žicama nezgodno, opasno ili nemoguće. Iako su osnovni principi u oba slučaja povezani, ovaj prijenos se razlikuje od bežičnog prijenosa informacija (kao na primjer u radiju), gdje je postotak energije koji je zaprimljen jedino bitan ako postane premali da bi se razlučio signal. S bežičnim prijenosom energije, učinkovitost je važniji uvjet što stvara važne razlike između ovih dviju tehnologija

Nalazi se na popisu 100 Greatest Americans Discovery Chanella.Dobio među prvih osam Zvijezdu slavnih Hrvata u Hrvatskoj ulici slavnih na šetalištu Slatina u Opatiji 14 ozujka 2006.. godine

Nikola Tesla pohađao je njemačku osnovnu skolu u Smiljanu, a istu je završio u Gospicu. Nakon toga upisao se u Nižu realnu gimnaziju u Rakovcu kod Karlovca Slobodno je vrijeme najviše volio provoditi s prijateljima. No, uživao je i u hvatanju ptica (ljubav prema pticama pratit će ga čitav život) i čitanju. U vrijeme puberteta volio se kartati ali tako zarađeni novac nikada nije nosio kući već ga je poklanjao drugima. Nakon završetka gimnazije dvije se godine nije školovao. Roditelji su na Nikolu vršili pritisak da postane svećenik ali on se tome protivio i upisao se na studij tehničkih znanosti u Grazu Na Visoku tehničku školu u Grazu upisao se 1875. Prvu je godinu primao stipendiju Vojne krajine, a druge je godine stipendija izostala jer je Vojna krajina bila razvojačena. Zamolio je 1876. i 1878. stipendiju Matice srpske u Novome Sadu, ali ju nije dobio. Početkom 1880. otišao je u Pragu u želji da nastavi studij, ali nema podatka da je završio studij na kojem od sveucilista. Tijekom studija upoznao se s Voltaerovim djelima te je odlučio pročitati sve što je ovaj napisao. U konačnici je pročitao sva njegova djela, ali ne samo to nego ih je i naučio napamet. Nakon završetka studija zaposlio se u telefonskom društvu i priključivao telefone po kućama u naredne dvije godine.

Nikola Tesla rođen je 9.10. srpnja 1856.u mjestuSmiljankodGospica. Tesla je biosrpskogi hrvatskog podrijetla.Njegov otac Milutin bio jepravoslavnisvećenik, a njegova majka Georgina Mandić bila je bez naobrazbe, ali vrlo inteligentna žena.Bio je hrvatski i američki elektroinženjer iizumitelj. Umro je u New Yorku7.1.1943.

Električni motorilielektromotorjestrojkoji pretvaraelektricnu Eumehanicki rad. Dvije su glavne vrste električnih motora:motorzaistosmjernu strujui motor za izmjenične struje. Na temelju spoznaja o djelovanjumagnetskih poljasilomnaelektricni vodickojim tečeelektricna struja, prvi je poznat od 1833., a napajao se istosmjernom strujom izbaterije galvanskih celija. Izumi motora za izmjenične struje povezani su s primjenama višefaznih sustava struja i napona te okretnih magnetskih polja, za što je najzaslužniji Nikola Tesla, a u uporabi su od 1888.[8]

Trofazna strujaje sustav triju izmjeničnih, sinsoidnopromjenljivihelektricnih strujakoje su vremenski jedna prema drugojfaznopomaknute. To je najčešće korišteni oblik višefaznih sustava struja inapona, što je jedno od najznačajnijih otkrića Nikole Tesle i na kojem se danas temelji proizvodnja,prijenos, raspodjela i uporaba elektricne struje.Okretna magnetska poljaprijeko potrebna za radelektricnih generatora i motora stvaraju se primjenom višefaznih struja. Trofazni sustav napona, koji tjera trofazne struje, dobiva se iz trofaznoga sinkronoga generatora u kojem su smještena tri fazna namota, prostorno razmaknuta za 120° i međusobno povezana u jednoj točki (zvjezdište). U svakom od tih triju namotainducirajuseelektricni naponijednakeamplitudeeifrekvencija, međusobno fazno (vremenski) pomaknuti za jednu trećinuperioda, odnosno za 120°ili 2π/3radijana. Za tehničku primjenu važno je da je trofazni sustav simetričan, to jest da su sve električne struje i naponi jednake amplitude, frekvencije i međusobnoga faznog pomaka. Tada je zbroj svih triju struja ili svih triju napona jednak nuli, što omogućuje da seelekticna Eprenosi trofaznim vodovima sa samo tri vodiča, umjesto njih šest, koliko bi ih trebalo kada bi postojala tri nepovezana strujna kruga. Ako se, zbog specifičnosti primjene, opterećenja po fazama razlikuju, rabi se i četvrti, takozvani neutralni vodič, kojim tada teče struja razlike. Osim iz trofaznih sinkronih generatora, trofazni naponi i struje mogu se dobiti i primjenom suvremenih energetskih elektroničkih pretvarača, koji pretvaraju istosmjerni napon (obično izakumulatorskebaterije) u trofazni. Takvi uređaji rabe se u slučaju kvara kao rezervni izvori izmjeničnoga napona za potrošače od posebne važnosti (bolnice, banke, zračne luke).