Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

Wolontariat

(z łaciny – volontarius – dobrowolny) to świadczona dobrowolnie, świadomie i bezpłatnie praca na rzecz innych, która wykracza poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.


W Polsce jest ponad 5 milionów wolontariuszy. Swoją pracę wykonują bezpłatnie, ale nie bez wynagrodzenia.
Wolontariusz otrzymuje wynagrodzenie niematerialne - spełnia się, otrzymuje uznanie ze strony innych, satysfakcję i zadowolenie.


Dlaczego niektórzy zostają wolontariuszami?
Najczęściej motywuje ich od tego chęć zrobienia czegoś dobrego, sprawdzenia się, potrzeba bycia z innymi i bycia potrzebnym
(za: wolontariat.ngo.pl).

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia.

W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o Wolontariuszach
i dziękujemy im za ich pracę, którą wykonują bezinteresownie, z potrzeby serca.

Jakie działania podejmują Wolontariusze z naszej szkoły?

Pomagają przy wielu szkolnych inicjatywach:

Dzień Postaci
z Bajek

Mikołajki

Ciasteczkowy
Czwartek

Dzień
Życzliwości

Mogiłę
pradziada
ocal od
zapomnienia

BohaterOn

Dzień Języka
Ojczystego

Pomoc Fundacji DKMS

Inne działania:
1. Dzień Seniora – przygotowanie kartek okolicznościowych
2. Przeprowadzanie na przerwach zabaw i wróżb andrzejkowych dla uczniów
3. Zbiórka pieniędzy dla fundacji Redemptoris Missio „Oczy dla Afryki”
4. Zbiórka słodyczy, zabawek i odzieży przeznaczonych dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu
5. Zbiórka używanych prostych układanek, puzzli, prostych gier na potrzeby
Stowarzyszenia Bonitum
6. Maraton Pisania Listów
7. Czytanie bajek dzieciom z przedszkola
8. Zbióka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
9. Zbiórka baterii

jest tyle akcji,

w których
możemy wziąć udział!!!

Jak możemy pomagać w tym trudnym czasie?

Pamiętaj jednak, że pomaganie rozpoczyna się od drobnych, codziennych gestów:

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom!!!
Katarzyna Kusznir i Anna Krzaczek