Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Temat: Dziedziniec Piłata - przed sądem

Na dzisiejszej katechezie poznamy jak przebiegał proces Jezusa.

Kto brał udział w osądzaniu Go i Mu zarzucano.

Spróbujemy również rozpatrzyć prawdziwość stawianych zarzutów.


Zaczynajmy!

Przejdź do następnego slajdu aby wykonać ćwiczenie

Zadanie

Link do zadania poza prezentacją

rozpocznijmy u źródła

poznaj Biblię

Dziedziniec to najczęściej duży plac otoczony z trzech lub czterech stron

budynkami. Nie ma dachu, a cały teren jest wyłożony kamieniami.

Na pewno widzieliście dziedziniec w Krakowie na Wawelu, a w Warszawie na Zamku Królewskim. Dziedziniec był również w pałacu Piłata w Jerozolimie.


Zamieszczam zdjęcia z obu tych polskich dziedzińców:


Dziedziniec zamku na WaweluDziedziniec Zamku Królewskiego w WarszawiePiłat był Rzymianinem. Gdy rzymskie wojska podbiły Palestynę, cesarz

Rzymu wysłał Piłata do Jerozolimy, by sprawował tam władzę. Miał on prawo

wydawać wyroki, jego rozkazom podlegało też wojsko. To właśnie na dziedzińcu

jego pałacu, odbył się najbardziej znany na świecie proces i zapadł najbardziej

niesprawiedliwy wyrok.Poncjusz Piłat - kadr z filmu "Pasja"


„Poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy,

że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków

cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla». Piłat zapytał Go: «Czy ty

jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak».

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud

i rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza

lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy

w sprawach, o które go oskarżacie.

Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali:

«Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż on złego uczynił?

Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać

i uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go

ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich

żądanie zostało spełnione”.

(Łk 23,1-3.13-14.20-24)

zobaczmy jak tą scenę przedstawiono w filmie
pt. "Pasja"

o co oskarżono Jezusa?

• Podburza naród.
• Odwodzi od płacenia
podatków Cezarowi.
• Podaje siebie za Mesjasza
– Króla.

Kim byli oskrżyciele?

• Arcykapłani.
• Członkowie Wysokiej
Rady.
• Rozkrzyczany tłum.

Kto i jaki wydał wyrok?

• Poncjusz Piłat;
• Piłat zawyrokował,
żeby żądanie żydów
zostało spełnione...
• Jezus został skazany
na ukrzyżowanie

W naszym życiu, w relacjach z innymi również dochodzi do podobnych zachowań. Zdarza się, że nie mamy odwagi stanąć po stronie prawdy, obronić kogoś przed fałszywym osądzeniem. Nieraz sami źle i niesprawiedliwie osądzamy innych.
Często ukrywamy prawdę, bo nie chcemy być wyśmiani. Nie tego uczy nas Pan Jezus. Każde niesprawiedliwe osądzenie, ukrycie prawdy, dokuczanie komuś jest nieuczciwe i krzywdzące. Jest zadaniem cierpienia, które bardzo trudno wynagrodzić i naprawić.

45

150

Nie tego
uczy nas Pan Jezus.

Zapiszcie teraz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:

Co pomaga mi być człowiekiem
sprawiedliwym, prawym, broniącym prawdy?

Co utrudnia mi zachować postawę
człowieka sprawiedliwego, prawego,
broniącego prawdy?

Skazanie Jezusa na śmierć stanowi pierwszą stację drogi krzyżowej. Pamiętasz pozostałe stacje?

link do ćwiczenia otwieranego
w osobnym oknie

45

100

Zapamiętaj:
Jednocześnie Jezus uczy nas prawdomówności, odwagi w mówieniu prawdy i obronie prawdy, która powinna wypływać z miłości.
Postawa Jezusa podczas
procesu to postawa pokory. Uczmy się jej od Jezusa, zwłaszcza w przyjmowaniu
niesprawiedliwych wyroków na nasz temat. Czasami warto przemilczeć, nie
usprawiedliwiać się – prawda często sama się obroni.

To wszystko na dziś!
Dziękuję