Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Dziedziniec Piłata- przed sądem

Na dzisiejszej katechezie poznamy jak przebiegał proces Jezusa.Kto brał udział w osądzaniu Go i Mu zarzucano.Spróbujemy również rozpatrzyć prawdziwość stawianych zarzutów.Zaczynajmy!

Przejdź do następnego slajdu aby wykonać ćwiczenie

Zadanie

Link do zadania poza prezentacją

rozpocznijmy u źródła

poznaj Biblię

Dziedziniec to najczęściej duży plac otoczony z trzech lub czterech stronbudynkami. Nie ma dachu, a cały teren jest wyłożony kamieniami. Na pewno widzieliście dziedziniec w Krakowie na Wawelu, a w Warszawie na Zamku Królewskim. Dziedziniec był również w pałacu Piłata w Jerozolimie.Zamieszczam zdjęcia z obu tych polskich dziedzińców:Dziedziniec zamku na WaweluDziedziniec Zamku Królewskiego w WarszawiePiłat był Rzymianinem. Gdy rzymskie wojska podbiły Palestynę, cesarzRzymu wysłał Piłata do Jerozolimy, by sprawował tam władzę. Miał on prawowydawać wyroki, jego rozkazom podlegało też wojsko. To właśnie na dziedzińcujego pałacu, odbył się najbardziej znany na świecie proces i zapadł najbardziejniesprawiedliwy wyrok.Poncjusz Piłat - kadr z filmu "Pasja"

„Poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy,że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatkówcezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla». Piłat zapytał Go: «Czy tyjesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak».Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz ludi rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburzalud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winyw sprawach, o które go oskarżacie.Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali:«Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż on złego uczynił?Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostaći uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Goukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ichżądanie zostało spełnione”.(Łk 23,1-3.13-14.20-24)

zobaczmy jak tą scenę przedstawiono w filmiept. "Pasja"

o co oskarżono Jezusa?

• Podburza naród. • Odwodzi od płacenia podatków Cezarowi. • Podaje siebie za Mesjasza – Króla.

Kim byli oskrżyciele?

• Arcykapłani. • Członkowie Wysokiej Rady. • Rozkrzyczany tłum.

Kto i jaki wydał wyrok?

• Poncjusz Piłat; • Piłat zawyrokował, żeby żądanie żydówzostało spełnione... • Jezus został skazany na ukrzyżowanie

W naszym życiu, w relacjach z innymi również dochodzi do podobnych zachowań. Zdarza się, że nie mamy odwagi stanąć po stronie prawdy, obronić kogoś przed fałszywym osądzeniem. Nieraz sami źle i niesprawiedliwie osądzamy innych.Często ukrywamy prawdę, bo nie chcemy być wyśmiani. Nie tego uczy nas Pan Jezus. Każde niesprawiedliwe osądzenie, ukrycie prawdy, dokuczanie komuś jest nieuczciwe i krzywdzące. Jest zadaniem cierpienia, które bardzo trudno wynagrodzić i naprawić.

45

150

Nie tego uczy nas Pan Jezus.

Zapiszcie teraz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:Co pomaga mi być człowiekiem sprawiedliwym, prawym, broniącymprawdy?Co utrudnia mi zachować postawę człowieka sprawiedliwego, prawego, broniącego prawdy?

Skazanie Jezusa na śmierć stanowi pierwszą stację drogi krzyżowej. Pamiętasz pozostałe stacje?

link do ćwiczenia otwieranego w osobnym oknie

45

100

Zapamiętaj:Jednocześnie Jezus uczy nas prawdomówności, odwagi w mówieniu prawdyi obronie prawdy, która powinna wypływać z miłości.Postawa Jezusa podczasprocesu to postawa pokory. Uczmy się jej od Jezusa, zwłaszcza w przyjmowaniu niesprawiedliwych wyroków na nasz temat. Czasami warto przemilczeć, nie usprawiedliwiać się – prawda często sama się obroni.

To wszystko na dziś!Dziękuję