Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

InnovationCoach

Innovation CoachRealizacja - Centrum Projektów Badawczych UE przy IPPT PAN

Koordynatorzy

01

Bezpłatny program wspierający firmy w procesie wdrażania działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji (B+R+I)

Cel programu

Innovation Coach to projekt ogólnopolski

02

I edycjawrzesień 2019 – grudzień 2020 II edycjastyczeń 2021 - grudzień 2022

Rozwijaj firmę

dzięki badaniom naukowym i innowacjom

INFO

Dowiedz się więcej o naszym projekcie https://www.innovationcoach.pl/o-projekcie

START

nie korzystały do tej pory ze środków publicznych na realizację projektów B+R

nie mają doświadczenia w aplikowaniu o środki publiczne w zakresie B+R+I

03

planują wdrożenie innowacji procesowej/ produktowej przy wsparciu środków publicznych

Uczestnicy projektu

Firmy zarejestrowane w Polsce, które nie prowadziły dotychczas prac B+R

Zgłoś firmę https://www.innovationcoach.pl/zglos-firme

04

Firma chce poddać analizie, w procesie ubiegania się o środki w ramach POIR, wypracowaną koncepcję projektu.

Zainteresowana wdrożeniem działalności B+R+I firma bierze udział w bezpłatnych konsultacjach z ekspertem dot. oceny jej potencjału w tym zakresie.

STEP Iocena projektu innowacyjnego

INFO

INFO

Bezpłatne wsparcie

dla firm

Innovation Coach pierwsze kroki w drodze do innowacji

START - WRZESIEŃ 2019KoordynatorMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejCentrum Projektów Badawczych UE przy IPPT PAN

START - LISTOPAD 2018KoordynatorMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejSieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Oferujemy

Innovation Coach

05

Spotkaj się z naszym ekspertem.

Konsultacje przedsiębiorców

Weź udział w dedykowanych warsztatach i zdobądź wiedzę.

Warsztaty i seminaria

Daj sobie doradzić.

Usługi coachingu innowacji

INFO

INFO

INFO

INFO

Trzmaj rękę na pulsie i bądź na czasie.

Dni informacyjne i konferencje

https://www.innovationcoach.pl/aktualnosci

Zgłoś firmęhttps://www.innovationcoach.pl/zglos-firme

https://www.innovationcoach.pl

https://www.innovationcoach.pl

Poznaj nasze liczby

06

INFO

70%

Podsumowanie pilotażowej edycji programu

Image Caption

Poznaj statystyki naszego projektu https://www.innovationcoach.pl/statystyki

Author Name

Coach innowacji

ekspert branżowy

07

rozumie potrzeby biznesu i możliwości nauki

ma wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych

zna instytucje badawcze zajmujące się pracami B+R w danym sektorze

zna specyfikę branży i najnowsze trendy

Etapy coachingu innowacjidla przedsiębiorcy

08

Krok 3opracowanie rekomendacji

Krok 1przed spotkaniem

Krok 2indywidualne konsultacje z ekspertem branżowym

INFO

INFO

INFO

Przedstawienie możliwości i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz pozyskania środków z UE.

Praca nad wykreowaniem innowacjii możliwością jej wdrożenia w firmie.

Dogłębna analiza doświadczenia przedsiębiorstwa na tle środowiska i branży – desk research, analiza karty konsultacji firmy.

9

INFO

opis innowacji i jej zakresu do wdrożenia w firmie

Efekt Coachingu

To rekomendacja dla firmy, która zawiera

przedstawienie praktycznego planu działania

zdiagnozowanie barier i ryzyk

oszacowanie kosztów

wskazanie źródeł dofinansowania innowacji

przygotowanie firmy do udziału w programie STEP I

Osiągnij z nami sukces w 4 prostych krokach!

Zagadnienia do rozważenia podczas coachingu

Poznaj je wszystkie

10

Jak sfinansować wprowadzane innowacje?

Możliwości unowocześnienia firmy

W jaki sposób przeprowadzić zmiany?

INFO

INFO

INFO

Fundusze europejskieFundusze zalążkoweŚrodki własne

Zakup technologii?Rozwój technologii?Współpraca z ośrodkiem badawczym?

Jak można zmodyfikować obecny produkt?Jak można go dalej rozwijać?Jaki nowy produkt firma może wprowadzićna rynek?

Ekspercie, przedsiębiorco!

11

Dołącz do grona uczestników projektu Innovation Coach

Ekspercie, przedsiębiorco!

12

Dołącz do grona uczestników projektu Innovation Coach

Zarejestruj firmę w trzech prostych krokach

Wejdź na www.innovationcoach.pl

13

wpisz dane kontaktowe

Wpisz swój regon

odpowiedz na pytanie weryfikujące

INFO

INFO

INFO

Start

1

2

3

Podaj nam dodatkowe dane kontaktowe i dołącz do projektu!

Szybka weryfikacja kwalifikowalności do udziału w projekcie.

Wprowadzenie danych firmy do bazy poprzez API REGON pozwoli na szybkie pobranie twoich danych.

Video

14

Poznaj nasz projekt i szkolenia na naszym kanale YouTube.

Innovation Coach

INFO

Koordynator

Anna Sęk

Biuro

Nasz zespół

Komunikacja

Aleksandra Kapłon

Coaching

Karolina Sawicka

Jesli masz pytania o projekt IC

Jesli masz pytania napisz do Nas

15

Kontakt dla prasy

Jeśli jesteś ekspertem w projekcie

Nasze biuro

Zachęcamy do kontaktu

+48 728 518 206

anna.sek@innovationcoach.pl

+48 22 828 74 83

+48 662 226 828

+48 698 110 756

kontakt@innovationcoach.pl

aleksandra.kaplon@innovationcoach.pl

karolina.sawicka@innovationcoach.pl

kontakt@innovationcoach.pl

+48 698 110 756

+48 22 828 74 83

+48 728 518 206

karolina.sawicka@innovationcoach.pl

aleksandra.kaplon@innovationcoach.pl

+48 662 226 828

anna.sek@kpk.gov.pl