Want to make creations as awesome as this one?

Szkolny.

More creations to inspire you

Transcript

"Częstochowa- moje miasto"konkurs szkolnyz okazji 800-lecia Częstochowy

Klasy 0 - 4

Klasy 5 - 8

Quiz 5 pytańdla uczniów klas 5-8

"Moja Częstochowa" - quiz dla uczniów klas 5-81. W jakim dokumencie wymieniono po raz pierwszy nazwę Częstochowa i w którym roku?2. Wyjaśnij własnymi słowami nazwę "Częstochowa".3. Jak wygląda herb Częstochowy? Opisz krótko.4. Wymień znaną postać związaną z naszym miastem (np. muzyk, pisarz, sportowiec). Podaj jej imię, nazwisko, zawód.5. Z jakiego kraju przybył do nas Cudowny Obraz Najświętszej Marii Panny, kto go przekazał i w którym roku?Odpowiedzi na powyższe pytania prześlij do dnia15 grudnia 2020 r.na adresbibliotekasp53@wp.plpodając swoje imię, nazwisko i klasę.Albo zamiast tego wypełnij po prostuFORMULARZ.Dziękujemy.

Quiz 5 pytańdla uczniów klas 2-4

"Moja Częstochowa" - quiz 5 pytań dla uczniów klas 2 - 41. Na jakiej wyżynie leży Częstochowa?2. Kto przekazał ikonę Czarnej Madonny klasztorowi Paulinów?3. Jakie kolory ma flaga naszego miasta?4. Jakie zwierzęta występują w herbie Częstochowy?5. Z czego w świecie słynie nasze miasto?Odpowiedzi na powyższe pytania przeslij do dnia15 grudnia 2020r. na adresbibliotekasp53@wp.plpodając swoje imię, nazwisko i klasę.Dziekujemy.

Konkurs plastycznydla uczniów klas 0 - 4

"Moja Częstochowa"- konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 - 4Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą nasze miasto:- w formacie A - 4, kartka z bloku;- w dowolnej technice plastycznej (mazaki, kredki, farby, plastelina, kolaż itp.).Zrób zdjęcie pracy iprześlij do dnia15 grudnia 2020r.na adresbibliotekasp53@wp.plpodając swoje imię, nazwisko i klasę.Dziekujemy.

Konkurs fotograficznydla klas 5 - 8

"Moja Częstochowa" - konkurs fotograficzny dla uczniów klas 5 - 8Wykonaj zdjęcie (lub kolaż zdjęciowy) przedstawiające nasze miasto.Prześlij jedo dnia15 grudnia 2020r. na adresbibliotekasp53@wp.plpodając swoje imię, nazwisko i klasę.Dziekujemy.

Podpowiedzi

Podstrona promocyjnych wizytówek miasta na stronie Urzedu Miasta Częstochowy

Zgoda

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na zamieszczenie swojej pracy plastycznej lub fotograficznej w prezentacji podsumowującej konkurs. Wyrażasz też zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasę, szkołę).

Organizatorzy

Organizatorzy konkursu:Świetlica-Biblioteka - Grupa eTwinning -nauczycielki: M. Pasternak, E. Stamik, I. Sitek, M. Gmitruk, D. Mela, R. Sowada, K. Węgrzyńska.Kontakt:bibliotekasp53@wp.pl.