Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Santa Claus lesson

www.tie24.pl

by Agata Jodko

A1

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

star

glass balls

lights

candle

www.tie24.pl

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

match the words

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

What's missing?

Santa Claus

snowman

stocking

Christmas tree

present

?

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

www.tie24.pl

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

match the words

www.tie24.pl

What's missing?

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

?

www.tie24.pl

What's missing?

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

?

www.tie24.pl

What's missing?

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

?

www.tie24.pl

What's missing?

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

?

www.tie24.pl

What's missing?

candy cane

gingerbread man

cookies and milk

reindeer

?

www.tie24.pl

Let's revise some vocabulary

star

glass balls

lights

candle

www.tie24.pl

star

glass balls

lights

candle

match the words

www.tie24.pl

What's missing?

star

glass balls

lights

candle

?

www.tie24.pl

What's missing?

star

glass balls

lights

candle

?

www.tie24.pl

What's missing?

star

glass balls

lights

candle

?

www.tie24.pl

What's missing?

star

glass balls

lights

candle

?

www.tie24.pl

Let's watch a video

www.tie24.pl

Do you like sudoku?

sudoku

by Agata Jodko

Kochamy sudoku chociaż szybko się gra:) W linii poziomo, pionowo i w kwadracie 2 na 2 nie może się obrazek powtórzyć. Widzisz znak zapytania? pomyśl, jaki obrazek tam powinien być? Wybierz obrazek z puli i przeciągnij na odpowiednią kratkę. Sprawdź czy nic się nie powtarza:)

www.tie24.pl

What present would you like to get?

www.tie24.pl

Let's watch a video

and answer the questions

1. What present does a little brother want? 2. What animals is the boy counting?3. What colour is Rudolph's nose?4. What is at the top of the Christmas tree?

www.tie24.pl

Let's watch a video

www.tie24.pl

Let's watch a video

and answer the questions

1. What present does a little brother want? 2. What animals is the boy counting?3. What colour is Rudolph's nose?4. What is at the top of the Christmas tree?

www.tie24.pl

What is the secret code?Find the words and quess the secret message.

www.tie24.pl

Can you find a present?

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

Menu

Gra na słówka - reading . Dzielimy klasę na 2 grupy. (albo indywidualnie z nauczycielem:)) Aby wygrać należy znaleźć prezent -> każdy gracz wybiera pole i układa na nich swoje kwadraty (w wybranym kolorze) poziomo lub pionowo w linii. Żeby móc położyć swój kwadracik należy przeczytać słówko - starsze grupy mogą układać zdania. Jeśli trafisz na obrazek z prezentem - wygrywasz rundę:) i tak można bez końca;) jesli jest literka - uczeń musi podać słówko na tę literkę:)

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

put a square here...

A B C D E

1

2

3

4

5

Where is the present?

battleship

www.tie24.pl

Let's sing a song

www.tie24.pl

Happy Santa Claus Day