Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Historia

ZASOBY

Biblioteka obecnie

Tajne Archiwa Watykanu

Skrywane Skarby

BIBLIOTEKA WATYKANU

Prezentacja by Ola Prussak 2c

1. Historia założenia

Podczas schizmy wschodniej powstawały osobne archiwa i zbiory, czasem zupełnie sprzeczne. Podczas podróży wiele ważnych dzieł zaginęła i do dziś ich nie odnaleziono.

Bibliotheca Apostolica Vaticana

Jedna z najstarszych i najbardziej znanych bibliotek całego świata. Została założona w 1448r. przez papieża Mkołaja V jako publiczna biblioteka Rzymu,
W 1481 zawierała 3500 woluminów, w tym pierwowzory druków, książki i manuskrypty.
W późniejszych okresach, bibliotekę zasiliły zbiory prywatne kolekcjonerów ze szlacheckich lub królewskich rodów, jak również egzemplarze rabowane czy zaginione, odkupione przez duchownych.

2. Zasoby biblioteki

W pewnym momencie biblioteka owiana była legendami pełnymi tajemnic, Jedna z nich mówiła, że człowiek, który wkradł się bezprawnie do gmachu biblioteki musiał zostać zabity, aby nie mógł nikomu przekazać tego, co przeczytał

Zasoby

Biblioteka rozrastała się w zatrważającym tempie, nie ograniczając się do samych książek. Założono w niej oddziały numizmatyczne oraz muzeum zawierające artefakty wczesnocrześcijańskie, np. kość słoniową.
Bibliotekę udosępniono szerszej publiczności pod koniec XIX w., powstały wtedy również drukarnia i czytelnia.

3. Dostęp obecnie

Dostępność dziś

Obecnie w bibliotece mieści się 180 tys. manuskryptów, 1,6 mln książek, 8,6 tys. inkunabułów, 300 tys. monet i medali, 150 tys. rysunków i zdjęć. Pomimo że Biblioteka Watykańska posiada nawet swoją stronę internetową, a do książek można dotrzeć poprzez fotokopie, nie jest to instytucja w pełni publiczna.
Biblioteka badawcza zawiera pozycje z dziedziny nauki, teologii, filozofii, historii i prawa, oraz jest dostępna dla każdego kto udokumentuje swoje kwalifikacje i uzasadni cel sięgania po takie źródła wiedzy

4. Tajne Archiwa Watykanu

Nazwa "tajne" nie powinna być rozumiana jako poufność czy tajemniczość. Lepszym tłumaczeniem z łaciny jest słowo "prywatne".

Szacuje się, że Archiwum zawiera co najmniej 85 km półek.

Obecnie

Papież Paweł V zadecydował o wydzieleniu Tajnych Archiwów Watykanu na początku XVII w., a w 2019r. zmieniono jego nazwę na Watykańskie Archiwum Apostolskie. Wedle prawa, właścicielem zgromadzonych tam dóbr jest papież, od początku do końca swojego urzędowania.
Archiwum zawiera korespondencje, dokumenty państwowe, utajnione zapiski o osobach czy działalnościach prywatnych, które gromadzone były przez Kościół przez wieki, jak również zapisy współczesne (tj. po 1939r.)

5. Skrywane Skarby

O tym, że biblioteka Watykanu jest niezwykła każdy się domyśli, lecz jakie konkretne skarby można tam znaleźć?

Zbiory watykańskie:

- Kodeks Watykański, rękopis Starego i Nowego Testamentu
- manuskrypt Eneidy Wergiliusza
- bulla ekskomuniki Marcina Lutra
- list Marii, królowej Szkotów pisany tuż przed jej egzekucją
- ilustracje do "Boskiej Komedii" Boticellego
- 111 stron rękopisów i szkiców Michała Anioła
- konkordat wormacki, dokumenty Soboru Trydenckiego,
- elementy ksiąg Euklidesa, zawierających nauki Pitagorasa i Hipokratesa

Historia

ZASOBY

Biblioteka obecnie

Tajne Archiwa Watykanu

Skrywane Skarby

BIBLIOTEKA WATYKANU