Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

13

1

2

11

16

3

18

8

12

15

7

9

6

17

14

19

5

21

10

4

Adventskalender

22

20

23

24

Der Advent beginnt 4 Sonntage vor Weihnachten.

Adwentzaczyna się 4 niedziele przedBożym Narodzeniem.

1

In jedem Haus gibt es einen Adventskranz.

W każdym domu jest wieniec adwentowy.

2

Der Adventskranz ist aus Tannenzweigen und hat 4 Kerzen.

Wieniec adwentowy jest z gałązek jodłyi ma 4 świece.

3

Am ersten Adventssonntag zündet man die erste Kerze an.

W pierwszą niedzielę Adwentuzapala siępierwszą świecę.

4

Am vierten Sonntag brennenalle Kerzen.

W czwartą niedzielępłonąwszystkie świece.

5

Am 6. Dezember bringt der Nikolaus den Kindern Geschenke.

6 grudnia Mikołaj przynosi dzieciom prezenty.

6

Najedź myszką na obrazek

7

In Norddeutschland kommt der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht.W północnych Niemczech Mikołaj przychodzi z parobkiem Ruprechtem.

In Bayern und Österreich kommt der Nikolaus mit dem Krampus.W Bawarii i w Austrii Mikołaj przychodzi z Krampusem.

Zum Advent bekommen die Kinder einen Adventskalender, der 24 Fensterchen hat.

W Adwencie dzieci otrzymująkalendarz adwentowy,który ma 24 okienka.

8

Jeden Tag öffnet man ein Fensterchen.Darin ist ein Stück Schokoladeoder ein kleines Geschenk.

Każdego dnia otwiera się jedno okienko.W nim jest czekoladkaalbo mały prezent.

9

In vielen Städten gibt es einen Weihnachtsmarkt.

W wielu miastach jestjarmark świateczny.

10

Da kann man Schmuck, Spielzeugeund Weihnachtsbäume kaufen,Lebkuchen essen und Glühwein trinken.

Można tam kupić ozdoby, zabawki i choinki, zjeść pierniczki i napić się grzanego wina.

11

In vielen Familien backen die Mütter Plätzchen. Die Kinder helfen dabei.

W wielu rodzinach mamy pieką ciasteczka.Dzieci im w tym pomagają.

12

Die Kinder schreiben Briefean das Christkind.

Dzieci pisząlistydoDzieciątka Jezus.

13

Den Heiligen Abend feiert man im Familienkreis.

Wigilię obchodzi sięw kręgu rodziny.

14

Den Weihnachtsbaum schmückt manmit Glaskugeln und Lichterketten.

Choinkę ozdabia siębombkami ilampkami.

15

Die Leute wünschen sich: Frohe Weihnachten.

Ludzie życzą sobie: Wesołych Świąt.

16

Man singt Weihnachtslieder.

Śpiewa siękolędy.

17

18

Weltbekannt ist das Weihnachtslied„Stille Nacht”. Es kommt aus Österreich.

Na całym świecie jest znanakolęda„Cicha noc”. Pochodzi z Austrii.

Am Heiligen Abend findet traditionell die Bescherung statt.

W Wigiliętradycyjniewręcza się prezenty.

19

Die Geschenke bringtder Weihnachtsmannoder das Christkind.

PrezentyprzynosiMikołajalboDzieciątko Jezus.

20

Traditionelle Weihnachts-gerichte sind: gebrateneGans, Truthahn oder Karpfen.

Tradycyjne potrawy świąteczneto: pieczona gęś, indykalbo karp.

21

Viele Leute gehen spät am Heiligen Abend in die Kirchezur Christmette.

Wielu ludzi idzie w wigilijny wieczórdo kościołanapasterkę.

22

Die Krippe symbolisiertChristi Geburt in Bethlehem.

Szopka symbolizuje narodziny Jezusaw Betlejem.

23

Poniżej znajduje sie link do quizu.Quiz będzie aktywny do godziny 18.Proszę zalogować się, używając symbolu klasyi numeru w dzienniku, np. 7B15.Każdy może przystąpić do quizu tylko raz.

quiz

24