Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

13

1

2

11

16

3

18

8

12

15

7

9

6

17

14

19

5

21

10

4

Matematyczny Kalendarz Adwentowy klasy 8

22

20

23

24

Oblicz długość boku trójkąta równobocznego o wysokości równej 9.

1

Wykonaj odpowiednie obliczenia i wybierz odpowiedź

2

3

3

Oblicz pole rombu zbudowanego z dwóch trójkątów równobocznych, jeżeli bok rombu ma długość 4.

4

5

7

Narysuj w układzie współrzędnych trójkąt o wierzchołkach (-5,3), (4,-1) i (-1,5) i oblicz długości jego boków.

6

8

9

W szkółce rosło 2000 drzewek. 40% stanowiły ozdobne drzewka liściaste, 20% to iglaki, a reszta to choinki, które zostaną wycięte na święta. Każda choinka kosztuje 50 zł, ile zarobi właściciel szkółki, jeśli sprzeda wszystkie drzewka?

10

Elfy urządziły wyścig reniferowymi zaprzęgami. Ailios jechał z prędkością 48 km/h, a Ainairos z prędkością 800 m/min. Który z elfów dotarł do mety szybciej, jeśli do pokonania mieli odcinek 24 000 m.

11

W okresie przedświątecznym św. Mikołaj postanowił przetestować nową uprząż dla reniferów. W tym celu wybrał się na krótką przejażdżkę. Początkowo planował pokonać 120 km, jednak ze względu na śnieżycę skrócił ją i przejechał tylko 1/3 planowanej trasy. Obliczcie, ile kilometrów pokonał św. Mikołaj. O ile kilometrów trasa ta była krótsza od trasy zaplanowanej?

12

13

14

15

Wykonkaj odpowiednie obiczenia i zaznacz poprawną odpowiedź.

16

17

18

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące, ile pieniędzy łącznie rodzina wydała na zakupy?

19

20

21

22

23

24